Kommunerna JO-anmäler Jordbruksverket

Umeåregionens kommuner har JO-anmält Jordbruksverkets avseende hanteringen och besluten beträffande de områden som blivit oprioriterade inom lokal ledd utveckling. Du kan ta del av anmälan här.