[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

BEVILJADE PROJEKT

Här kan du läsa om de projekt som beviljats stöd från Leader URnära. Projekten är sorterade på ”UR” nummer, vilket innebär att de två första siffrorna är det år som ansökan kom in till verksamhetskontoret.

Om ett projekt är avslutat finns slutrapporten att läsa som en PDF fil.

Om du önskar att läsa hela ansökan – ta då kontakt med verksamhetskontoret.
Du kan även läsa om projekten på www.ideriket.nu[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

UR0801 – Sävarån med biflöden (Umeå)

Turism – Fiske – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Genom projektet vill vi i Sävarådalen bevara och utveckla vårt natur- och kulturarv. Plane­rad projektverksamhet är framtagen av byborna själva och därmed väl förankrad. Insatser­na sker med stor natur- och miljöhänsyn. Projektet genomförs av 28 byar.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 600 000 kr[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Enar Jonsson
enar.jonsson@bullmark.se
Birgitta Eriksson
birgitta.eriksson@gravmark.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0802 – Utveckling i Lögdeälvsdalen (Nordmaling)

Projektbeskrivning:
Projektet ska öka tillgängligheten till och kunskapen om Lögdeälven och Lögdeälvsdalen genom reglering och utveckling av älvnära camping och övrigt logiutbud, standardhöjning av Lögdeälvsleden och anknytande leder, förbättrad och utökad skyltning, marknadsföring och utnyttjande av forskningsresultat. En anställd projektledare samordnar och leder aktiviteterna i samspel med styrgruppen och berörda aktörer.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 202 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lennart Olofsson
lennart@olofsbruk.nu

Stig Wahlberg
s.sverker@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0804 – Förstudie – Vision Pepparkakslandet (Bjurholm)

Förstudie – Byautveckling – Turism

Projektbeskrivning:
Vi vill undersöka om vi kan marknadsföra orten, bygden och regionen med pepparkakan som varumärke. Det vi vill är att ena bygden kring ett gemensamt mål genom samarbete mellan olika aktörer.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 231 320 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Jonte Fischer
info@jontes.nu[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0902 – Kråken – Tjäruskär i ord och bilder (Nordmaling)

Byahistoria – Modellprojekt – Kultur 

Projektbeskrivning:
Vi vill dokumentera livet i helg och söcken, dåtid och nutid. Målet är att få en dokumentation av vår bygd, men också att via projektet ge andra byar och bygder ett verktyg och en handledning för deras eget dokumentationsarbete.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 46 930 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Rolf Karlsson
rolf.karlsson@umea.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0903 Warner Oland (Bjurholm)

Förstudie – Turism – Film

Projektbeskrivning:
Ett unikt besöksmål där skådespelaren Warner Olands liv smälter samman hembygden i den typiska skogbrukskommunen Bjurholm med filmstjärnemiljön i Hollywood. I en på traditio­nellt norrländskt vis timrad byggnad i form av en pagod, skildras filmstjärnans liv från upp­växten i det sena 1800-talets Bjurholm via framgångsrik karriär som kinesdetektiven Charlie Chan till den sista resan hem till Bjurholm 1938. Pagoden, ett museum kopplat till en min­neslund som komplement till andra besöksmål i Umeåregionen kan locka inte minst ut­ländska besökare.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 165 540 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Ann-Christin Backlund
ankibacklund@netscape.net[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Hemsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0906 – Salteriet i Täfteå (umeå)

Förstudie – Entreprenörskap- Byautveckling

Projektbeskrivning:
Vi vill genomföra en förstudie som förutsättningslöst undersöker möjligheterna att bygga om Salteriet för annan verksamhet. Förstudien ska ta fram ett tydligt förslag till verksamhet i det framtida Salteriet som är väl förankrad bland Täfteås bybor och där det finns ett engagemang hos tänkbara framtida lokala entreprenörer. Den nya verksamheten ska i sin tur gagna och ge liv till bygden.
                   [/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 236 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Fredrik Petrusson
fredrik.petrusson@hotmail.com

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Hemsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0907 Byakontakten (Bjurholm-Nordmaling-Umeå-Robertsfors-Vindeln–Vännäs)

Byautveckling – Inflyttning – Entreprenörskap

Projektbeskrivning:
Projektet är ett samarbete mellan de landsbygdsutvecklingsgrupper som finns i paraplynät­verket RUR, omfattande samtliga kommuner i Umeåregionen

