Nu utlyser Länsstyrelsen i Västerbotten pengar i Landsbygdsprogrammet att söka för projekt som handlar om samarbeten och informationsinsatser och kompetensutveckling. Sprid gärna informationen i era nätverk

Under 2017 finns 2,1 miljoner kronor att söka för samarbetsprojekt inom landsbygdsprogrammet och 1,5 milj för informationsinsatser och kompetensutveckling. Syftet är att genom samarbeten och information/kompetensutveckling skapa nya jobb på landsbygden.

Pengarna kan sökas av föreningar, organisationer, företag, myndigheter, kommuner och landsting.

Ansökningar till projekt för att skapa nya jobb görs senast 30 april. Ansökan görs via e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats.

Det finns också stöd att söka direkt hos Jordbruksverket för pilot- och samarbetsprojekt för lokala måltidsupplevelser i kulturhistoriska miljöer. Sista ansökningsdag 30 april.

Ytterligare information om utlysningarna  http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/landsbygdsprogram-2014-2020/Pages/utlysningar-och-upphandlingar.aspx