Projekt i Vindelns kommun

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0908 – Bevara & marknadsföra gamla hantverkstekniker (Vindeln)

Hantverk – Integration – Kultur

Projektbeskrivning:
Bevara, utveckla och marknadsföra gamla hantverkstekniker och sprida information om metoder/tekniker till ”alla”. Öka och tillvarata kvinnors intresse för den hårda slöjden, nå alla, inflyttade av skilda ursprung för språkträning, värdefullt kulturutbyte, skapa förståelse och acceptans. Överbrygga motsättningar i samhället och möta ungdomens kreativitet och inneboende känsla för nytänkande. Genom studiebesök och kurser på lämpliga orter kan hantverkstraditionen utvecklas och föras vidare.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 178 300 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Gösta Isaksson
kergost@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0938 – Fågeltorn i Kussjö (Vindeln)

Fåglar – Övernattning – Vattenmiljö

Projektbeskrivning:
I projektet vill vi öka intresset för fåglar i området, bl.a. genom att anordna föreläsningar om både fåglar och vattenmiljö. Arrangemangen ska koppas till fågeltornet och byagården där resurser för servering och övernattning finns. Projektet bör kunna leda till ökad turism och förbättrad livskvalitet.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 68 356 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Owe Eliasson
0933-410 42[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0939 – Ung i Vindeln (Vindeln)

Ungdomar – Samsyn – Mötesplats

Projektbeskrivning:
Vi i Vindelns IF vill utveckla vår verksamhet för Vindelns ungdomar. Vi vill skapa en helhet för ungdomarna, ett helhetsperspektiv där ideell, kommunal och privat sektor skapar ett likhetstänk och samsyn på Vindelns unga. Vi vill bygga en mötesplats där vi skapar samarbete, dialoger, delaktighet och förståelse för dagens unga som ger dem ett ”mervärde” i livet.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 108 531 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Simon Stålberg
simon@vindelnsif.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0942 – Ökat entreprenörskap och egenföretagande på landsbygden (Vindeln)

Entreprenörskap – Egenföretagande – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Vi har nyligen bildat en byaförening för att utveckla entreprenörskap. Vi är en liten by, belägen ca 1 mil utanför Vindeln, i ett vackert kulturlandskap med 7 hushåll. I byn är nästan alla företagare. Vi är var för sig och tillsammans kreativa och idérika. Vi vill utveckla företagsamhetsandan och stärka byagemenskapen. Vi vill också visa att det går att leva och verka i glesbygd, genom att arbeta, producera och handla lokal, även om vi saknar många service­inrättningar som finns i större tätorter. Detta är vårt bidrag till ett ekologiskt hållbart samhälle.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 13 930 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lars-Göran Nilsson
lars-goran.nilsson@skola.vindeln.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1027 – Galleri Täppan (vindeln)

Konst – Utställning – Nätverk

Projektbeskrivning:
I projektet ska man bedriva utställnings- och galleriverksamhet för konst och konsthantverk. Galleri Täppan skall vara en inspirationsplats där man främjar kvalitativ konst och konsthantverk. En plattform där det finns möjlighet för konstnärer och konsthantverkare att skapa nätverk.

För att visa på den kreativitet som finns i regionen är vårt samarbete med Sametinget viktigt. Galleri Täppan kommer att ha fokus på socialt entreprenörskap och vara självgående efter tre år.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 199 749  kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Rolf Attmarsson
prab@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1106 – Lappen i Manjaur (Vindeln)

Teater – Försoning – Samexistens

Projektbeskrivning:
I projektet ska man genomföra en teater om försoning och samexistens mellan människor, kulturer och intressegrupper t ex samer-markägare. Teatern genomförs i dialog med publiken.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  25 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Birgit Hedman
Birgit.hedman@svenskakyrkan.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1127 – Attraktiv tävlingsplats  (Vindeln)

Tävlingsverksamhet – Hästsport – Besökare

Projektbeskrivning:
Som ett led i en satsning på tävlingsverksamhet vill Vindelns Ridklubb öka sin attraktivitet som tävlingsarrangör genom att bygga ett domartorn med sekretariatsdel. Kan Vindelns Ridklubb öka sin attraktivitet som tävlingsarrangör och därmed få fler och större tävlingar bidrar det till ett ökat antal besökare i kommunen och en ökad attraktionskraft även för Vindeln som boendekommun.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  84 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Tomas Lundmark
tomas.lundmark@slu.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1131 – Förstärkning av centrumbildning i Tvärålund (Vindeln)

Byautveckling – Samlingsplats

Projektbeskrivning:
Tvärålund och intilliggande byar bor cirka 450 invånare. I Tvärålund är man aktiv för sin bygd och många har engagerat sig i byns utveckling t.ex. genom att gå in i byaföreningens aktiviteter. Byns centrum har en affär, skoterled, dartlokal etc upplevs i dag som en ostrukturerad plats. Byn har därför förvärvat tre olika markbitar i anslutning till centrum och vill där anlägga en samlings- och parkeringsplats. Genom förstärkning av centrumbildningen vill man uppnå ett attraktivare cerntrum och samlingsplats samt struktur för såväl bil- som skotertrafik.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  375 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Fredrik Sundling
fredrik@skogstjanst.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1137 – Studier i den lappska munarten och kulturen inom Umeälvens dalgång (Vindeln)

