Beviljade delaktiviteter

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Här kan du läsa om alla beviljade och genomförda delaktiviteter under 2014.
Om du vill läsa om vad som hänt i respektive kommun, klicka på namnet:
Bjurholm       Vindeln       Vännäs         Nordmaling       Robertsfors     Umeå
Regionala aktiviteter

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Sagospinn –
barnteater med mossor och spån

Syftet med delaktiviteten är att göra en barnteater som förmedlar en upplevelse av människans relation till naturen. Att till mars 2014 tagit fram 4 olika föreställningar som riktar sig till åldersgruppen 4-8 år.

Ansvarig för delaktiviteten: Ylva Göransson – 070-652 08 92

Läs mer  webbsida[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Slöjdsams sommarateljé

Målet med delaktiviteten är att skapa ett besöksmål i Stärkesmark. Detta ska göras genom att iordningsställa en lokal där det ska hållas worskshops och utställningar.

Delaktiviteten syftar bl.a. till att öka antalet i bygden samt att stimulera till ev. inflyttning.

Ansvarig för delaktiviteten: Slöjdsam (Carina Lundberg) – 0935-400 93


[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Dansföreställning
 ”Morän, Dans på udden – spår i klippa”

Delaktiviteten ska stärka och utveckla kontakterna med Österbotten genom en dansteaterföreställning. Föreställningen filmas och kommer att visas under hela sommaren på båtmuseet.

Dansföreställning:  (med Mia Malviniemis danskompani från Vasa)  2014-06-22
Vernissage: Konsten seglar in del II 2014-06-22
Plats: Båtmuseet på Holmön
Adress:  Byviken, 918 03 Holmön

Ansvarig för delaktiviteten: Båtmuseets vänner – 070-674 88 40

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Visa tunnbrödsbakningskulturen och
bidra till att bevara kulturarvet

Delaktivitetens ska ge personer möjlighet att prova på tunnbrödsbakning i Umeåregionen och att samla in lokala tunnbrödsrecept

Bakningen kommer att ske den 10- 11 maj mellan kl. 10.00- 15.00.under maj månad – håll utkik efter annonser.

Ansvarig för delaktiviteten: Mats Carlsson – 070-556 58 69


[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Stora Stenen Friluftsområde och
fornminnen i Dalsjö/Överboda

Delaktiviteten ska göra Stora Stenens friluftsområde känt och tillgängligt för alla samt att synliggöra forn- och kulturminnen i Dalsjö med omnejd.

Lansering  sker under vecka 24 (9-15 juni) läs mer på Webbsida

Ansvarig för delaktivitet:
Föreningen Stora Stenen – 070-356 41 11

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Utedansbana i Vännforsbäck


Att nyuppföra en utedansbana som funnnits under 1950-talet. Dansbanan ska uppföras med räcke och scen så att lokala musiker, musikgrupper och andra artister kan utöva sin konst. Målet är att boende i bygden, sommargäster och besökare under kulturhuvudstadsåret ska kunna träffas för att dansa, njuta av sommarkvällar och den vackra utsikten.
Invigningen sker den 31 maj 2014

Ansvarig för delaktiviteten: Föreningen Kultur och Människa – 072-506 04 44
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Marknadsföring i nätverk för Vindelälvens nedre del

Syftet med delaktiviteten är att marknadsföra de upplevelser och sevärdheter som finns som finns i den nedre delen av Vindelälven. Detta ska sedan sammanställas i en broschyr eller liknande.

Ansvarig för delaktiviteten: Lisa Jonsson- 070-6577734


[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Sportfiske för unga

Delaktiviteten syftar till att stärka ungdomar lokala engagemang i bygden och på så vis kunna bli ambassadörer för sin bygd.

Tillsammans med Hjukens FVO och umea fishing and natur ska lokal exkursioner genomföras under våren och sommar för att väcka nyfikenhet att lära sig mer om naturen som finns i närområdet.

Ansvarig för delaktiviteten: Hjukens FVO: 070-287 76 49[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Hjukenåsarnas dag

Hjukens samfällighetsförening vill synliggöra och verka för att reservatet blir ett besöksmål längs väg 363. Detta ska ske genom att marknadsföra reservatet under en dag 2014. Vid detta tillfälle ska information om området, historiska händelser samt skrönor förmedlas. Dagen avslutas med underhållning, berättande vid brasa samt förtäring.Under tre dagar (i samband med reservatets dag) ska Hjukens byamän erbjuda allmänheten fritt fiske inom fiskevårdsområdet. Målet är att reservatets dag ska bli en årligt återkommande evenemang.

Dagen kommer att vara den 2014-08-09.

Ansvarig för delaktiviteten: Hjukens samfällighetsförening – 0933-145 24

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Vårvernissage

 

Att genomföra en vårvernissage i Holmsund-Obbola. Vårvernissagen är ett första delprojekt i ”Kultur i Skärgården”.
Med de olika projekten i ”Kultur i Skärgården” vill man bredda konceptet med Kulturhuvudstadsåret genom att på ett mer påtagligt sätt även inbegripa kommundelen Holmsund och Obbola.
Aktiviteterna ska vara öppna för alla.

Vårvernissage hålls den 10-17 maj 2014
Plats: Sandviks Teater I Holmsund
Adress: Parkvägen 5, 913 34 HOLMSUND

Ansvarig för delaktiviteten: Holmsund-Obbola Kulturförening – 090-23166


[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Fadderskogen

 

Fadderskogens syfte ska vara att locka boende i bygden och besökande turister en enkelt tillgänglig naturupplevelse där de får uppleva den vackra naturen längs Umeälven. Delaktiviteten ska skapa ett naturområde där miljövänligt tillverkade fågelholkar försedda med vackra färgtryck och budskap sätts upp. Området ska skyltas upp och ledmärkas. Samtliga holkar kommer att förses med GPS position så att de är lätta att hitta.

