Samtal om landsbygden – drop-in möte den 22/3 kl. 19-21, Restaurang Översten

Umeå kommun fortsätter samtalet om landsbygden Umeå kommun välkomnar alla till ett drop-in möte om Umeå kommuns översiktsplan för landsbygden och efterföljande handlingsprogram för hållbar landsbygdsutveckling. Här har du som bor och verkar på Umeå landsbygd eller är intresserad av hållbar landsbygdsutveckling möjlighet att träffa representanter från kommunen, diskutera och tycka till tidigare inkomna synpunkter [...]

By | mars 17th, 2017|ÖVRIGT|0 Comments

En seger för Femgruppen!

 När Femgruppen bildades hade vi tre huvudmål. Dessa var (är): Att göra det känt att våra områden har godkända strategier, men är bortprioriterade av Jordbruksverket. Att arbeta och påverka så att våra områden och dess invånare får samma möjligheter och finansiering som andra områden i Svergie. Att se till att [...]

By | mars 9th, 2017|ÖVRIGT|0 Comments