Ställningstagande från LUS (Lokal Utveckling Sverige)

Sedan föreningen Lokal Utveckling Sverige (LUS) bildades 2015 har styrelsen på medlemmarnas uppdrag fört regelbundna dialogsamtal med Jordbruksverket. Syftet har hela tiden varit att underlätta genomförandet av Lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet. Dessa dialogmöten är viktiga och vi hoppas och tror att de kommer att fortsätta så länge det behövs. Styrelsen i LUS har förståelse [...]

By | februari 22nd, 2017|ÖVRIGT|0 Comments

Det finns pengar till lokala servicelösningar!

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp "Service i landsbygder" har som en uppgift att nå ut med kunskap och information till alla offentliga, privata och ideella aktörer som arbetar inom landsbygds- och serviceutveckling för att uppnå en stor efterfrågan på stöd till servicelösningar. Ordförande Jacqueline Hellsten berättar här mer om vad deras arbete innebär och vilka möjligheter som finns!

By | februari 21st, 2017|ÖVRIGT|0 Comments

Femgruppen har en arbetsplan!

Femgruppen arbetar vidare för att hitta möjligheter för de som är boende och aktiva på landsbygden i de områden som bortprioriterats med arbete i LLU (Lokalt Ledd Utveckling). Här hittar du arbetsplanen  Femgruppen arbetsplan

By | februari 14th, 2017|ÖVRIGT|0 Comments