Ansvarig för delaktivitet:
Granö turism ek. förening
0933-401 50


[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Invigning av den renoverade äppellunden vid herrgården i Olofsforsbruk

Syftet med delaktiviteten är att återskapa den äppellund som fanns på gräsplanen framför Herrgården i Olofsforsbruk bruk under 1940-talet. Delaktiviteten ska locka nya besökare till bruket och Nordmaling. Invigning av Äppellunden ska ske under 2014. Alla aktiviteter sker i samråd med Anita Sidenbladh och Stiftelsens Olofsfors bruksmuseum.

Invigningen sker under juni 2014 – håll utkik efter annonser. 

Ansvarig för delaktiviteten: Carolina Linné – 070-324 87 10

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kulturens betydelse för landsbygden

Målet med delaktiviteten är att genomföra en heldag där kulturens roll för landsbygdens utveckling på olika sätt belyses och diskuteras. Denna dag ska även möjliggöra för andra föreningar och aktörer inom kultursektorn att marknadsföra det breda kulturutbud som finns inom kommunen.

Arrangemanget är kostnadsfritt.

Ansvarig för delaktiviteten: Nordmalings Musik- och teaterförening 070-672 28 09

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kultur i Åmsele


Delaktiviteten ska visa konst av lokal och med bygden anknutna konstnärer. Detta för att visa upp den rika kultur och den levande by som Åmsele är för att locka fler besökare och öka intresset för att flytta dit.
Konstutställning ska ske av lokala konstnärer, lokala sångare och musiker.
Länets första barnmorskehus kommer att vara öppet och visas upp under guidade turer.
Folketshus kommer hålla en öppen helg med musikunderhållning och servering.

Aktiviteten sker från 140726-140803. Håll utkiks efter annonser.
Plats: Gamla Åmsele Qvarn, Barnmorskehuset, kyrkan samt folketshus.

Ansvarig för delaktiviteten: Åmsele folketshusförening – 070-601 21 59[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Peter Artedi i Nordmaling
– En utställning

Att sammanställa och genomföra en utställning baserad på Peter Artedis liv och koppling till Nordmaling. Utställningen kompletterar kommunens och Umeåregionens besöksmål och stärker attraktionsvärdet, inte minst under kulturhuvudstadsåret 2014.

Utställning är den 140615-140915
Plats: 

Ansvarig för delaktiviteten: Nordmalings hembygdsförening – 0930-460 30

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Skolplanchutställning


Delaktivietet ska samla in och ställa ut  gamla skolplancher för allmänheten, kostnadsfritt
Utställning är den 2-7/6 2014
Plats: Hemberget i Vännäsby

Ansvarig för delaktivitet:
Vännäsbygdens Hembygdsförening 010-212 53 02

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

60-års jubileum med LOGDANS


Ett av målen med delaktiviteten är att kunna erbjuda gratis bussar från Vännäs, Umeå och Nordmaling för att öka på möjligheterna för personer att ”pröva på” dans och i och med detta locka personer som inte annars brukar dansa.
Pröva på dans är 2014-06-13 – håll utkik efter annonser.
Plats: Gräsmyrs Loge

Ansvarig för delaktivitet:
Gräsmyrs Loge – 0930-700 80


[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Fågelmatare i fadderskogen och efter fågelstigen

Att sätta ut fågelmatare i området där delaktiviteten ”Fadderskogen” genomförs. Detta skulle innebära att man lockar mer fåglar till området och därigenom ger besökaren en naturupplevelse då matstationerna ska finnas på väl synliga platser. Delaktiviteten ska även ha webbkameror så att man kan lägga upp realtidsvideo från platserna på webben.

Ansvarig för delaktiviteten: Granö turism ek. förening
0933-401 50

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Hällnäs historia

Delaktiviteten ska sprida, fördjupa och utveckla verksamheten kring museet i Hällnäs. Detta ska ske genom att locka till sig nya grupper av besökare genom att bla. Anordna en bilträff för Saab och Volvo entusiaster. Där föreläsaren Jonas Fröberg kommer att närvara
Delaktivitetens ska även locka järnvägsintresserade genom en föreläsning av Bengt Norgren.
Föreläsning om saab och volvo  sker 2014-07-13
Föreläsning om järnvägen sker juli månad 2014
Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Hällnäs Samhällsnämnd 0933-201 34

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Klinten engine music festival

Delaktiviteten ska genomföra en unik musikfestival där maskinell rytm (tex. Ljud från en råoljemotor, moped etc.) ska kombineras med traditionell instrument/sång.
Festivalen äger rum 2014-06-06 i Överklinten
Håll utkik efter annonser eller se affisch här

Ansvarig för delaktiviteten: Överklintens utveckling ideell förening 0934-400 50[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kulturhuvudbygd 2014

Syftet med delaktiviteten är att i en gemensam annonsering ge föreningar och organisationer (inom Tavelsjö och Rödåbygden) en möjlighet att presentera vad som är på gång inom den närmaste perioden och på sådant sätt göra dessa aktiviteter kända inom kulturhuvudstadsåret.

Ansvarig för delaktiviteten: Tavelsjö- och Rödåbygden utv. Ek. förening – 070-646 57 73

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Inventering av besöksmål i Granö

Att offentlig- och tillgängliggöra intressant besöksmål i Granöbygden.
Delaktivitetens ska genomföras tillsammans med representanter för de olika föreningarna i Granöbygden. Dessa ska sammanställa och inventera besöksmål, välja ut de besöksmål som är intressanta och skylta upp/marknadsföra dessa.
Delaktiviteten ska även syfta till en ”Granöbygdskarta” som ska finnas på kommunens (Vindeln) samt Västerbottensturisms besökskartor. Denna karta ska finnas tillgänglig för allmänheten samt delas ut till samtliga hushåll i trakten.

Ansvarig för delaktiviteten: Tegsnäset Byaförening – 070-656 53 59


[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Flottarbal

Delaktiviteten ska tillsammans med flottarnäringen, Granö Beckasin och lokala företag genomförande av en flottarbal ute på fritidsområdet ”Holmen” i Umeälven den 19 juli 2014.
Syftet är att intresserade ska kunna delta i en flottarbal som om den hade arrangerats på 1950-talet. Filmen ”sista flottningen i forsen” visas på storskärm och flottarattribut som finns kvar, typ båtshakar ska kunna visas upp.

