36 miljarder kronor går till Landsbygdsprogrammet för perioden 2014 – 2020. Regeringens utgångspunkt för programmet är att det ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder och en modern landsbygd kunde vi höra vid dagens presskonferens.

Landsbygdsminister Eskil ErlandssonFoto: www.regeringen.se

 

– Landsbygdens företag är en oerhört viktig tillväxtmotor och en förutsättning för den gröna omställningen. Landsbygdsprogrammet handlar om att ge företagen möjligheter att växa och utvecklas, och om att människor ska få tillgång till service, bredband och kommunikationer även utanför städerna, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson

I dag har landsbygdsminister Eskil Erlandsson presenterat det nya Landsbygdsprogrammet för den kommande sjuårsperioden år 2014 – 2020. Totalt omfattar programmet 36 miljarder kronor, och den svenska medfinansieringen uppgår till 59 procent. De resterande 41 procenten av pengarna i programmet kommer från EU. Nu ska regeringens förslag skickas till EU-kommissionen för godkännande. Här är några av delarna i programmet.

Bondepaketet

26,5 miljarder ska gå till ett hållbart jordbruk i hela landet. Svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion är av stor betydelse för jobben, miljön och konsumenterna. Insatserna ska stimulera ett aktivt jordbruk med starka jordbruksföretag och ett öppet och rikt odlingslandskap. Flera åtgärder bidrar också på olika sätt till målsättningarna på miljö-, konkurrenskrafts-, jobb-, och djurvälfärdsområdet. I paketet ingår investeringsstöd, startstöd till unga företagare, kompetensutveckling, samarbete och innovation (EIP), stöd till områden med naturliga begränsningar, djurvälfärdsersättningar, ekologiskt jordbruk samt miljö- och klimatersättningar.

Bredband

Regeringen vill prioritera förutsättningarna som gör det möjligt att leva, driva företag och skapa jobb i hela landet. Företag ska också kunna växa och att arbetsmarknaden ska breddas. Därför satsar regeringen totalt 3,25 miljarder fram till 2020 på bredbandsutbyggnad.

Kommersiell service

Lanthandlare och bensinmackar i gles- och landsbygd får del av pengarna i Landsbygdsprogrammet. Regeringen tillför 700 miljoner kronor över perioden 2014-2020, vilket motsvarar 100 miljoner kronor per år, för bättre service på landsbygden.

Satsning på aktiv fritid på landsbygden

500 miljoner kronor kommer går till icke kommersiell service, varav minst 50 miljoner kronor ska gå till en satsning på idrotts- och fritidsanläggningar. Till delar av totalsumman tillkommer också en offentlig medfinansiering.

Djurvälfärd

En god djuromsorg bidrar till friska och sunda djur. Därför finns en stor satsning på djurvälfärd på 1279 miljoner kronor i det nya Landsbygdsprogrammet. Satsningen är till för den djurägare som går längre än den svenska lagstiftningen. Tidigare har suggor kunnat få stöd och denna möjlighet finns kvar i det nya programmet. Nu utökas stödet till att även omfatta ökad djuromsorg för får i avel samt ett nytt klövvårdsprogram för mjölkkor. Inom ramen för satsningen ryms också icke-produktiva investeringar för att främja djurvälfärd.

Mosaikmarker

För att skötseln av mosaikbetesmarker och avlägset belägna och svårtillgängliga betesmarker ska kunna fortsätta kommer ersättning för skötsel av sådana marker samlas i en ny, nationell miljöersättning från och med 2014. Markerna är viktiga för biologisk mångfald och öppna landskap i framförallt skärgårdsmiljöer. Den nya ersättningen kompletterar den breda och omfattande miljöersättningen som inkluderar alla övriga betesmarker.

Bruna bönor

Odlingen av bruna bönor är ett kulturarv som är viktig för Öland. och Odlarna kommer kunna få ersättning redan nu under 2014. Ersättningen kommer i stort att överensstämma med den som funnits under tidigare programperiod, 2007 – 2013. Stödet omfattar omkring 700 000 kronor per år.

Hela presskonferensen går att se på regeringens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Regeringskansliet 2014-04-02