Projekt i Robertsfors kommun

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0922 – Den nya bruksandan (Robertsfors)

Samverkan – Turism – Bygdeutveckling

Projektbeskrivning:
Projektet är ett brett samverkansprojekt mellan ideella föreningar/organisationer och mellan dessa och kommunen som syftar till framtidstro, stärkt identitet och utveckling av besöks­näringen. ”Det händelserika 2009” ska användas som hävstång för utveckling av ett årligt evenemang med brett innehåll. Aktiviteterna handlar om att byggnation, utveckling av akti­viteter som vandringsteater, guidning med mera. Målet är att skapa ett levande bruksom­råde för stärkt identitet bland invånare, stärkt profilering mot besökare och potentiella invånare
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Carin Elofsson
carin.elofsson@robertsfors.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0934 – Gumboda båtklubb (Robertsfors)

Båthamn – Turism

Projektbeskrivning:
I projektet vill vi skapa en säker hamn med fortsatta möjligheter för närboende och andra att vistas i en historisk hamnmiljö.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 156 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lennart Lundgren
ltl@robertsfors.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0951 – Aurora Borealis Rosa (Robertsfors)

Modellträdgård – Byautveckling – Tursim

Projektbeskrivning:
I projektet ska man iordningsställa en visnings-/modellträdgård bestående av rosor och andra växter. Man vill även prova att odla växter i norr som inte anses kunna överleva i hårt klimat.

En färdig trädgård (med guidade visningar) kommer att generera besök både från närboende och turister och stärker därmed besöksmål i närheten.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 97 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Britt-Inger Vängbo
bvo@robertsfors.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Sutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1002 – CM3 Creative Music Movie Making (Robertsfors)

Ungdomar – Mötesplats – Multimediasatsning

Projektbeskrivning:
I projektet vill man skapa en mötesplats/idéverkstad för lokala multinediaprojekt. Målet är att bygga upp ett centra för en ny multimediasatsning med nyckelorden inspelning, musik, video, film, radio. Studion ska kunna användas i professionella sammanhang både mobilt och stationärt. Skapa nätverk för filmskapare, låtskrivare, musiker – både fysiskt och virtuellt.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 293 800 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Magnus Hansson
mah@robertsfors.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

webbsida [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1008 – Förstudie: Utveckling av entreprenörskap och besöksnäring (Robertsfors)

Entreprenörskap – Besöksnäring – Bygdegård

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att utreda förutsättningarna att utveckla bygdegården i Ratan till en servicenod för lokal utveckling med inriktning på lokalt entreprenörskap och besöksnäring.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 65 775 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Ola Holmgren
ola.holmgren@ratan.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1119 – Förstudie: Ostriket i framtiden (Robertsfors)

Förstudie – Turism – Handlingsplan

Projektbeskrivning:
Syftet med förstudien ”Ostriket i framtiden” är att skapa en handlingsplan för fortsatt utveckling av Ostriket med ökat antal besökare och omsättning som följd.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  150 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Sören Lundström
soren.lundstrom@burtrask.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1129 – Förstudie: Robertsfors Allaktivitetshus (Robertsfors)

Förstuide – Handlingsplan – Samverkan

Projektbeskrivning:
Projektet är en förstudie vilket innebär att information, idéuppslag med mera ska inhämtas och sammanställas till en handlingsplan/projektbeskrivning för genomförandet. Detta medför att genomförandet är beroende av kontakter med en mängd olika aktörer dels för att erhålla information/synpunkter men också för förankring (t ex Robertsfors kommun, NBV, Entreprenörcentrum, Almi, She’s got the beat, Hembygdsföreningen Robertsfors, Bygdeå trädgårdsförening, Historiska Hus, LRF, olika företag inom konsthantverk mfl)[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  202 250 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Tomas Lundmark
tomas.lundmark@slu.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1143 – Insamlingsprojekt – Dalkarlså Lant-/Hushållsskola (Robertsfors)

