Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp ”Service i landsbygder” har som en uppgift att nå ut med kunskap och information till alla offentliga, privata och ideella aktörer som arbetar inom landsbygds- och serviceutveckling för att uppnå en stor efterfrågan på stöd till servicelösningar. Ordförande Jacqueline Hellsten berättar här mer om vad deras arbete innebär och vilka möjligheter som finns!