Delaktiviteter SKUR

 Delaktiviteter – vad är det?

En delaktivitet är lite vad det låter som, en del av samlade aktiviteter runt om på Umeåregionens landsbygd (förutom i Vindeln, där kan inte delaktiviteter bedrivas just nu).

Vad kan man då göra? Ja egentligen vad som helst så länge det följer inriktningen; samverkan mellan byar, ortsnära aktiviteter (här menar vi mindre aktiviteter som festivaler, arrangemang etc), integration och insatser riktade till eller genomförda av ungdomar.

Det maximala belopp som kan godkännas är 20 000 kr/delaktivitet. Pengarna kommer inte att betalas ut till er, utan fakturor ska ställas till URnära.

Det är inte tillåtet med intäkter, större investeringar eller lönekostnader i delaktiviteten.

Hur går det då till?

Ni lämnar in en intresseanmalan till URnära som sedan behandl Save as på ett LAG-gruppsmöte (LAG-gruppen är URnäras styrelse). Där man beslutar om ni kan få ersättning för framtagandet av en byautvecklingsplan.
Om LAG-gruppen godkänner er ansökan så kommer det att skriva ett avtal mellan er och LAG-gruppen (läs gärna båda avtal och redovisning innan ni skickar in en intresseanmälan).

 Varför ska man göra detta?
URnära ser detta som en möjlighet att bidra till landsbygdsutveckling i Umeåregionen.

Om ni har frågor och funderingar, tveka inte, utan ta kontakt med Lovisa på 070-366 81 15 eller lovisa.carneland@urnara.se