Dokumentation – Kulturhistoria – Lokal identitet

Projektbeskrivning:
Projektets syfte och mål är att dokumentera Dalkarlså Lanthushållsskola, sedermera Hushållsskola som bedrevs i Dalkarlså mellan åren 1940-1982. Projektet kommer att vara ett insamlingsprojekt där fokus är de elever som gått på Dalkarlså Lanthushålls-/Hushållsskola. Det är dessa kvinnors historia som ska belysas. Pengar söks för att bedriva insamling av berättelser i form av intervjuer i första hand. Projektet avser att stärka den lokala identiteten hos dessa kvinnor samtidigt som att bevara deras historia till eftervärlden.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  295 755 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Elisabeth Åström
elisabeth.astrom.dalkarlsa@folkbildning.net[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1208 – Förstudie inför Projekt Royal (Robertsfors)

Förstudie – Tursim – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Målet med projektet (förstudien) är att inhämta all information som krävs inför eventuell ansökan om projektstöd inför uppstart av projekt Royal. Vi ska underöka om projektet är genomförbart, upprätta en tidsplan samt utföra kostnadsberäkningar.
Denna ansökan avser en förstudie för att analysera och förebereda en eventuell nystart för Royal, den klassiska kultur- och nöjesmetropolen i Ånäset.
Huvudprojektets syfte är att skapa en allmän social och kulturell träffpunkt för alla åldrar. Huvudprojektet syftar även till att stärka såväl det lokala föreningslivet som näringsliv och turism.  Royal vill verka för att nöje och kultur ska vara tillgänglig för alla, även för boende på glesbygden
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  263 300 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Peter Nordin
Kvarnfors2024@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1246 7-mila

Idrott – Byautveckling – Turism

Projektbeskrivning:
Ett projekt kallat 7-milaleden har sin utgångspunkt i idén om en väl utbyggd och välbesökt om en väl utbyggd och välbesökt skidled med sträckning från Vindeln till Robertsfors via Vindelånäset, Botsmark, Åkullsjön och Överklinten. Leden går genom kommunerna Vindeln. Umeå och Robertsfors. Tanken med detta projekt är att utveckla en ny och unik attraktion i området liknande hur Vasaloppet är för Sälen och Mora i Dalarna.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 328 583 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Sören Lundgren
soren.lundgren@7-mila.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1308 Året runt (Robertsfors)

Byautveckling – Tursim

Projektbeskrivning:
Stöd söks för utveckling av den havscamping som byaföreningen Legdea-Sikeå Intresseförening driver. Syftet är att få tillstånd en säsongsförlängning och att utveckla en lokal servicepunkt och därigenom öka antalet besökare och gästnätter. Genom förbättrat ekonomiskt underlag medför detta möjlighet till en ökning från sex till nio säsongsarbetstillfällen (främst ungdomar) vilket motsvarar ungefär 0,5 årsarbetskraft. Aktiviteterna utgörs av iordningsställande av café, närbutik, handikapptoalett för åretrunt-bruk samt iordningsställande av tvättstuga.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 209 387 kr.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Sture Bäckström
sture.bacstrom@sikea.se

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1309 Robertsfors + Musik = Sant (Robertsfors)

Ungdomar – Musik – Tursim

Projektbeskrivning:
Vi vill bygga vidare på den grundläggande ”infrastruktur” som finns och utveckla möjligheterna för unga att hitta inspiration och vägar att utveckla, inte bara sin kreativitet utan även sina möjligheter inom musiklivet. Tanken är att utveckla befintliga strukturer och nätverk för att synliggöra kulturens och musikens betydelse i samhället. Projektet syftar till att visa på olika möjligheter att nå ut med musik och att musik är en del av näringslivet. Syftet är vidare att skapa bättre nätverk, ökad samverkan mellan ungdomar och lokala kulturaktörer samt mellan ungdomar och etablerade musiker med rötterna i vår kommun, ett kluster av aktörer inom de kreativa näringarna.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 799 550 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Magnus Hansson
mah@robertsfors.se

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column][/vc_row]