I projektet ska man:

  • Stärka människors lokala engagemang, delaktighet och inflytande
  • Ge stöd och service till föreningarna i sina styrelseuppdrag
  • Utveckla bättre metoder för att öka intresset för entreprenörskap och försörjning
  • Kompetensutveckling utifrån ett lokalt ledarskap
  • Hitta former för nya och samordnade servicelösningar
  • Skapa livsmiljöer som lockar till inflyttning istället för utflyttning

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Birgitta Eriksson
birgitta.eriksson@gravmark.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0908 – Bevara & marknadsföra gamla hantverkstekniker (Vindeln)

Hantverk – Integration – Kultur

Projektbeskrivning:
Bevara, utveckla och marknadsföra gamla hantverkstekniker och sprida information om metoder/tekniker till ”alla”. Öka och tillvarata kvinnors intresse för den hårda slöjden, nå alla, inflyttade av skilda ursprung för språkträning, värdefullt kulturutbyte, skapa förståelse och acceptans. Överbrygga motsättningar i samhället och möta ungdomens kreativitet och inneboende känsla för nytänkande. Genom studiebesök och kurser på lämpliga orter kan hantverkstraditionen utvecklas och föras vidare.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 178 300 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Gösta Isaksson
kergost@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0911 – Säker hund året runt (Bjurholm)

Hundträning – Samverkan – Utbildning

Projektbeskrivning:
Bjurholms lokala kennelklubb vill bedriva säker verksamhet året runt. Detta möjliggörs om de åtgärder vi söker medel för i projektet beviljas. Det finns en stor efterfrågan i Umeåregionen på kurser, träffar, föreläsningar, ”hundträning” m.m. Genom projektet kan vi ställa detta till förfogande.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 118 300 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Anna Lindberg
anna.lindberg@sv.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0913 – Hästen i Tavelsjöbygden

Hästcentrum – Ridleder – Ridhus

Projektbeskrivning:
Genom projektet vill man på sikt skapa ett ”hästcentrum” i Tavelsjöområdet där det finns goda förutsättningar för en hästägare att bosätta sig och för hästföretagare att utveckla sin verksamhet. I detta projekt vill vi:

  • ta fram ett färdigt beslutsunderlag för ett ridhus i Tavelsjöområdet
  • dokumentera ridleder i området och sevärdheter kring lederna, ta markägarkontakter för nyttjande av leder och vägar, planera för förbättringsåtgärder längs lederna, samt
  • i denna etapp anordna en rastplats för hästar/ryttare.

 

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 124 820 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Susanne Nordbrandt
susannenordbrandt@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0919 – Stora stenen

Vandringsled – Turism – Historia

Projektbeskrivning:
“Stora stenen” är ett projekt som diskuterats fram inom Överboda intresseförening tillsammans med Vännäsbygdens Hembygdsförening. Projektet avser att bytta vandringsleder som lyfter fram och speglar Överboda-Bergsområdets unika historia från stenålder till nutid, liksom naturvärden som fågelliv och fiske. Projektet vill öka attraktiviteten hos området för boende men också stärka besöksnäringen med en bredd i utbudet som kan attrahera många olika typer av besökare. Genom projektet stöds den lokala servicen i området (lanthandel och lokalt företagande).

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 205 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Paavo Lundqvist
ipo@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Hemsida [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0922 – Den nya bruksandan (Robertsfors)

Samverkan – Turism – Bygdeutveckling

Projektbeskrivning:
Projektet är ett brett samverkansprojekt mellan ideella föreningar/organisationer och mellan dessa och kommunen som syftar till framtidstro, stärkt identitet och utveckling av besöks­näringen. ”Det händelserika 2009” ska användas som hävstång för utveckling av ett årligt evenemang med brett innehåll. Aktiviteterna handlar om att byggnation, utveckling av akti­viteter som vandringsteater, guidning med mera. Målet är att skapa ett levande bruksom­råde för stärkt identitet bland invånare, stärkt profilering mot besökare och potentiella invånare
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Carin Elofsson
carin.elofsson@robertsfors.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0929 – Holmövecka

