Loading...

Välkommen till URnära ideell förening

Hej och välkommen till URnäras hemsida. Här hittar du information om möjligheter till landsbygdsutveckling i Umeåregionen (exkl.Örnsköldsviks kommun). URnära vill att Umeåregionens landsbygd tillåts blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Detta inkluderar även föreningar, byalag och andra aktörer som är verksamma på landsbygden. Vi vill helt enkelt att Umeåregionens landsbygd blir ett lite bättre ställe att leva, verka och bo på!

Idériket:

Vi är otroligt glada och stolta över de projekt som Leader URnära stöttat under föregående programperiod . Inte minst över alla människor som engagerat sig ideellt i sin bygd.

Här ser du en bild på alla genomförda projekt. Klicka på bilden eller gå in på www.ideriket.nu för att se mer av dessa projekt, och människorna bakom!