[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Kultur, upplevelser, konst

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Dansföreställning
 ”Morän, Dans på udden – spår i klippa”

Delaktiviteten ska stärka och utveckla kontakterna med Österbotten genom en dansteaterföreställning. Föreställningen filmas och kommer att visas under hela sommaren på båtmuseet.

Dansföreställning:  (med Mia Malviniemis danskompani från Vasa)  2014-06-22
Vernissage: Konsten seglar in del II 2014-06-22
Plats: Båtmuseet på Holmön
Adress:  Byviken, 918 03 Holmön

Ansvarig för delaktiviteten: Båtmuseets vänner – 070-674 88 40

.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Visa tunnbrödsbakningskulturen och
bidra till att bevara kulturarvet

Delaktivitetens ska ge personer möjlighet att prova på tunnbrödsbakning i Umeåregionen och att samla in lokala tunnbrödsrecept

Bakningen kommer att ske den 10- 11 maj mellan kl. 10.00- 15.00.under maj månad – håll utkik efter annonser.

Ansvarig för delaktiviteten: Mats Carlsson – 070-556 58 69
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Stora Stenen Friluftsområde och
fornminnen i Dalsjö/Överboda

Delaktiviteten ska göra Stora Stenens friluftsområde känt och tillgängligt för alla samt att synliggöra forn- och kulturminnen i Dalsjö med omnejd.

Lansering  sker under vecka 24 (9-15 juni) läs mer på Webbsida

Ansvarig för delaktivitet:
Föreningen Stora Stenen – 070-356 41 11[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Vårvernissage

Att genomföra en vårvernissage i Holmsund-Obbola. Vårvernissagen är ett första delprojekt i ”Kultur i Skärgården”.
Med de olika projekten i ”Kultur i Skärgården” vill man bredda konceptet med Kulturhuvudstadsåret genom att på ett mer påtagligt sätt även inbegripa kommundelen Holmsund och Obbola.
Aktiviteterna ska vara öppna för alla.

Vårvernissage hålls den 10-17 maj 2014
Plats: Sandviks Teater I Holmsund
Adress: Parkvägen 5, 913 34 HOLMSUND

Ansvarig för delaktiviteten: Holmsund-Obbola Kulturförening – 090-23166

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Odling och möte vid lägerelden

Delaktiviteten ska ge personer som är utrikesfödda och infödda en möjlighet att odla egna grönsaker på friland, ha hantverk i det fria, plocka bär och svamp, men framförallt träffa andra natur/kulturintresserade personer.
Inbjudan ska ske via annonsering och kontakter med enskilda och föreningar

Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Ersboda slöjdförening – 090-18 04 30[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kör så det ryker

Delaktiviteten vill bredda konceptet kulturhuvudstadsåret 2014 genom att på ett mer påtagligt sätt även inbegripa kommundelarna Holmsund och Obbola. Samtliga aktiva körer i Obbola och Holmsund ska förenas under temat Hav och ge ett par – tre föreställningar som ska vara gratis för deltagarna.

Ansvarig för delaktiviteten: Holmsund-Obbola Kulturförening – 090-231 66[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kultur vid Sörmjöle brygga

Delaktiviteten ska genomföra en formell invigning av ”Sörmjöle Brygga” och den nya gästhamnen. Det kommer att finnas möjligheter att prova på vattenskidor, vattenskoter eller åka på en båttur.

Invigningen sker 2014-07-10

Ansvarig för delaktiviteten: Sörmjöle båtklubb ek. förening – 070-595 52 84[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Utställning i bilder och skrift om frikyrkorörelsens historia och betydelse för landsbygdsutveckling

Delaktiviteten syftar till att sammanställa verksamhetens omfattning och utveckling i ord och bild. Utställningen ska visa på frikyrkorörelsens betydelse för landsbygdsutvecklingen.
Inledning blir den 24 maj 2014, då det bla. Kommer att finnas underhållning av  Kjell Oscarsson med flera. Det kommer även att finnas gästföreläsare. Den 16/8 kommer det vara en dag med fokus på ungdomsverksamhet på landsbygden.
Utställningen visas den 24 maj – 16 augusti 2014
Den 16 augusti så kommer fotbollsspelaren ”Sjöa” att delta för att prata om ungdomsverksamhet.

