Ändringar i tidplanen för regionala handlingsplaner för Länsstyrelsen

(observera att detta enbart rör Länsstyrelsens handlingsplaner) En dialog om nya landsbygdsprogrammet förs fortfarande mellan de olika departementen. Därför kommer regeringsbeslutet om programinnehållet fattas först senare i vår. Av den anledningen kommer vi också skjuta fram tidpunkten då länsstyrelserna ska skicka in de regionala handlingsplanerna till Jordbruksverket. […]

By | februari 28th, 2014|ÖVRIGT|0 Comments

Prenumerera på nyhetsbrev

 Nyhetsbrev om nästkommande strukturfondsperiod (2014-2020) Jordbruksverket har ett nyhetsbrev som rör nästkommande strukturfond. Här kan du läsa mer om detta och starta en prenumeration på nyhetsbrevet.  

By | februari 28th, 2014|ÖVRIGT|0 Comments

Nyheter Lokalt ledd utveckling (LLU)

Flerfondslösning ska finansiera lokalt ledd utveckling Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för lokalt ledd utveckling för samtliga fyra EU-fonder. Lokalt ledd utveckling går att jämföra med det som i Landsbygdsprogrammets föregående period benämndes Leader. […]

By | februari 27th, 2014|ÖVRIGT|0 Comments