Delaktivitetens ska även visa upp Holmens potential som fritidsområde.
Om flottarbalen blir lyckad så kommer liknande tematiserade festligheter att genomföras nästkommande år.

Flottarbalen äger rum på Holmen 2014-07-12
Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Tegsnäset Byaförening: 070-656 53 59


[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Konstutställning Karl Strömberg

Syftet med delaktiviteten är att under två dagar göra Karl Strömbergs väggmålningar tillgängliga, delat att presentera ett urval av hans produktion samt ge en bild av personen och konstnären för en bred publik. Om konstutställningen blir lyckad är ambitionen att kulturella aktiviteter också ska anordnas nästkommande år.
Visningen sker den 14-15 juni 2014 Kl. 13–17 båda dagarna
Plats
f.d Sandgrens gård
Adress: Norrfors 4, Granö

Ansvarig för delaktiviteten: Tegsnäset Byaförening – 070-656 53 59

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Bilddokumentation Gravmarksbygdens utveckling 1940-tal till 2010-talet

Byalaget har fått en fotosamling (ca 2 500 diabilder och foton) av Gravmarkssonen Eskil Säfsten. Eskil har, sedan 14-15 års åldern, medvetet dokumenterat folk och bygd i Gravmark, med omliggande byar. Byalaget har som målsättning att 300 av dessa bilder ska digitaliseras samt komplimenteras med text, sammanhang osv.
Delaktivitetens resultat ska visas på en utställning, samt lånas ut till byar och föreningar.

Ansvarig för delaktiviteten: Gravmarks byalag


[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Workshops i järn- och silversmide

 

Delaktiviteten ska göra en serie workshops i järn- och silversmide. Smeder ska bjudas in och besökare ska erbjudas att prova på olika tekniker och bekanta sig i en kulturmiljö utanför Umeå.
Tanken är att dessa workshops ska utvecklas i framtiden och locka besökare till bygden för att få en kulturell upplevelse.
Workshoppen genomförs under  Juni/juli 2014
Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Häradsdomarens samfällighetsförening – 070-696 98 07


[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kör så det ryker

 

Delaktiviteten vill bredda konceptet kulturhuvudstadsåret 2014 genom att på ett mer påtagligt sätt även inbegripa kommundelarna Holmsund och Obbola. Samtliga aktiva körer i Obbola och Holmsund ska förenas under temat Hav och ge ett par – tre föreställningar som ska vara gratis för deltagarna.

Ansvarig för delaktiviteten: Holmsund-Obbola Kulturförening – 090-231 66
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kullar och klang vinter

Att i samarbete med Norrlandsoperan arrangera en musikföreställning i Vännforsbäck. Föreställningen är den sista anhalten för river stories och sker under januari.

Ansvarig för delaktiviteten: Föreningen Kultur och Människa: 0935-400 93


[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Fem fredagar från förr

Delaktiviteten ska under fem fredagar genomföra olika aktiviteter för allmänheten. Dessa ska bestå av utställning av entusiastfordon, demonstrationer av råoljemotorer, trädgårdsvisningar, musikunderhållning samt tävlingar m.m.
Datum:
25 juli 18.00-21.00
1/8 18.00-21.00
8/8 18.00-21.00
15/8 18.00-24.00
(på gullparken i bygdeå)
OBS Djäkenboda 22/8 18.00-21.00

se även webbsida

Ansvarig för delaktiviteten: Gullparken Event 0934-320 22

 [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Sikeå hamn – en 250 årig kulturmiljö

Delaktiviteten ska samla in fakta och via orienteringstavla samt skyltar berätta om den gamla havsnära kulturmiljön, om kajerna, magasinen m.m.

Ansvarig för delaktiviteten: Legdeå-Sikeå intresseförening 0934-153 53

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kulturhuvudstadsby 2014, Johanneslund


Delaktiviteten ska arrangera en spelmansmässa i byn Johanneslund i Bjurholm. Byn består av ett hus där sonsonen till en berömd spelman och låtskrivare, Brynolf Johansson bor.
Aktiviteten genomförs 2014-07-19

Ansvarig för delaktiviteten: Kulturföreningen BIKupan 070-359 43 45

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Granö Kulturområde


Delaktiviteten ska förbinda två områden med två alternativa ny vandringsleder. Man ska även skylta upp dessa så området blir mer synligt och därigenom mer attraktivt för både turister som invånare.

Ansvarig för delaktiviteten:
Granö Samhällsnämnd 0762-299 855

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Norrlandslan i Tvärålund

Målet med delaktiviteten är att erbjuda ungdomar att träffas, bilda sociala nätverk och delat i lanet. En turnering i Counter Strike Global Offensive kommer att ske under detta event samt andra aktiviteter.

Lanet genomförs 14-16/3 2014

Ansvarig för delaktiviteten: Vännäs Atletklubb: 070-255 08 68[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kullar och klang festival


Delaktiviteten ska anordna en kulturfestival på kullarna i Vännforsbäck. Programmet för i år är en hyllning till Vindelälven.
Utöver närboende, ska person från bla. Umeå lockas till Vännforsbäck. Detta ska ske genom annonsering samt att man hyr en minibuss för transport ut till kullarna.
Kullar och klang är den 31 maj 2014

Läs mer på webbsidan

Ansvarig för delaktivitet:
Föreningen Kultur och Människa – 0935-400 93

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Vägskyltar till äreporten


Delaktiviteten syfte är att synliggöra Äreporten i Sörmjöle genom att skylta upp denna

Ansvarig för delaktiviteten: Byaknuten i Sörmjöle – 070-511 32 30

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Historisk byavandring i samband med byns 250 årsjubileum

Balfors by fyller 250 år 2014. Delaktiviteten ska uppmärksamma och stärka den positiva trenden som pågått de senaste året med inflyttning och företagsetableringar genom en utställning med information från byns storhetstid samt en byavandring.