Museum – Lapsk/samiskkultur – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Färdigställande av byggnad (arkivhus) för bevarande av litteratur (böcker , handlingar) cd-skivor, fotografier, värdefulla museiföremål. Avsikten är att främja forskning och läsning i den lapska/samiska munart som talas längs Umeälvens dalgång, studera och föra munarten vidare. Främja användandet av lapska/samiska ortnamn, återinföra dessa där de finns och göra nyuppteckningar. Avsikten är att förena gamla kunskaper och föremål för framtida studier. Stiftelsens byggnader skall stå öppna för allmänheten för besök, studier och information.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  301 725 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Valborg Wiinka
Valborg.Wiinka@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1148 – Historien om Hällnäs sanatorium (Vindeln)

Historia – Sjukvård – Seminarie

Projektbeskrivning:
Det övergripande syftet med projektet är att genom en semiariedag om Hällnäs sanatoriums historia belysa Hällnäs sanatoriums historia och tuberkulosens inverkan på människor i Västerbotten – 50 år av tuberkulosens historia. Genom föreläsare/gäster och en genomarbetad och lättillgänglig utställning som ger skiftande och kinskaps- erfarenhetsrika perspektiv på denna dela va vår samhällshistoria kan vi på ett intresseväckande sätt spegla Hällnäs sanatoriums roll i och del av samhällets och sjukvårdens utveckling, och ta till vara på kunskaper, upplevelser, erfarenheter och minnen hos forskare, personal och patienter med lera och sprida det.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  107 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Majbritt Eriksson
Eriksson_majsan@yahoo.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Hemsida [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1211 – Knytpunkten (Vindeln)

Byautveckling – Ungdomar – Renovering

Projektbeskrivning:
Norrlidens Byaförening vill göra ett samarbetsprojekt där vi gemensamt rustar vår aktivitetshus från 1954. Vi ska tillsammans med bybor,stugägare samt deras barn som är intressade av att vistas och nyttjar byagården stärka byagemenskapen med att tillsammans bygga,måla och renovera vår byagård. Det vi hoppas är att våra ungdomar får en plats att samlas på men även att de har varit med och utvecklat samt deltagit till en framtida investering för byns överlevnad.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  116 317 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Anna-Lill Hörnell
anna-lill.hornell@edu.lycksele.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1213 – Hantverkens Hus (Vindeln)

Integration – Socialtföretagande – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Målet är att aktivera hantverkstraditioner från deltagarnas hemländer och spinna vidare på nya idéer som kan anknyta till svensk kultur, t ex smyckestillverkning, sömnad, träslöjd och matlagning. Deltagarna ska få grundläggande kunskaper om eget företagande och sociala företag, och efter projektets slut ska de saluföra sina produkter via Internet med hjälp av sociala företag. På längre sikt ska de kunna starta egna bärkraftiga företag. Deltagarna och övriga kommunmedborgare ska få ökat utbyte av varandra.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  355 960 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Helena Carlsson
Helena.carlsson@dkola.vindeln.se

Eva Lövgren
Eva.lovgren@skola.vindeln.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1235 Förstudie Alpin Skidarena (Vindeln)

Förstudie – Turism

Projektbeskrivning:
Projektiden är att göra en förstudie vad som krävs för uppföra en inomhusarena för utförsåkning, och då är det ett antal delprojekt som måste genomföras. Dessa är i angelägenhetsordning.

1) Finansiering,
2) Byggnaden, hur ska den vara konstruerad,
3) Ventilation/Kylning projektering,
4) Hur löser man energifrågan på ett miljövänligt sätt,
5) Driftsbudget, vilket är besöksunderlaget och vad kostar drift och underhåll.

Målet med projektet är att genomföra denna förstudie, som kan ses som fas 1, och som ska vara ett underlag för ett beslut om uppförande, vilket blir fas 2, av en Alpin Skidarena.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 97 533 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Per Eriksson
per.eriksson@vindeln.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1319 Hundforum Vindel FAS 1 (Vindeln)

Ungdomar – Hälsa – Djur

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för uppstartande av organiserad hundverksamhet i Vindelområdet. Detta genom utbildning av lokala hundinstruktörer samt inköp av utrustning för möjliggörande hundträning.

Med projektet vill vi samla hundägare och hundintresserade i hälsofrämjande aktiviteter. Att ge all, undgomar som vuxna, en forum att mötas kring ett gemensamt intresse – HUNDEN.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 175 573 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Vindelns Hundklubb
Ledamot1@vindelnshundklubb.se

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]