Femgruppen ger inte upp att hitta möjliga lösningar till att hitta medel för landsbygdsutveckling för hela Sverige. Utifrån detta har femgruppen tillsammans skrivit till Statsministern. Med en förfrågan om att ändrat landsbygdsprogram ger lokal utveckling i hela landet

Vi har föreslagit följande  följande:

– att landsbygdsprogrammet ändras och inkluderar delåtgärd 16:7 så att småskaliga lokala utvecklingsinsatser möjliggörs i de 31 kommuner som i dag står utanför möjligheten att arbeta med landsbygdsutveckling.

– att regeringskansliet ger uppdrag att verkställa nödvändiga förändringar inom Landsbygdsprogrammet.

Du kan läsa skrivelsen i sin helhet Brev till Statsministern.