Balfors hade under sin storhetstid flera verksamheter i byn. Bla. Det vattendrivna sågverket, kvarnen, vadmalststampen, tvättplatsen, kommunens första vattenverk m.m.

Ansvarig för delaktiviteten: Föreningen Balfors Byastuga –
0932-109 06[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Landsbygdshelg i Vännäs


Syftet med delaktiviteten är att marknadsföra Vännäs Landsbygd som ett attraktivt besöksmål- Att kunna erbjuda de som besöker kulturhuvudstaden ett upplevelseatlertnativ med utgångspunkt i den stadsnära landsbygdens kultur och natur,
Målet är att genomföra en byarunda den 9-10 augusti där så många byar som möjligt kan visa på lokalproducerade produkter m.m
Aktiviteten sker den 9-10/8 2014. Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Vännäs Landsbygdsråd – 0935-400 92

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Blommor & Bin


Delaktiviteten ska synliggöra vikten av pollinering samt belysa att antalet pollinerande insekter minskar. Detta ska ske genom att anordna en dag där man visar på vad varje enskild person kan göra för ett mer ekologiskt och hållbart samhälle.

Under dagen kommer deltagarna även ges möjlighet att göra ett eget humlebo.
Aktiviteten sker 2014-06-15.
Plats: Hjåggsjö bygdegård
Adress: Kallhögen 13 i Vännäs

Ansvarig för delaktiviteten: Nordmaling-Bjurholms biodlarförening – 0935-320 53

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Föreläsning och visa/prova på gamla hantverk och tekniker under sommaren 2014

Syftet med delaktiviteten är att i samverkan med Vuxenskolan, Vindelådalens slöjdare och Vindelns bibliotek levandegöra och sprida kunskap om, traditionella hantverk som är kopplade till befintliga samlingar på hembygdsgården. I och med detta stärks även hembygdsgården i Vindeln som ett attraktivt besöksmål.
Aktiviteten sker 7 söndagar i Juli-augusti
Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Vindelns Hembygdsförening – 076-87 88 416

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Från Vindelälven till Namibia

Delaktiviteten syfte är att uppmärksamma Vindelälven – en av de fyra nationella älvar som är av riksintressen för kulturmiljövården.

En föreläsning och utställning av Roine Magnusson (som bla. Har skrivit boken Vindelälvens 6 årstider) ska genomföras.
En fotoutställning med bilder från bla. Vindelälven ska också genomföras.
Håll utkik efter annonser.

Ansvarig för delaktiviteten: Vindelns fotoklubb – 073-180 62 18[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Dalkarlsådalens sågverksepok


Delaktiviteten syftar till att komplettera nuvarande historiebeskrivning om handelshuset Häggström i Dalkarlså.
Intressanta platser ska skyltas upp med väderbeständiga skyltar. Till dessa kommer även en webbsida att kopplas med sammanfattande och fördjupande information.

Ansvarig för delaktiviteten: Yttre Åkulla Bygdegårdsförening – 0722-059 268

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Konsert med den afghanska artisten Haris Amir med orkester

Delaktiviteten syftar till att genomföra ett kulturevenemang under Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta ska göras genom att anordna en konsert för att fira det persiska nyåret, öppen för alla med temat musik, mat och gemenskap.
Aktiviteten genomförs den 22/3 2014

Ansvarig för delaktiviteten: Farid Olowi – 070-694 99 54[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Hundens dag och prova på!

 

Delaktiviteten syftar till att öka kunskapen för hund genom att ha en informationsdag ”Hundens dag” och ”prova på hund”. Dessa riktar sig till hundägare och de som funderar på att skaffa hund.
Föreläsare, veterinärer, försäkringsbolag och andra aktörer ska bjudas in att medverka på denna träff.
För att alla ska kunna delat så kommer gratis buss att erbjudas från bla. Tvärålund till dessa aktiviteter.

Ansvarig för delaktivitet: Vindelns Hundklubb – 070-277 80 41[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kultur vid Sörmjöle brygga

 

Delaktiviteten ska genomföra en formell invigning av ”Sörmjöle Brygga” och den nya gästhamnen. Det kommer att finnas möjligheter att prova på vattenskidor, vattenskoter eller åka på en båttur.

Invigningen sker 2014-07-10

Ansvarig för delaktiviteten: Sörmjöle båtklubb ek. förening – 070-595 52 84[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Utställning i bilder och skrift om frikyrkorörelsens historia och betydelse för landsbygdsutveckling

Delaktiviteten syftar till att sammanställa verksamhetens omfattning och utveckling i ord och bild. Utställningen ska visa på frikyrkorörelsens betydelse för landsbygdsutvecklingen.
Inledning blir den 24 maj 2014, då det bla. Kommer att finnas underhållning av  Kjell Oscarsson med flera. Det kommer även att finnas gästföreläsare. Den 16/8 kommer det vara en dag med fokus på ungdomsverksamhet på landsbygden.
Utställningen visas den 24 maj – 16 augusti 2014
Den 16 augusti så kommer fotbollsspelaren ”Sjöa” att delta för att prata om ungdomsverksamhet.

Ansvarig för delaktiviteten: EFS Bullmark – 090-56031[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Musik i rörelse

 

Delaktiviteten vill erbjuda Umeåregionens barn och ungdomar kulturaktiviteter som både stimulerar det kreativa skapandet och lusten till fysisk aktivitet. Två aktiviteter ska genomföras, den håller gruppen ”Smultron och sång” i där åskådarna uppmanas till rörelse eller ”sång och hålligång som får kroppen att må bra”.
Framträdandet sker under Rundviksdagen i juli 2014. Den andra aktiviteten är en cirkusworkshop för barn och unga med Ture Holm. Workshopen ska utmynna i ett uppträdande under Rundviksdagen.