Ansvarig för delaktiviteten: EFS Bullmark – 090-56031[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Obbola Fiskarmueseum

Obbola Fiskeförening och Obbola hembygdsförening vill verka för att kunna bevara och visa på föremål från ortens kultur med fiske och säljakt. För att dessa föremål inte ska försvinna så planeras det att uppföra ett museum. Obbola hembygdsförening har upplåtenhetsrätt till lokalen.

Stöd inför utställningen ska ges av museitekniker.
Museet ska invigas den 8/6-2014.

Ansvarig för delaktiviteten: Obbola hembygdsförening – 070-515 93 62[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Sommarläger för skolfria ungdomar i Ersparken

Delaktiviteten ska syfta till att verka för integration mellan kulturer och genrationer, där äldre kulturbärare från olika länder berättar för barn och vuxna om något tema såsom myter, historier och fördomar om olika länder samt Sverige, samt musik, danser och mat från olika kulturer. Ett frivilligt kultrubrobygge som ska vara på fritiden i form av daglägerskola.

Delaktivitetens arbete ska dokumenteras för att sedan spridas vidare till allmänheten.

Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Ersboda slöjdförening – 090-18 04 30[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Workshops i järn- och silversmide

Delaktiviteten ska göra en serie workshops i järn- och silversmide. Smeder ska bjudas in och besökare ska erbjudas att prova på olika tekniker och bekanta sig i en kulturmiljö utanför Umeå.
Tanken är att dessa workshops ska utvecklas i framtiden och locka besökare till bygden för att få en kulturell upplevelse.
Workshoppen genomförs under  Juni/juli 2014
Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Häradsdomarens samfällighetsförening – 070-696 98 07
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kulturfester i Ersparken

Delaktiviteten syftar till att anordna en nya kulturfester med musik, dans och mat från andra kultur och från Sverige.
Aktiviteterna ska ske som en midsommarfest och som en skördefest. Till dessa aktiviteterna ska besökare från Umeåkommun och grannbyar. Samverkan ska ske med svenskar, invandrare och föreningar.

Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Ersboda slöjdförening -090-18 04 30[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Kulijuli – instrumentalmusikfestival

I delaktiviteten ska man genomföra en liten festival för instrumentalmusik. Den ska ske på Holmön, i det som förr var Holmöns Båtmuseum.
Det ska genomföras tre akter och de tillfrågade banden är: Evighetens orkester (Luleå), Gelsbygdn (Umeå) och Anja featuring Originalljudet (Stockholm).
En instrumentalmusikfestival skulle bredda kulturutbudet på Holmön och ge människor ett tillfälle att träffas, dansa och ha skoj. Parallellt med festival kommer utställningen ”konsten seglar in II” hållas.
Aktiviteten sker den 19 juli 2014

Ansvarig för delaktiviteten: Sandströms kulturförening – 070-2920390[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Feministiskt byggläger

Att skapa ett byggläger där fokus ligger på att se förbi hinder och normer i vardagen, att se till individen och inte ett kön även inom byggsegmentet.
Målet är att stärka kvinnors och transpersoners självförtroende i att utforma, planera och genomföra byggprojekt för att öka deltagandet inom såväl byggbransch som hobbyverksamhet. Delaktiviteten ska vill verka för en jämställdhet inom dessa traditionellt mansdominerade branscher genom att såväl deltagare som ledare bryter mot denna norm.
Lägret genomförs 5-8 juni i Tavelsjö, Umeå

Ansvarig för delaktiviteten: ABF Umeåregionen – 090-71 16 06[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Furunäs – den lilla byn – som har kultur,
natur och hälsa som livsstil

Furunäs finns beläget längs Sävarådalen. Tillsammans med 28 andra byar har man gemensamt genomfört ett URnära projekt ”Sävarån med biflöden”. Med detta projekt har man synliggjort sevärdheter och upplevelser längs dalgången. Med detta som grund vill man genomföra två aktivitetsdagar med inriktningen kost, hälsa motion. Målgruppen är äldre som ska bjudas in till samtal om möjligheterna till aktiviteter med friskvård och kultur som livsstil. Man ska samtala kring kost, motion och ge deltagarna möjlighet att få gå ”Bäverstigen”
Håll utkik efter annonser. 

Ansvarig för delaktiviteten: Furunäs intresseförening – 070-509 68 66[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Rödbäcksbrödet en amatörtävling i brödbak 

Att under kulturhuvudstadsåret påminna om Röbäcksslättens betydelse som Umebornas livsmedelsleverantör genom seklerna. Delaktiviteten ska uppmärksamma kulturlandskapet som en kulturyttring och betona vikten med lokalt odlad mat. Därför ska regionens amatörbagare bjudas in till en tävling där de skall presentera ett nyttigt och modernt matbröd innehållande ingredienser som enbarts odlats på Rödbäcksslätten.
Håll utkik efter annonser. 

