Alla inlägg av admin

Här finns information om de stöd som går att söka via Landsbygdsprogrammet.

Nu har den mer lättlästa broschyren om stöden i Landsbygdsprogrammet gått vidare till tryck och finns till vårt förfogande inom de närmsta veckorna. Tills dess får ni hålla till godo med denna digitala och blädderbara broschyr eller broschyren som finns att skriva ut från Länsstyrelsen webbsida.

Utvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Dagens samhälle har publicerat en artikel där det framgår att Högskolan i Halmstad har genomfört en syntesutvärdering av effekterna av Sveriges Landsbygdsprogram 2007-2013. Utvärderingen utgör en samlad bedömning av i vilken mån landsbygdsprogrammet uppfyllt de målsättningar som både EU och den svenska regeringen satt upp för programmet.

Du hittar artikeln här 

Nyheter från URnära

Nu har det varit lite tyst på vår nyhetssida, men det innebär inte att det inte har hänt saker i verksamheten, utan det beror på att vi helt enkelt inte hunnit med detta. Vi rekommenderar att ni läser vårt Nyhetsbrev för att se vad som är på gång!

Femgruppen har tillskrivit Statsministern

Femgruppen ger inte upp att hitta möjliga lösningar till att hitta medel för landsbygdsutveckling för hela Sverige. Utifrån detta har femgruppen tillsammans skrivit till Statsministern. Med en förfrågan om att ändrat landsbygdsprogram ger lokal utveckling i hela landet

Vi har föreslagit följande  följande:

– att landsbygdsprogrammet ändras och inkluderar delåtgärd 16:7 så att småskaliga lokala utvecklingsinsatser möjliggörs i de 31 kommuner som i dag står utanför möjligheten att arbeta med landsbygdsutveckling.

– att regeringskansliet ger uppdrag att verkställa nödvändiga förändringar inom Landsbygdsprogrammet.

Du kan läsa skrivelsen i sin helhet Brev till Statsministern.

Samtal om landsbygden – drop-in möte den 22/3 kl. 19-21, Restaurang Översten

Umeå kommun fortsätter samtalet om landsbygden

Umeå kommun välkomnar alla till ett drop-in möte om Umeå kommuns översiktsplan för landsbygden och efterföljande handlingsprogram för hållbar landsbygdsutveckling. Här har du som bor och verkar på Umeå landsbygd eller är intresserad av hållbar landsbygdsutveckling möjlighet att träffa representanter från kommunen, diskutera och tycka till tidigare inkomna synpunkter och lämna förslag på vad du menar ska ingå i översiktsplanen och i efterföljande program. Översiktsplanen finns på www.umea.se/oversiktsplan , information om landsbygdsutveckling på www.umea.se/landsbygd

Tid: Onsdagen den 22 mars kl. 19.00-21:00, drop-in.

Plats: Restaurang Översten, Stadshusområdet, Skolgatan 31, Umeå

 

Kontakt:

Annika Myrén
Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

 

En seger för Femgruppen!

 När Femgruppen bildades hade vi tre huvudmål. Dessa var (är):

Att göra det känt att våra områden har godkända strategier, men är bortprioriterade av Jordbruksverket.

Att arbeta och påverka så att våra områden och dess invånare får samma möjligheter och finansiering som andra områden i Svergie.

Att se till att det inte händer igen i kommande perioder.

Landshövdingarna i våra län skrev ett brev till Sven-Eric Bucht, med ett förslag om hur man skulle kunna lösa vår uppkomna situation. Svaret är i det mesta en återupprepning av vad han tidigare sagt och innehållande samma felaktigheter/missuppfattningar som tidigare från hans sida. Han väljer också att inte svara på vissa delar utan skyller på föregående regering och att det är Jordbruksverkets ansvar. Svaret innebär att Näringsdepartementet inte kommer att verka för en programändring som innebär att vi fem områden får medel för att arbeta med ”traditionellt Leader arbetet” Läs hela svaret här: 170307 Skrivelse från Näringsdepartementet

 

Men, han skriver också, mycket positivt, att detta inte ska hända igen och det är för oss väldigt viktigt att vi får det beskedet att inget område i nästa period ska drabbas av det vi drabbats av. Det är naturligtvis så att vi har inte sett det ännu, men det är ett viktigt budskap om färdriktningen.

Detta innebär inte heller att vi kommer sluta kämpa för att HELA Sverige ska ges möjlighet till landsbygdsutveckling!

Vi firar idag med detta budskap och går oförtrutet vidare mot fler segrar! #vigerossaldrig

 

Fortsätt läsa En seger för Femgruppen!

Ställningstagande från LUS (Lokal Utveckling Sverige)

Sedan föreningen Lokal Utveckling Sverige (LUS) bildades 2015 har styrelsen på medlemmarnas uppdrag fört regelbundna dialogsamtal med Jordbruksverket. Syftet har hela tiden varit att underlätta genomförandet av Lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet. Dessa dialogmöten är viktiga och vi hoppas och tror att de kommer att fortsätta så länge det behövs.

Styrelsen i LUS har förståelse för att tålamod krävs men vi har nu ändå sett oss tvingade att i några specifika frågor göra ett tydligt ställningstagande för att markera vår ståndpunkt. Ställningstagande finns på  www.lokalutvecklingsverige.se eller här: LUS ställningstagande 170221

Detta ställningstagande kommer också att skickas ut till berörda parter såsom Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Näringsdepartementet, Tillväxtverket, ESF samt flera av Landsbygdsnätverkets medlemmar.

 

Det finns pengar till lokala servicelösningar!

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp ”Service i landsbygder” har som en uppgift att nå ut med kunskap och information till alla offentliga, privata och ideella aktörer som arbetar inom landsbygds- och serviceutveckling för att uppnå en stor efterfrågan på stöd till servicelösningar. Ordförande Jacqueline Hellsten berättar här mer om vad deras arbete innebär och vilka möjligheter som finns!