Välkommen till URnära ideell förening

Hej och välkommen till URnäras hemsida. Här hittar du information om föreningen URnära, om landsbygdsutveckling i Umeåregionen och annat smått och gott som rör projekt.
Vi kommer att ha begränsade öppettider under juli månad.

URnära ideell förening ser nu över möjligheterna att hitta finansiering för landsbygdsutveckling, och vi hoppas på möjligheten att få stöd ur landsbygdsprogrammet trots att vi inte är ett prioriterat område. Vi har ett projekt i gång just nu ”SKUR” (samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen) . Du hittar all info under fliken SKUR i menyraden.

Vi har tidigare bedrivit landsbygdsutveckling i Umeåregionen då som Leader URnära ideell förening. Du hittar information om Leader URnära och de projekt som bedrevs då under fliken Leader URnära i menyn.

URnära ideell förening är även den en ideell förening vars ändamål är att bedriva landsbygdsutveckling och att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.
Vi verkar i Umeåregionens kommuner. (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå -landsbygd, Vindeln, Vännäs).

Vi är otroligt glada och stolta över de projekt som genomförts under föregående programperiod och inte minst över alla människor som engagerat sig ideellt i sin bygd. Vi hoppas att det finns möjlighet att få arbetat med landsbygdsutveckling på detta sätt framöver.
Här nedan ser du en bild på alla genomförda projekt. Klicka på bilden eller gå in på www.ideriket.nu för att se mer av dessa projekt, och människorna bakom! 

Idériket