Välkommen till URnära ideell förening

Hej och välkommen till URnäras hemsida. Här hittar du information om föreningen URnära, om landsbygdsutveckling i Umeåregionen och annat smått och gott som rör projekt.

Nyheter

Vill du utveckla din bygd? Då är projektet ”SKUR” (Samverkan och Kompetensutveckling i Umeåregionen)  är i fullgång.

Projektet går ut på att en by/utvecklingsgrupp/område tillsammans skriver en byautvecklingsplan. Planen skrivs för ert ”område” och hur ni framöver vill arbeta med utveckling på olika sätt. Läs mer om denna möjligt här 

Vi är otroligt glada och stolta över de projekt som Leader URnära stöttat under föregående programperiod . Inte minst över alla människor som engagerat sig ideellt i sin bygd. 

Här ser du en bild på alla genomförda projekt. Klicka på bilden eller gå in på www.ideriket.nu för att se mer av dessa projekt, och människorna bakom!
Vid frågor så tveka inte att ta kontakt med verksamhetskontoret på telefon 0935-141 03 eller lovisa.carneland@urnara.se 

 

 

Idériket