Havs- och fiskeriprogrammet tar form

Regeringen har beslutat om att överlämna ett förslag till havs- och fiskeriprogram för perioden 2014-2020 till Europeiska kommissionen. Jordbruksverket har förberett för att omsätta politiken i praktiken och arbetet pågår för fullt. – Vi är glada att programförslaget beslutats av regeringen och att ännu en milstolpe är nådd. Programmet ska skapa nytta för fiskerinäringen. Nu [...]

By | mars 26th, 2015|ÖVRIGT|0 Comments

Regeringen kompletterar landsbygdsprogrammet

I dag (150312) beslutade regeringen att komplettera förslaget till landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Beslutet omfattar bland annat ersättningsnivåer och villkor för flera stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Kompletteringen kommer att överlämnas till EU-kommissionen. Därigenom kan kommissionen slutföra granskningen av det svenska programförslaget som är en förutsättning för att programmet ska kunna godkännas. Kommissionen väntas godkänna [...]

By | mars 12th, 2015|ÖVRIGT|0 Comments