Turism – Besöksnäring – Inflyttning

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för att skapa en vecka som visar vad Holmön har att erbjuda. Att skapa en vecka full av aktiviteter och att göra Ön tillgänglig i form av att turlistan anpassa besöks och turistnäringen.Vi vill med detta visa på möjligheterna att bo och arbeta med Holmön som utgångspunkt. Locka nya grupper av besökare till Holmön och därigenom underlaget för befintlig besöksnäring. Stimulera till nysatsning inom besöksnäringen genom uthyrning, aktiviteter och service.kännedom och locka fler besökare till ön.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 110 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Johan Nyberg
jn.nyberg@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0932 – Gästhamn i Nordmalings kommun

Båtturism – Hamn – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att genom en småskalig infrastruktur åtgärd i det gamla fiskelägret främja båtturism och samtidigt skapa en attraktiv by för inflyttning av nya invånare till området. Projektidén är att genom samverkan mellan fastighetsägarnas samfällighet, Bredviks Bygdegårdsförening och den nybildade Bäcknäsets Båtklubb skapa en utveckling av Bäcknäsets fiskeläger byggd på traditionell användning men som kan ge möjlighet till utveckling och tillväxt.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 110 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Johan Nyberg
jn.nyberg@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0934 – Gumboda båtklubb (Robertsfors)

Båthamn – Turism

Projektbeskrivning:
I projektet vill vi skapa en säker hamn med fortsatta möjligheter för närboende och andra att vistas i en historisk hamnmiljö.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 156 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lennart Lundgren
ltl@robertsfors.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0938 – Fågeltorn i Kussjö (Vindeln)

Fåglar – Övernattning – Vattenmiljö

Projektbeskrivning:
I projektet vill vi öka intresset för fåglar i området, bl.a. genom att anordna föreläsningar om både fåglar och vattenmiljö. Arrangemangen ska koppas till fågeltornet och byagården där resurser för servering och övernattning finns. Projektet bör kunna leda till ökad turism och förbättrad livskvalitet.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 68 356 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Owe Eliasson
0933-410 42[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0939 – Ung i Vindeln (Vindeln)

Ungdomar – Samsyn – Mötesplats

Projektbeskrivning:
Vi i Vindelns IF vill utveckla vår verksamhet för Vindelns ungdomar. Vi vill skapa en helhet för ungdomarna, ett helhetsperspektiv där ideell, kommunal och privat sektor skapar ett likhetstänk och samsyn på Vindelns unga. Vi vill bygga en mötesplats där vi skapar samarbete, dialoger, delaktighet och förståelse för dagens unga som ger dem ett ”mervärde” i livet.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 108 531 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Simon Stålberg
simon@vindelnsif.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0942 – Ökat entreprenörskap och egenföretagande på landsbygden (Vindeln)

Entreprenörskap – Egenföretagande – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Vi har nyligen bildat en byaförening för att utveckla entreprenörskap. Vi är en liten by, belägen ca 1 mil utanför Vindeln, i ett vackert kulturlandskap med 7 hushåll. I byn är nästan alla företagare. Vi är var för sig och tillsammans kreativa och idérika. Vi vill utveckla företagsamhetsandan och stärka byagemenskapen. Vi vill också visa att det går att leva och verka i glesbygd, genom att arbeta, producera och handla lokal, även om vi saknar många service­inrättningar som finns i större tätorter. Detta är vårt bidrag till ett ekologiskt hållbart samhälle.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 13 930 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lars-Göran Nilsson
lars-goran.nilsson@skola.vindeln.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0943 – Kreativ utemiljö – Slöjdarnas Hus (Vännäs)

Turism- Försäljning – Konst

Projektbeskrivning:
Slöjdarnas Hus är ett av Västerbottens viktigaste besöksmål. För att stärka detta och för att ge besökarna mervärden vill vi skapa natur- och kulturupplevelser i omedelbar anslutning till huset som ex.vis stigar, rastplatser och planteringar med hög tillgänglighet för alla. Målet är att på sikt kunna skapa en ”sinnenas upplevelse” i området, med utrymme för permanenta torgplatser mm. I en fortsättning planerar vi att skapa en kreativ, lekfull och hälsofrämjande skulpturlekplats för barn och vuxna, där slöjdare och lokala producenter ges möjlighet att skapa redskap, utrustning mm och samtidigt visa upp och sälja produkter.  

