About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 87 blog entries.

Här finns information om de stöd som går att söka via Landsbygdsprogrammet.

Nu har den mer lättlästa broschyren om stöden i Landsbygdsprogrammet gått vidare till tryck och finns till vårt förfogande inom de närmsta veckorna. Tills dess får ni hålla till godo med denna digitala och blädderbara broschyr eller broschyren som finns att skriva ut från Länsstyrelsen webbsida. https://issuu.com/…/broschyr_till_tryck_lb_2014-2020_9cb349… Adress till broschyr på Länsstyrelsen webbsida: http://www.lansstyrelsen.se/…/Broschyr%20om%20stöd%20i%20La…

By | juli 14th, 2017|ÖVRIGT|0 Comments

Utvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Dagens samhälle har publicerat en artikel där det framgår att Högskolan i Halmstad har genomfört en syntesutvärdering av effekterna av Sveriges Landsbygdsprogram 2007-2013. Utvärderingen utgör en samlad bedömning av i vilken mån landsbygdsprogrammet uppfyllt de målsättningar som både EU och den svenska regeringen satt upp för programmet. Du hittar artikeln här 

By | juni 30th, 2017|ÖVRIGT|0 Comments

Nyheter från URnära

Nu har det varit lite tyst på vår nyhetssida, men det innebär inte att det inte har hänt saker i verksamheten, utan det beror på att vi helt enkelt inte hunnit med detta. Vi rekommenderar att ni läser vårt Nyhetsbrev för att se vad som är på gång!

By | juni 9th, 2017|ÖVRIGT|0 Comments

Femgruppen har tillskrivit Statsministern

Femgruppen ger inte upp att hitta möjliga lösningar till att hitta medel för landsbygdsutveckling för hela Sverige. Utifrån detta har femgruppen tillsammans skrivit till Statsministern. Med en förfrågan om att ändrat landsbygdsprogram ger lokal utveckling i hela landet Vi har föreslagit följande  följande: - att landsbygdsprogrammet ändras och inkluderar delåtgärd 16:7 så att småskaliga lokala [...]

By | april 25th, 2017|ÖVRIGT|0 Comments

Samtal om landsbygden – drop-in möte den 22/3 kl. 19-21, Restaurang Översten

Umeå kommun fortsätter samtalet om landsbygden Umeå kommun välkomnar alla till ett drop-in möte om Umeå kommuns översiktsplan för landsbygden och efterföljande handlingsprogram för hållbar landsbygdsutveckling. Här har du som bor och verkar på Umeå landsbygd eller är intresserad av hållbar landsbygdsutveckling möjlighet att träffa representanter från kommunen, diskutera och tycka till tidigare inkomna synpunkter [...]

By | mars 17th, 2017|ÖVRIGT|0 Comments

En seger för Femgruppen!

 När Femgruppen bildades hade vi tre huvudmål. Dessa var (är): Att göra det känt att våra områden har godkända strategier, men är bortprioriterade av Jordbruksverket. Att arbeta och påverka så att våra områden och dess invånare får samma möjligheter och finansiering som andra områden i Svergie. Att se till att [...]

By | mars 9th, 2017|ÖVRIGT|0 Comments

Ställningstagande från LUS (Lokal Utveckling Sverige)

Sedan föreningen Lokal Utveckling Sverige (LUS) bildades 2015 har styrelsen på medlemmarnas uppdrag fört regelbundna dialogsamtal med Jordbruksverket. Syftet har hela tiden varit att underlätta genomförandet av Lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet. Dessa dialogmöten är viktiga och vi hoppas och tror att de kommer att fortsätta så länge det behövs. Styrelsen i LUS har förståelse [...]

By | februari 22nd, 2017|ÖVRIGT|0 Comments

Det finns pengar till lokala servicelösningar!

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp "Service i landsbygder" har som en uppgift att nå ut med kunskap och information till alla offentliga, privata och ideella aktörer som arbetar inom landsbygds- och serviceutveckling för att uppnå en stor efterfrågan på stöd till servicelösningar. Ordförande Jacqueline Hellsten berättar här mer om vad deras arbete innebär och vilka möjligheter som finns!

By | februari 21st, 2017|ÖVRIGT|0 Comments