När Femgruppen bildades hade vi tre huvudmål. Dessa var (är):

Att göra det känt att våra områden har godkända strategier, men är bortprioriterade av Jordbruksverket.

Att arbeta och påverka så att våra områden och dess invånare får samma möjligheter och finansiering som andra områden i Svergie.

Att se till att det inte händer igen i kommande perioder.

Landshövdingarna i våra län skrev ett brev till Sven-Eric Bucht, med ett förslag om hur man skulle kunna lösa vår uppkomna situation. Svaret är i det mesta en återupprepning av vad han tidigare sagt och innehållande samma felaktigheter/missuppfattningar som tidigare från hans sida. Han väljer också att inte svara på vissa delar utan skyller på föregående regering och att det är Jordbruksverkets ansvar. Svaret innebär att Näringsdepartementet inte kommer att verka för en programändring som innebär att vi fem områden får medel för att arbeta med ”traditionellt Leader arbetet” Läs hela svaret här: 170307 Skrivelse från Näringsdepartementet

 

Men, han skriver också, mycket positivt, att detta inte ska hända igen och det är för oss väldigt viktigt att vi får det beskedet att inget område i nästa period ska drabbas av det vi drabbats av. Det är naturligtvis så att vi har inte sett det ännu, men det är ett viktigt budskap om färdriktningen.

Detta innebär inte heller att vi kommer sluta kämpa för att HELA Sverige ska ges möjlighet till landsbygdsutveckling!

Vi firar idag med detta budskap och går oförtrutet vidare mot fler segrar! #vigerossaldrig