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 288 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Katarina Molin
katarina.molin@vannas.net

Marianne Åsell
marianne@alvnet.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0944 Årets berättarkommun (Bjurholm)

Dokumentation – Byautveckling – Kultur

Projektbeskrivning:
Brännpunkt Bjurholm medverkan i Berättarfestival i Skellefteå med målsättning att genom föreläsningar, kurser, seminarier, utställningar, media visa berättandets drivkraft för glesbygdsutveckling. Samverka inom kommun och region med bl a kulturförvaltningar, arki, Umeå universitet, föreningar för anordnande av nämnda inslag, seminarier.

Målsättning: detta inledande steg skall leda till långsiktig plan för berättandet som en viktig del för samhälls- och näringsutveckling.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 247 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
bo.leander@home.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0947 – Kedjan (Umeå)

 Integration – Hantverk – Social gemenskap

Projektbeskrivning:
Samverkan mellan, i första hand, nysvenskar och svenskar från Ersboda Slöjdförening i stadsdelen Ersboda och nysvenskar boende inom Vännäs Kommun. Syftet är att hos invå­narna ska skapa en god relation och social gemenskap med olika kulturella grupper med hantverk, odlingar och mat som tema.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 152 120 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Johnhild Johansson
johnhild.j@prastosten.se

Kerstin Bäckström
kerstin.backstrom@abf.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0951 – Aurora Borealis Rosa (Robertsfors)

Modellträdgård – Byautveckling – Tursim

Projektbeskrivning:
I projektet ska man iordningsställa en visnings-/modellträdgård bestående av rosor och andra växter. Man vill även prova att odla växter i norr som inte anses kunna överleva i hårt klimat.

En färdig trädgård (med guidade visningar) kommer att generera besök både från närboende och turister och stärker därmed besöksmål i närheten.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 97 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Britt-Inger Vängbo
bvo@robertsfors.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] Sutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0953 – Brobygden (Nordmaling)

Modellträdgård – Byautveckling – Tursim

Projektbeskrivning:
I samverkan mellan Norrfors- och Nyåkersbygderna (som är en geografisk och funktionell enhet inom Nordmalings kommun) och med utgångspunkt i Nyåkersbygdens erfarenheter på området genomföra en utvidgad och vidareutvecklad inflyttningskampang med fokus på barnfamiljer från Tyskland i syfte att säkra ett positivt befolkningsnetto. Professionell marknadsföringskompetens och målgruppskännedom tillförs marknadsföringen på nätet och i tryck och hantering från personer som visat intresse. Inflyttare med tysk bakgrund ingår i styrgruppen.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 88 830 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Mikael Fredlander
mikael.fredlander@nordmaling.com

Stig Wahlberg
stig.wahlberg@ebox.tninet.se

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0954 – Utrustning till vildmarkscamp Lillänget (Bjurholm)

Turism – Övernattning

Projektbeskrivning:
Projektet stärker ett redan etablerat besöksområde där det finns flottarmseum, flottarkoja, utescen, vedeldad bastu samt en vildmarkscamp för tält, husvagnar och husbilar. Under hela sommaren besöks området av många människor varför det är viktigt att kunna erbjuda en miljövänlig och lättskött sanitetstoalett.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 21 000kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Enar Strandberg
0932-106 50[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0956 – Kultur- och friskvårdskartor i landsbygden – del 1 (Vännäs -Umeå – Robertsfors – Nordmaling)

Orientering – Kulturhistoria – Turism

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att ta fram 6 olika kartor över olika landsbygdsområden i de fyra kommuner som ingår i projektet. Avsikten är att presentera nya sorters kartor som också i text och bild visar på bygdens kulturhistoriska arv och som kan locka allmänheten till att se och upptäcka nya platser genom spännande arrangemang.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Tjelvar Otterbjörk
tjelvar@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0957 – Holmögadds vippfyr anno 1760 (Umeå)

Kulturhistoria – Turism – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att återskapa en kulturhistoriskt intressant plats i samband med 250-årsminnet av Holmögadd som fyrplats. Målgruppen är alla som antingen ser fyren från havet eller besöker den på land.

