Svar på hemställan angående granskning samt begäran av EU-nämnden att granska

Det har från regeringskansliet (Näringsdepartementet) kommit ett svar på hemställan om granskning. Svarat är att hemställan inte ligger inom ramen för övervakningskommiténs uppgifter vilket innebär att de inte kommer att se över Jordbruksverkets beslut kring urvalsprocessen (läs svaret här) Politikerna i Umeåregionen nöjde sig inte med ett ickesvar, utan skickade omgående en begäran om granskning till [...]