Byaplaner inom SKUR

Byplaner

Man kan tillsammans med en annan by/utvecklingsgrupp/område kan skriva byautvecklingsplanen. Det är inte ett krav, men kan vara en möjlighet till att få lite nya idéer och tankar.

Byautvecklingsplanerna ska sedan sammanställas och presenteras för kommunerna. Innehållet i Byautvecklingsplanerna kan bidra till landsbygds-utveckling och utgör ett bra komplement inför kommunernas arbete med sina översiktsplaner eller i sin landsbygdsutveckling i stort.

Hur går det då till?

Ni lämnar in en Intresseanmälan byaplan till URnära som sedan behandlas på ett LAG-gruppsmöte (LAG-gruppen är URnäras styrelse). Där man beslutar om ni kan få ersättning för framtagandet av en byautvecklingsplan.
Om LAG-gruppen godkänner er ansökan så skriver ni er plan enligt mallen

 Varför ska man göra detta?
URnära ser detta som en möjlighet att bidra till landsbygdsutveckling i hela Umeåregionen.

Då byautvecklingsplanerna skrivs av er som bor och verkar på landsbygden och är de som ska genomföra aktiviteterna vet vi att det kommer att genomföras på ett bra och effektivt sätt.

För varje godkänd byautvecklingsplan betalar URnära ut 3 000 kr.

Om ni har frågor och funderingar, tveka inte, utan ta kontakt med Lovisa på 070-366 81 15 eller lovisa.carneland@urnara.se