Holmögadd är den svenska fyr som varit bemannad under längst tid (ända fram till i början av 2000-talet). Man ser att det finns stora möjligheter att utveckla fyrplatsen och hela Holmögadd till ett unikt besöksmål.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 90 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Anders Wincent
anders.wincent@gardinperson.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 

Se webbkamera på Holmögadd
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1002 – CM3 Creative Music Movie Making (Robertsfors)

Ungdomar – Mötesplats – Multimediasatsning

Projektbeskrivning:
I projektet vill man skapa en mötesplats/idéverkstad för lokala multinediaprojekt. Målet är att bygga upp ett centra för en ny multimediasatsning med nyckelorden inspelning, musik, video, film, radio. Studion ska kunna användas i professionella sammanhang både mobilt och stationärt. Skapa nätverk för filmskapare, låtskrivare, musiker – både fysiskt och virtuellt.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 293 800 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Magnus Hansson
mah@robertsfors.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

webbsida  [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1004 – Ekonära Skolmat (Vännäs)

Ekologisk mat – Kostmedvetande – Närproducerat

Projektbeskrivning:
I projektet vill man öka andelen inköp av ekologiska och närproducerade varor. Man vill tillaga all mat från grunden och därmed utesluta så mycket som möjligt av artificiella tillsatser. Man vill därmed uppnå ett ökat medvetande hos barn/elever/föräldrar och personal när det gäller kostmedvetande och kunskap om ekologisk hållbarhet. I projektet ska man också utvärdera hur den förändrade kosthållningen upplevs. Pengsjö skola kan bli ett pilotprojekt för att utvärdera övergång till ekologiskt och närproducerade råvaror.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 316 812 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Marianne Sandström
marianne.sandstrom@vannasmail.net[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1008 – Förstudie: Utveckling av entreprenörskap och besöksnäring (Robertsfors)

Entreprenörskap – Besöksnäring – Bygdegård

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att utreda förutsättningarna att utveckla bygdegården i Ratan till en servicenod för lokal utveckling med inriktning på lokalt entreprenörskap och besöksnäring.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 65 775 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Ola Holmgren
ola.holmgren@ratan.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1009 – Ett arboretum för alla i Baggböle (Umeå)

Handikappanpassning – Odling – Informationssatsning

Projektbeskrivning:
Projektet syftar till att göra informationssatsningar, bredda utbudet och öka tillgängligheten i Umeå älvdals finaste rekreationsområde. I projektet ingår förstärkning av Arboretum Norr som ett kunskapscentrum för odlandet av träd och buskar i regionen. Genom att göra riktade upplysningsinsatser mot olika grupper som universitet, skolor och turister vill projektet medverka till ett livslångt lärande. Ett stort delprojekt går ut på att handikappanpassa det kuperade området och med det garantera tillgängligheten för hela allmänheten.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Johnny Schimmel
arboretum.norr@slu.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 

Webbsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1017 – Linnévägen (Vännäs)

Skyltning – Turism – Bekvämlighetsinrättning

Projektbeskrivning:
Under föregående programperiod restaurerades den gamla inlandsvägen 7,7 km mellan V. Spöland och Jämteböle. Det är den väg Linné gick under sin Lapplandsresa 1732 då han även övernattade i Jämteböle. Linnévägen är ett populärt besöksmål och nu vill man säkerställa och utveckla detta med skyltning från Jämtebölesidan (vid V. Spöland finns sedan tidigare skylt) samt ställa upp en enkel toalett vid den mittersta raststugan.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 50 500 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Gustaf Sandberg
0935-420 23[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1020 – Stora Fjäderägg II (Umeå)

Turism – Besöksmål – Båt

 Projektbeskrivning:
Övergripande syfte är att säkerställa fortsatt drift av turist- och museiverksamheten kring Slupen och vandrarhemmet på Stora Fjäderägg och att möjliggöra fortsatt utveckling av Stora Fjäderägg och holmöskärgården som besöksmål.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 76 657 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Tomas Staafjord
staafjord@me.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1021 – Bisysslor (Vännäs – Bjurholm – Nordmaling)

Biodling – Samverkan – Kunskapsutbyte

Projektbeskrivning:
I projektet vill man stärka biodlingen i Umeåregionen genom att ge biodlare möjlighet att själva snickra kupor och ramar m.m. och därmed minska startkostnader för nya biodlare. Man vill öka andelen inhemsk honung och andra relaterade produkter genom att ställa resurser till förfogande (slungning, vidareförädling) i livsmedelsgodkända lokaler. Man vill också skapa ett ”Bicentrum” för erfarenhets- och kunskapsutbyte och därigenom stimulera fler att bli biodlare och på så sätt öka andelen ekologisk och närproducerad honung.