Ansvarig för delaktiviteten: Nordmalingsbygdens folketshusförening – 0930-301 01[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Rundviks historia i ord och bild

 

Samhället Rundviks historia och dess industrier är på många sätt unik. Tidigt har det vuxit fram en sammanhållning mellan invånare som bla. lett till att föreningar bildats, en samlingslokal med biograf uppförts och en dansbana anlades. Denna sammanhållning präglar än i dag Rundvik.
Delaktiviteten ska samla in fotografier, filmer, ljudupptagningar och annat historiskt material från privatpersoner och arkiv för att sedan sammanställa en flyttbar utställning och bildspel som kan visas upp på många olika platser och sammanhang i kommunen.

Visning av bilder och utställning kommer att ske under juli och augusti. Håll utkik efter annonser! 

Ansvarig för delaktiviteten: Rundviks intresseförening – 070-64 74 563[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Personlig inbjudan att besöka Umeåregionen via radiokommunikation

Delaktivitetens syfte och mål är att via radiokommunikation mellan radioamatörer i Umeåregionen och radioamatörer över hela världen marknadsföra Umeåregionen som ett möjlig besöksmål. Detta ska ske genom att skicka ut sk. QSL kort och 15 000 personliga inbjudningar.

Ansvarig för delaktiviteten: FURA (Föreningen Umeå Radio Amatörer) – 070-640 63 29[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Obbola Fiskarmueseum

 

Obbola Fiskeförening och Obbola hembygdsförening vill verka för att kunna bevara och visa på föremål från ortens kultur med fiske och säljakt. För att dessa föremål inte ska försvinna så planeras det att uppföra ett museum. Obbola hembygdsförening har upplåtenhetsrätt till lokalen.

Stöd inför utställningen ska ges av museitekniker.
Museet ska invigas den 8/6-2014.

Ansvarig för delaktiviteten: Obbola hembygdsförening – 070-515 93 62[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

En reseupplevelse med smak – färg och komposition

Delaktivitetens ska visa på möjligheterna på landsbygden för främst Umeåbor, i första hand barnfamiljer. Detta ska ge genom att delaktiviteten anordnar gratisutflykter med buss från Umeå till bla. Slöjdarnas hus, glassbonden samt naturbeten längs vindelälven.

Ansvarig före delaktiviteten: Föreningen Vännäs Slöjd – 070-343 96 15[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Diffrent, But Still the same

 

Målet med delaktiviteten är att, hos unga människor, uppmärksamma och utmana de rotade föreställningar och behov vi har av att kategorisera och placera människor i fack baserat på bla. Kön, sexualitet m.m.
Man ska hålla workshops i Umeåregionen där man riktar sig till ungdomar mellan 13-25 år. Genom att prova på dans (från bla. Seychellerna och Sverige) hoppas man i delaktiviteten utveckla förhållandet mellan kultur och samhälle, samt främja förståelsen för frågor rörande etnicitet, sexualitet och normer.

Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Hampus Bergenheim – 073-844 92 21[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Integration på landsbygd

 

Delaktiviteten syftar till att visa upp landsbygden och hembygdsgården för nyanlända flyktingungdomar för att visa på hur man levde/bodde förr i världen.
Det kommer även att genomföras en tipspromenad och möjlighet att prova på linedance i Gräsmyrs loge.
Samverkan sker med Liljaskolan och klassen för nyanlända ungdomar från Nordmaling, Vännäs och Vindelns kommuner.

Ansvarig för delaktiviteten: Gräsmyrs loge/hembygdsförening – 0930-700 80[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Sommarläger för skolfria ungdomar i Ersparken

Delaktiviteten ska syfta till att verka för integration mellan kulturer och genrationer, där äldre kulturbärare från olika länder berättar för barn och vuxna om något tema såsom myter, historier och fördomar om olika länder samt Sverige, samt musik, danser och mat från olika kulturer. Ett frivilligt kultrubrobygge som ska vara på fritiden i form av daglägerskola. 

Delaktivitetens arbete ska dokumenteras för att sedan spridas vidare till allmänheten.

Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Ersboda slöjdförening – 090-18 04 30[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Del av SM-veckan

Delaktiviteten ska genomföra en testdag för kartläsare med hjälp av däcksleverantörer, stötdämpsleverantörer. Förinstruktörer inför Rally SM i sprint.
Aktiviteten sker under SM-veckan i februari 2014

Ansvarig för delaktiviteten: Vännäs motorklubb – 070-645 48 67[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Odling och möte vid lägerelden

Delaktiviteten ska ge personer som är utrikesfödda och infödda en möjlighet att odla egna grönsaker på friland, ha hantverk i det fria, plocka bär och svamp, men framförallt träffa andra natur/kulturintresserade personer.
Inbjudan ska ske via annonsering och kontakter med enskilda och föreningar

Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Ersboda slöjdförening – 090-18 04 30[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kulturdag för barn i Vännforsbäck

Syftet med delaktiviteten är att erbjuda barn en dag med olika kulturella aktiviteter. Detta för att barnen ska ges en möjlighet att förstå sambandet mellan djur, natur, material och människa.
Kulturdagen sker den 31 maj 2014

De olika aktiviteterna ska vara:
Målarverkstad
Ullverkstad
Cirkusskola
Hästturer
Rundvandring hos djuren
Docksföreställning

Ansvarig för delaktiviteten: Hästbrukets Vänner – 0768-122094[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kojbyggarläger

Syftet med delaktiviteten är att starta ett kojbyggarläger i Vindeln. Det ska vara helt avgiftsfritt och riktar sig till barn 9-12 år. Genom att bygga kojor så lär barnen sig  om de olika materialen, konstruktioner, problemslösning, att använda verktyg samt samarbete i grupp. Men även att lära känna personer som de inte i vanliga fall skulle träffa. Genom att ta umgås och samverka vill delaktiviteten visa på att alla är lika mycket värda, oavsett hudfärg, funktionsnedsättning eller ekonomiska olikheter. Aktiviteten slutar med en övernattning i en egenhändigt bygd koja.
Målsättningen är att detta ska vara en återkomma aktivitet.

Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: ABF Umeåregionen – 090-71 16 06[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Hantverk och metoder i äldre tider

Delaktiviteten ska aktualisera och på ett konkret sätt visa på några av de tillvägagångssätt som tillämpats av de tidigare generationer för att förädla de råvaror som fanns framförallt i bondesamhället. De kommer att visa på ullens bearbetning och förädling, spånhyvling, kornbrödsbakning samt målning med linoljefärg.

Håll utkik efter annonser 

Ansvarig för delaktiviteten: Överrödå Bygdeförening – 070-28 93 193[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Flarken seklernas by

Delaktiviteten syftar till att genomföra en aktivitet där man visar Flarken, seklernas by på en ”seklernas dag”. Denna dag ska bla. visa på lokalhistorian från bronsåldern till dags dato.

Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Flarkens Byaråd – 0934-210 21[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kulturfester i Ersparken

Delaktiviteten syftar till att anordna en nya kulturfester med musik, dans och mat från andra kultur och från Sverige.
Aktiviteterna ska ske som en midsommarfest och som en skördefest. Till dessa aktiviteterna ska besökare från Umeåkommun och grannbyar. Samverkan ska ske med svenskar, invandrare och föreningar.

Håll utkik efter annonser 

Ansvarig för delaktiviteten: Ersboda slöjdförening -090-18 04 30[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Musikdokumentation

Karl-Johans Persson har under närmare 35 års tid varit en huvudperson för folkmusiklivet i Vindeln, men också i övriga Västerbotten. I dag är Karl-Johan 78 år. Har han skrivit och nedtecknat många melodier för hand, han har även själv initierat att melodierna ska dokumenteras på ett professionellt sätt och spelas in.
Dokumentation och inspelning sker i samarbete med spelmän från Vindeln med omnejd, Burträsk och Lycksele. De färdigställda inspelningarna med tillhörande noter ska finnas på Vindelns bibliotek.
Samarbete med biblioteken i Robertsfors, Vännäs och Bjurholm kommer en vandringsutställning att genomföras.

Ansvarig för delaktiviteten: Åke Helgesson – 076-128 50 09[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Jubileumsvecka

Invigning av den nyrenoverade bygdegården och vävstuga ska ske i delaktiviteten. På invigningsdagen ska konstnärer från orten ställa ut sina verk. Delaktiviteten syftar till att ge ett ökat intresse för landsbygden och för kultur.

Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Orrböle bygdegårdsförening – 070-367 17 43[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Dans vid havet

Syftet med delaktiviteten är att genomföra en invigningsdag vid den nyrestaurerade dansbanan i Bredvik. En eftermiddagsdans med orkester samt bussar till och från dansbanan. Dansen är gratis

Dansen är den 23 augusit 2014 Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Bredviks Bygdegårdsförening – 070-546 06 83[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Väsenscen, Linnévägen

Delaktiviteten ska skapa en upplevelseteater längs Linnévägen. Målet är att man ska få en inblick i hur det var på den platsen för 300 år sedan.
Detta ska ske genom att olika scener utspelas längs vandringsleden.

Ansvarig för delaktiviteten: Kulturföreningen Linné – 073-98 64 086[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Cirkusföreställning för hela familjen med Trupp Trunk

Syftet om delaktiviteten är att erbjuda barn i Vännäs kommun ett kulturellt evenemang där en magisk värld kan skapas, där publiken för en positiv känsla av att vad som helst kan hända.
Trupp Trunk är en ickeverbal föreställning som engagera alla åskådare oavsett ålder eller språkkunskaper. Målet är att inspirera publiken till att bejaka sin kreativa och fantasifulla sida och att de efter föreställningen går hem med känsla av att de är fria att skapa son egen galna, komiska, härliga värld.
Efter föreställningen erbjuds publiken en stunds inspirerande provapå cirkus med akrobatik, mänskliga pyramider och jonglering tillsammans med artisterna.

Cirkusföreställningen är den 30/5. Håll utkik efter annonser.

Ansvarig för delaktiviteten: Brälappen Snowboardklubb – 073-923 60 11[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Våryra i Vännäs

Att under lördagen 24 maj anordna en yra i Vännäs med loppis för allmänheten och underhållning för barn. Deltagarna i loppisen tar med sina egna bord som de får ställa upp längs handelsgatan i Vännäs.
Underhållningen kommer att ske av trollkarl, clown och gatumusikant.
Syftet är att visa upp möjligheterna i Vännäs.

Ansvarig för delaktiviteten: VUT (Vännäs Utvecklings Team)  – 070-508 08 92[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Prova på cirkus på Olofsforsbruk

Delaktiviteten syftar till att fler barn och unga så att den målgruppen hittar till bruket.
Genom att anordna en ”prova på” cirkusaktivitet kan man väcka intresset för den här typen av kultur där det kreativa skapande kombineras med fysisk aktivitet.
Förhoppningsvis ska delaktiviteten leda till ett ökat intresse för den Nycirkusfestival som anordnas i Umeå i månadsskiftet augusti-september.
Aktiviteten sker den 17 augusti
För vägbeskrivning se hemsida

Ansvarig för delaktiviteten: Stiftelsens Olofsfors Bruksmuseum – 0930-101 96[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Skyltning av kulturhistoriska platser

Delaktiviteten ska sätta upp skyltar och informationstavlor gällande byns historia gällande intressant platser från krigstiden såsom ruiner från soldattorpen, var ”ryssen” vandrade och sjösänkningar m.m. Det ska finnas en centralt placerad informationstavla vid badplatsen/Byastugan med karta och information om vart sevärdheterna finnas samt informationsskyltar vid platser med hänvisningar på vägen dit om det behövs.

