Svar från S-E Bucht

150923 kom det ett svar från S-E Bucht på den s.k 5-gruppens skrivelse (Här kan du läsa skrivelsen). Ministern beskriver att han har förståelse för att det är ett besvärligt läge för oss som arbetar i områdena som inte tilldelats medel. Men han uppmanar oss att försöka hitta nya vägar för att arbeta vidare med åtminstone [...]

By | oktober 1st, 2015|ÖVRIGT|0 Comments