Nyhetsbrev nr 1 om lokalt ledd utveckling, 2015

Vilka har sökt om att bilda leaderområde? Kompletteringar av strategierna är igång Hur stor budget behövs för att genomföra er strategi? E-posten från oss har inte fungerat Våra frågor hanteras nu på näringsdepartementet […]