Ansvarig för delaktiviteteten: Djäkneboda Byaförening – 0934-310 81[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

”Barnens dag” på Pengsjögården

Att ge barn en möjlighet att uppleva natur och kultur i vackra och natursköna Pengsjö. Att hitta ett enkelt och hållbart koncept för ”barnens dag” som främjar gemenskap.
Målet är att genomföra en dag med skapande verksamheten där barn i olika åldrar för möjlighet att använda sig utav olika material samt sin egen kropp. Det kommer att finnas fyra olika stationer, där barnen får handledning och stöd att genomföra uppgifterna som ska vara: Snickra, måla, musik och lek/sport i naturen.
Målruppen är barn i åldrarna 3-10.
Barnens dag genomförs den 2 augusti 2014

Ansvarig för delaktiviteten: Stiftelsen Pengsjögården – 0935-560 60

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Naturbeten, naturarbetaren och naturbetesköttet

Syftet med aktiviteten är att ge människor en möjlighet att ta del av en av de roligaste stunderna inom det djurhållande jordbruket, nämligen betessläppet då de vårystra korna släpps på säsongens första grönbete. Detta är ett sätt att ge flera människor närhet till och en känsla för jordbruket.
Samtidigt är det invigning av det nyrestaurerade området Vännässjön med invigningstal och musikunderhållning. Man kommer även kunna lyssna på Peter Nordin, biolog, som berättar om vilka fåglar och smådjur som kommer att trivas på området Vännässjön.
Aktiviteten sker den 17 maj 2014

Ansvarig för delaktiviteten: Vindelälvens Naturbeten ek. förening – 0935-220 29

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kulijuli – instrumentalmusikfestival

I delaktiviteten ska man genomföra en liten festival för instrumentalmusik. Den ska ske på Holmön, i det som förr var Holmöns Båtmuseum.
Det ska genomföras tre akter och de tillfrågade banden är: Evighetens orkester (Luleå), Gelsbygdn (Umeå) och Anja featuring Originalljudet (Stockholm).
En instrumentalmusikfestival skulle bredda kulturutbudet på Holmön och ge människor ett tillfälle att träffas, dansa och ha skoj. Parallellt med festival kommer utställningen ”konsten seglar in II” hållas.
Aktiviteten sker den 19 juli 2014

Ansvarig för delaktiviteten: Sandströms kulturförening – 070-2920390[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kulturpunkt Uppgår´n ett steg framåt

Uppgår´n i Djupsjö har som målsättning att bli en respekterad kulturpunkt, dit besökare men även utövare från när och fjärran söker sig. I och med detta ska man genomföra två sommarkonstutställningar av hög kvalité med konstnärerna Anita Kärrman, Jan K Persson och Maria Lagerborg.
Konstutställning Anita Kärrman: 19-20/27 samt 26-27/7 2014
Konstutställning Jan K Persson och Maria Lageborg: 23-24/8, 30-31/8 samt 6-7/9

Ansvarig för delaktiviteten: Föreningen Uppgår´n – 0930-77 66 46[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Gärdsgårdsbyggarworkshop i Arboretum Norr

Gärdsgården är en del av vårt kulturarv. När användningen var var som störst under tidigt 1800-tal, kunde en enskild gård i Norrlands inland ofta ha flera mil av gärdsgårdar på sina ägor.
Gärdsgårdens syfte var att främst hålla boskapen borta från inägorna (åker och äng) där man odlade säd och vinterfoder. Idag håller tyvärr kunskapen om gärdsgårdar, både om dess kulturhistoriska betydelse i landskapet och om tekniken kring deras uppförande, på att försvinna.
Detta vill man råda bot på och vill därför, i Arboretet i Baggböle uppföra en gärdsgård, liksom i gamla tider, skiljer skogsmarken från den kringliggande åkermarken. Detta ska ske genom en workshop där allmänheten bjuds in att delta. Syftet mer workshopen är att ge deltagarna ökade kunskaper om gärdsgårdens roll och om hantverket kring denna medans man bygger.
Eskil Johansson från Bjurholm (som torde vara Västerbottens mest rutinerade gärdsgårdsbyggare) kommer att hålla workshopen.

Ansvarig för delaktiviteten: Stiftelsen Arboretum Norr – 070-631 25 19[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Skolstartsevent

Delaktiviteten syftar till att fler ungdomar upplever att det finns möjlighet att engagera sig i samhället och att man får vara med att skapa ett kulturarrangemang som är positivt både för sig själv, omgivningen och för tillresande.
Målet för delaktiviteten är att ungdomar är delaktiga i förberedelser och genomförande av ett drogfritt musikarrangemang. Att fler ungdomar uppmuntras till en reflekterande syn på alkohol och droger. Att person från närliggande kommuner och övriga Norrland får en ännu positivare syn på Vindelns kommun.
Samverkan med skolan sker den 21-22 augusti
Konserten sker den 23 augusti

Ansvarig för delaktiviteten: Centrumkyrkans ungdom – 070-391 31 25[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

50 skäl att bo i Bjurholm

Delaktiviteten ska genom dialog med de som bor i Bjurholm inventera de tillgångar som finns i Bjurholm och genom detta få ett underlag som kan användas för marknadsföring av kommunen, men även skapa positiva attityder bland befolkningen.

Ansvarig för delaktiviteten: Föreningen Norden – 070-256 02 41[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Gårdbergets kulturminnen

2002 inventerade Skogsstyrelsen markerna omkring Åkullsjön angående fornlämningar. Ett större antal tjärdalar samt en kullerstensås med vad man ansåg vara matgropar hittades uppe på ett berg.
Under vinterhalvåret så kan man ta så upp på berget, då skoterägare röjt en led och byggt en liten grillstuga.
I delaktiviteten vill man möjliggöra besök till dessa fornlämningar under den snöfria tiden. Men eftersom den befintliga skoterleden är för blöt och ojämn måste man åtgärda detta. Man ska även skylta upp besöksmålet samt göra en karta över detta.
Skoterleden går längs ”blomsterpromenaden”.

