Hemställan om granskning av Jordbruksverket

Politiker i Umeåregionen har lämnat in en hemställan om granskning av Jordbruksverkets handläggning och beslut beträffande de områden som blivit oprioriterade inom lokal ledd utveckling Leadermetoden för programperioden 2014-2020. De vill med hemställan begära att det genomförs en kontroll av Jordbruksverket, för att säkerställa att myndigheten fullgjort sitt uppdrag. De vill också att övervakningskommittén efter [...]