En del i processen med att ta fram ett nytt landsbygdsprogram är att låta en extern granskare titta på förslaget, en så kallad förhandsutvärdering. Den oberoende förhandsutvärderingen av det svenska landsbygdsprogrammet görs av SWECO, Hushållningssällskapet och Nordregio och beräknas var klar under april-maj.

Om att tycka till om miljökonsekvensbeskrivningen

I granskningen ingår också en strategisk miljöbedömning som finns sammanfattad i en rapport som är ett förslag till miljökonsekvensbeskrivning.Syftet är att integrera miljöaspekterna i programmet för att det ska främja en hållbar utveckling.

Förslaget till miljökonsekvensbeskrivning har skickats ut på samråd till olika intressenter. Listan över vilka som fått förslaget finns i missivet som du hittar på Jordbruksverkets webbplats. Det är också öppet för allmänheten att lämna synpunkter. Eventuella synpunkter ska lämnas senast den 12 maj 2014. När samrådet är klart går landsbygdsdepartementet igenom de synpunkter som har kommit in.

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats

Du hittar mer information i missivet och i miljökonsekvensbeskrivningen som finns på Jordbruksverkets webbplats. Där hittar du även ett utkast till det svenska landsbygdsprogrammet. www.jordbruksverket.se/landsbygdsprogrammetsamråd

 

Information från SJV 140416