Nyhetsbrev nr 7 om lokalt ledd utveckling, 2014

I detta nyhetsbrev kan du läsa om : Kontaktlista till partnerskapen och karta över anmälda områden Viktigt med tillräcklig administrativ kapacitet för varje leaderområde Hur många invånare kan det vara per område? Geografisk avgränsning och en eller flera fonder Överlappande områden med flera fonder (flerfondsområden) […]