Välkommen till URnära ideell förening

Välkommen till URnära ideell förening

Hej och välkommen till URnäras hemsida. Här hittar du information om möjligheter till landsbygdsutveckling i Umeåregionen (exkl.Örnsköldsviks kommun). URnära vill att Umeåregionens landsbygd tillåts blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Detta inkluderar även föreningar, byalag och andra aktörer som är verksamma på landsbygden. Vi vill helt enkelt att Umeåregionens landsbygd blir ett lite bättre ställe att leva, verka och bo på!

URnära håller sitt årsmöte den 24 mars kl 18.00

Du som är välkommen till 2021 års stämma som i rådande Corona pandemi genomförs digitalt via länk till programmet ZOOM.
Stämman börjar den 24 mars kl 18.00 och det blir möjlighet att ansluta sig från kl 17.30.

Kallelse samt handlingar hittar du här

Handlingar kan beställas på info@urnara.se  och kommer att finnas på hemsidan två veckor före stämman.
Du som vill delta, anmäler dig med mejl till goran.sundqvist@tavelsjo.se och får några dagar före stämman en länk till din mejladress och ett telefonnummer att ringa om du får problem med uppkopplingen.

Idériket:

Vi är otroligt glada och stolta över de projekt som Leader URnära stöttat under föregående programperiod . Inte minst över alla människor som engagerat sig ideellt i sin bygd.

Här ser du en bild på alla genomförda projekt. Klicka på bilden eller gå in på www.ideriket.nu för att se mer av dessa projekt, och människorna bakom!