Nyhetsbrev nr 3 om lokalt ledd utveckling, 2014

I det här nyhetsbrevet kan du läsa om regeringens beslut om partnerskapsöverenskommelsen, anteckningar från nätverksträffen den 8 april, mall för att skriva utvecklingsstrategier, intresseanmälan för att bilda område för Lokalt ledd utveckling, vilka begrepp vi använder och budget för Lokalt ledd utveckling. […]

By | april 16th, 2014|ÖVRIGT|0 Comments

Förhandsutvärderingen av landsbygdsprogrammet är på gång

En del i processen med att ta fram ett nytt landsbygdsprogram är att låta en extern granskare titta på förslaget, en så kallad förhandsutvärdering. Den oberoende förhandsutvärderingen av det svenska landsbygdsprogrammet görs av SWECO, Hushållningssällskapet och Nordregio och beräknas var klar under april-maj. […]

By | april 16th, 2014|ÖVRIGT|0 Comments

Nätverksträff Lokalt ledd utveckling 8 april 2014

Drygt 250 personer var samlade i vackra Münchenbryggeriet med dess fria utsikt över Riddarfjärden för vårens nätverksträff. Temat för träffen var Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. – Det blev en bra kick-off för att samla landsbygdssverige till att bilda nya leaderområden, sade Beata Allen som var projektledare för träffen. Myndigheter och organisationer bjöds in till [...]

By | april 16th, 2014|ÖVRIGT|0 Comments

Partnerskapsöverenskommelsen beslutad

Regeringen har idag fattat beslut om en strategi för användningen av Sveriges medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna för de kommande sju åren, 2014-2020, partnerskapsöverenskommelsen. Sammantaget handlar det om 65 miljarder kronor (Regionalfonden 16 mdr, Socialfonden 13 mdr, Landsbygdsprogrammet 36 mdr) för satsningar som har som främsta syfte att bidra till att uppnå EU2020-målen [...]

By | april 11th, 2014|ÖVRIGT|0 Comments

Landsbygdsprogrammet för 2014-2020 utvecklar jordbruket och landsbygden

Idag presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson regeringens förslag till landsbygdsprogram för 2014-2020. Jordbruksverket har förberett för att omsätta politiken i praktiken och går nu in i en intensiv fas för att införa de olika åtgärderna som ingår i programmet. – Vi är glada att det nu finns ett färdigt programförslag och vi arbetar, tillsammans med länsstyrelserna, [...]

By | april 2nd, 2014|ÖVRIGT|0 Comments

Erlandsson presenterade landsbygdsprogrammet

36 miljarder kronor går till Landsbygdsprogrammet för perioden 2014 – 2020. Regeringens utgångspunkt för programmet är att det ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder och en modern landsbygd kunde vi höra vid dagens presskonferens. Foto: www.regeringen.se   […]

By | april 2nd, 2014|ÖVRIGT|0 Comments