Regering, riksrevision och Jo

Företrädarna för URnära har, efter svar att JO inte kommer att titta på Jordbruksverkets  hantering av urvalet för att bli LLU-områden,  beslutat att skicka frågan vidare till Regeringen för bedömning /hemställt om granskning av Jordbruksverket). Parallellt med detta har riksrevisionen även fått information om Jordbruksverkets hantering. De meddelar att de lämnat över skrivelsen till effektivitetsrevisionen [...]