Femgruppen har tillskrivit Statsministern

Femgruppen ger inte upp att hitta möjliga lösningar till att hitta medel för landsbygdsutveckling för hela Sverige. Utifrån detta har femgruppen tillsammans skrivit till Statsministern. Med en förfrågan om att ändrat landsbygdsprogram ger lokal utveckling i hela landet Vi har föreslagit följande  följande: - att landsbygdsprogrammet ändras och inkluderar delåtgärd 16:7 så att småskaliga lokala [...]