URnära Ideell förening

Just nu genomgår vi ett designlyft på webbsidan men målsättningen är att vi strax är uppe och snurrar igen. Vänligen återkom om några dagar.

Vid frågor eller funderingar, välkommen att kontakta oss:

URnära ideell förening
Byttgränd 13, 906 27 Umeå
info@urnara.se
Tel: 070-366 81 15
Org.nr. 802497-6428