Loading...

Välkommen till URnära ideell förening

Hej och välkommen till URnäras hemsida. Här hittar du information om möjligheter till landsbygdsutveckling i Umeåregionen (exkl.Örnsköldsviks kommun). URnära har två projekt igång, dessa är ”SKUR” och ”service till alla i Umeåregionen”. I SKUR finns det möjlighet att genomföra minder aktiviteter på landsbygden men vi stödjer även byautvecklingsplaner. I Service till alla vill vi se över möjligheterna till service för just alla i Umeåregionen.

URnära vill att Umeåregionens landsbygd tillåts blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Detta inkluderar även föreningar, byalag och andra aktörer som är verksamma på landsbygden. Vi vill helt enkelt att Umeåregionens landsbygd blir ett lite bättre ställe att leva, verka och bo på!

Idériket:

Vi är otroligt glada och stolta över de projekt som Leader URnära stöttat under föregående programperiod . Inte minst över alla människor som engagerat sig ideellt i sin bygd.

Här ser du en bild på alla genomförda projekt. Klicka på bilden eller gå in på www.ideriket.nu för att se mer av dessa projekt, och människorna bakom!

Vid frågor så tveka inte att ta kontakt med verksamhetskontoret på telefon 070-366 81 15  eller lovisa.carneland@urnara.se 

Aktuell information:

Här finns information om de stöd som går att söka via Landsbygdsprogrammet.

Nu har den mer lättlästa broschyren om stöden i Landsbygdsprogrammet gått vidare till tryck och finns till vårt förfogande inom de närmsta veckorna. Tills dess får [...]

Utvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Dagens samhälle har publicerat en artikel där det framgår att Högskolan i Halmstad har genomfört en syntesutvärdering av effekterna av Sveriges Landsbygdsprogram 2007-2013. Utvärderingen utgör [...]

Trevlig midsommar!

URnära önskar er alla en riktigt trevlig midsommar. Nu finns URnäras nyhetsbrev att läsa. Du hittar det här