Ansvarig för delaktiviteten: Röbäcks hembygdsförening – 070-387 15 52[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Förflyttningar – ett konstprojekt i Arboretum Norr

I år firar Arboretum Norr 30-årsjubileum som stiftelse. Detta kommer att firas på olika sätt under sommaren och ett av dessa är att konstgruppen Tria Arboreta vill uppföra ett antal installationer i arboretet.Genom detta arrangemang så vill man lock till sig fler besökare till Arboretet.

Ansvarig för delaktiviteten: Stiftelsen Arboretum Norr -070-631 25 19[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

Övriga aktiviteter

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kulturhuvudbygd 2014

Syftet med delaktiviteten är att i en gemensam annonsering ge föreningar och organisationer (inom Tavelsjö och Rödåbygden) en möjlighet att presentera vad som är på gång inom den närmaste perioden och på sådant sätt göra dessa aktiviteter kända inom kulturhuvudstadsåret.

Ansvarig för delaktiviteten: Tavelsjö- och Rödåbygden utv. Ek. förening – 070-646 57 73
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Bilddokumentation Gravmarksbygdens utveckling 1940-tal till 2010-talet

Byalaget har fått en fotosamling (ca 2 500 diabilder och foton) av Gravmarkssonen Eskil Säfsten. Eskil har, sedan 14-15 års åldern, medvetet dokumenterat folk och bygd i Gravmark, med omliggande byar. Byalaget har som målsättning att 300 av dessa bilder ska digitaliseras samt komplimenteras med text, sammanhang osv.
Delaktivitetens resultat ska visas på en utställning, samt lånas ut till byar och föreningar.

Ansvarig för delaktiviteten: Gravmarks byalag
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Vägskyltar till äreporten


Delaktiviteten syfte är att synliggöra Äreporten i Sörmjöle genom att skylta upp denna

Ansvarig för delaktiviteten: Byaknuten i Sörmjöle – 070-511 32 30[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Gärdsgårdsbyggarworkshop i Arboretum Norr

Gärdsgården är en del av vårt kulturarv. När användningen var var som störst under tidigt 1800-tal, kunde en enskild gård i Norrlands inland ofta ha flera mil av gärdsgårdar på sina ägor.
Gärdsgårdens syfte var att främst hålla boskapen borta från inägorna (åker och äng) där man odlade säd och vinterfoder. Idag håller tyvärr kunskapen om gärdsgårdar, både om dess kulturhistoriska betydelse i landskapet och om tekniken kring deras uppförande, på att försvinna.
Detta vill man råda bot på och vill därför, i Arboretet i Baggböle uppföra en gärdsgård, liksom i gamla tider, skiljer skogsmarken från den kringliggande åkermarken. Detta ska ske genom en workshop där allmänheten bjuds in att delta. Syftet mer workshopen är att ge deltagarna ökade kunskaper om gärdsgårdens roll och om hantverket kring denna medans man bygger.
Eskil Johansson från Bjurholm (som torde vara Västerbottens mest rutinerade gärdsgårdsbyggare) kommer att hålla workshopen.

Ansvarig för delaktiviteten: Stiftelsen Arboretum Norr – 070-631 25 19[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Porträtt av byn

Syftet med delaktiviteten är att synliggöra skola, barn, företag, föreningar och resurs som finns i Hissjö med omnejd. Detta ska stärka ”Vi-känsla” och samverkan.
Man kommer att genomföra en byafest där skolan/barnen får visa sitt arbete med ”porträtt av byn”. Utifrån de tankar som framkommer stödja och hjälpa barn/ungdomar med företagsidéer att pröva dessa med handledning.
Byafesten är den 28 maj

Ansvarig för delaktiviteten: Hissjö bys samfällighetsförening – 070-628 80 12[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Invigning av Vippfyren

Vippfyren på Holmögadd (anno 1760) har återuppförts som en replika och ska invigas i Juni 2014. Deltagarna på invigningen är tvungna att transporteras med båt till ön.
Till invigningsmiddagen kommer utvalda personer som har betydelse för marknadsföring och varit delaktiga i upprustningen bjudas in.

Ansvarig för delaktiviteten: Anders Wincent – 090-419 03[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]