Mer information om nya tidplanen för landsbygdsprogrammet

I en nyhet den 12 mars berättade vi (Jordbruksverket) att regeringens beslut om Sveriges förslag till nytt landsbygdsprogram är försenat och väntas först senare under våren 2014. Nu finns mer detaljerad information om innehållet i den nya tidplanen för införandet av det nya landsbygdsprogrammet. […]

By | mars 27th, 2014|ÖVRIGT|0 Comments

Uppdrag att förbereda hantering av stöd till s.k. lokalt ledd utveckling för programperioden 2014-2020

Regeringens beslut  Regeringen uppdrar åt statens jordbruksverket att vidta förberedande åtgärder för att hantera stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utvecklingen, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Europeiska struktur- och investeringsfonderna) till s.k. lokalt ledd utveckling (på engelska: Community Led Local Development, CLLD) under perioden 2014-2020. Läs hela uppdraget: Landsbygdsdepartementets uppdrag till [...]

By | mars 11th, 2014|ÖVRIGT|0 Comments

Lokalt ledd utveckling 2014-2020

I förra landsbygdsprogrammet 2007–2013, har det funnits möjlighet att arbeta med lokal utveckling genom leaderområden. På samma sätt har även fiskeområdena i fiskeriprogrammet arbetat med lokal utveckling. Den möjligheten kommer att finnas kvar även i nästa programperiod, år 2014–2020. Metoden har döpts om till lokalt ledd utveckling, på engelska Community-Led Local Development (CLLD). Fyra fonder [...]

By | mars 6th, 2014|ÖVRIGT|0 Comments

Nyhetsbrev med kommunikation som tema

Landsbygdsnätverkets andra nyhetsbrev för året har temat kommunikation. Mycket händer nu när det kommer till att skriva det nya programmet och att arbeta utåtriktat för att informera om kommande landsbygdsprogram. […]

By | mars 5th, 2014|ÖVRIGT|0 Comments

Jordbruksverket får samlat ansvar för lokalt ledd utveckling

Regeringen har beslutat att Jordbruksverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet och få ett samlat ansvar för programmet för lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonden. Vad innebär det? Vi har ställt några frågor till Carin Alfredsson, projektledare för lokalt ledd utveckling på Jordbruksverket. […]

By | mars 3rd, 2014|ÖVRIGT|0 Comments