Ansvarig för delaktiviteten: Åkullsjöns byalag – 070-644 74 56[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Feministiskt byggläger

Att skapa ett byggläger där fokus ligger på att se förbi hinder och normer i vardagen, att se till individen och inte ett kön även inom byggsegmentet.
Målet är att stärka kvinnors och transpersoners självförtroende i att utforma, planera och genomföra byggprojekt för att öka deltagandet inom såväl byggbransch som hobbyverksamhet. Delaktiviteten ska vill verka för en jämställdhet inom dessa traditionellt mansdominerade branscher genom att såväl deltagare som ledare bryter mot denna norm.
Lägret genomförs 5-8 juni i Tavelsjö, Umeå

Ansvarig för delaktiviteten: ABF Umeåregionen – 090-71 16 06[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Porträtt av byn

Syftet med delaktiviteten är att synliggöra skola, barn, företag, föreningar och resurs som finns i Hissjö med omnejd. Detta ska stärka ”Vi-känsla” och samverkan.
Man kommer att genomföra en byafest där skolan/barnen får visa sitt arbete med ”porträtt av byn”. Utifrån de tankar som framkommer stödja och hjälpa barn/ungdomar med företagsidéer att pröva dessa med handledning.
Byafesten är den 28 maj 

Ansvarig för delaktiviteten: Hissjö bys samfällighetsförening – 070-628 80 12[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Modellflyg i Vindeln – ungdomsdagar 

Delaktiviteten ska främja intresse för modellflygets ädla konst. Man vill väcka intresse, sprida, fördjupa och utveckla modellflygklubbens verksamhet. Klubben riktar sig främst till ungdomar.
För att göra detta ska man genomföra två introduktionsdagar för ungdomar i Umeåregionen, där man visar på modellflygets olika möjligheter, både inomhus och utomhus. En expert i ämnet kommer även att bjudas in för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.
Dagarna genomförs 24 maj och 7 juni, håll utkik efter annonser. 

Ansvarig för delaktiviteten: Vindelns Modellflygklubb – 070-532 07 88[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Konsert Festival Brånet

Att genomföra en konsert, tillika öppen generalrepetition på Festival Brånet. Det blir en konsert i naturskön miljö i Vindeln, på hembygdsgården i Vindeln. De band som kommer att spela är Väärt och Frida Selander med band.
Öppen generalrepetition 8 augusti 2014
Konserten sker den 9 augusti 2014
Håll utkik efter annonser. 

Ansvar för delaktiviteten: Vindelns hembygdsförening – 0933-300 11[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Balsjödagar

Delaktiviteten vill locka ungdomar till byn. Detta ska ske genom ett samarrangemang med olika föreningar samt med grannbyns 250 års jubileum.
Arrangemanget är till för alla, men vänder sig främst till barn och ungdomar.
Aktiviteterna under helgen är: Fredagskvällen inleds med familjestafett, på lördagen blir det teater från byns piratskepp med två uppträdande. Sen finns de olika stationer såsom fågelholkstillverkning, stentrollstillverkning, fisketävling, träff djur m.m
Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Balsjö IK – 070-687 32 30[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kulturdag i Ramsele

Målet är att genomföra en kul dag i Ramsele med kulturella inslag. Målgruppen är samtliga i Umeåregionen, men man hoppas på att besökare som har anknytning till Ramsele och omkringliggande byar kommer.
Aktiviteten är den 19 jul kl 11-17.

Ansvarig för delaktiviteten: Ramsele Byagårdsförening – 076-788 40 27[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Invigning av Vippfyren

Vippfyren på Holmögadd (anno 1760) har återuppförts som en replika och ska invigas i Juni 2014. Deltagarna på invigningen är tvungna att transporteras med båt till ön.
Till invigningsmiddagen kommer utvalda personer som har betydelse för marknadsföring och varit delaktiga i upprustningen bjudas in.

Ansvarig för delaktiviteten: Anders Wincent – 090-419 03

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Furunäs – den lilla byn – som har kultur,
natur och hälsa som livsstil

Furunäs finns beläget längs Sävarådalen. Tillsammans med 28 andra byar har man gemensamt genomfört ett URnära projekt ”Sävarån med biflöden”. Med detta projekt har man synliggjort sevärdheter och upplevelser längs dalgången. Med detta som grund vill man genomföra två aktivitetsdagar med inriktningen kost, hälsa motion. Målgruppen är äldre som ska bjudas in till samtal om möjligheterna till aktiviteter med friskvård och kultur som livsstil. Man ska samtala kring kost, motion och ge deltagarna möjlighet att få gå ”Bäverstigen”
Håll utkik efter annonser. 

Ansvarig för delaktiviteten: Furunäs intresseförening – 070-509 68 66[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Rödbäcksbrödet en amatörtävling i brödbak 

Att under kulturhuvudstadsåret påminna om Röbäcksslättens betydelse som Umebornas livsmedelsleverantör genom seklerna. Delaktiviteten ska uppmärksamma kulturlandskapet som en kulturyttring och betona vikten med lokalt odlad mat. Därför ska regionens amatörbagare bjudas in till en tävling där de skall presentera ett nyttigt och modernt matbröd innehållande ingredienser som enbarts odlats på Rödbäcksslätten.
Håll utkik efter annonser. 

Ansvarig för delaktiviteten: Röbäcks hembygdsförening – 070-387 15 52[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Förflyttningar – ett konstprojekt i Arboretum Norr

I år firar Arboretum Norr 30-årsjubileum som stiftelse. Detta kommer att firas på olika sätt under sommaren och ett av dessa är att konstgruppen Tria Arboreta vill uppföra ett antal installationer i arboretet.Genom detta arrangemang så vill man lock till sig fler besökare till Arboretet.

Ansvarig för delaktiviteten: Stiftelsen Arboretum Norr -070-631 25 19[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Flottarbal 

Delaktiviteten ska tillsammans med flottarnäringen, Granö Beckasin och lokala företag genomförande av en flottarbal ute på fritidsområdet ”Holmen” i Umeälven den 19 juli 2014.

Syftet är att intresserade ska kunna delta i en flottarbal som om den hade arrangerats på 1950-talet. Filmen ”sista flottningen i forsen” visas på storskärm och flottarattribut som finns kvar, typ båtshakar ska kunna visas upp.
Delaktivitetens ska även visa upp Holmens potential som fritidsområde.
Om flottarbalen blir lyckad så kommer liknande tematiserade festligheter att genomföras nästkommande år.

Ansvarig för delaktiviteten: Tegsnäset Byaförening – 070-656 53 59[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]