Regeringen har beslutat om att överlämna ett förslag till havs- och fiskeriprogram för perioden 2014-2020 till Europeiska kommissionen. Jordbruksverket har förberett för att omsätta politiken i praktiken och arbetet pågår för fullt.

– Vi är glada att programförslaget beslutats av regeringen och att ännu en milstolpe är nådd. Programmet ska skapa nytta för fiskerinäringen. Nu stundar en intensiv fas för att införa de olika åtgärderna som ingår i programmet, säger Niclas Purfürst, chef för landsbygdsavdelningen.

Havs- och fiskeriprogrammet omfattar 1,5 miljarder kronor för utveckling av ett hållbart fiske och vattenbruk.

De övergripande målen i programmet är att

  • öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
  • främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Hur ser tidplanen ut?

Medlemsländernas regeringar tar fram förslag på vad havs- och fiskeriprogrammet ska innehålla och hur respektive land ska använda det. EU-kommissionen prövar sedan medlemsländernas förslag och godkänner den slutliga utformningen innan havs- och fiskeriprogrammen kan börja gälla. Detta väntas ske till sommaren. När havs- och fiskeriprogrammet är godkänt kommer det öppna för ansökningar av de olika stöden. Detta kommer tidigast att ske i september 2015.

Mer information

Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020
Stöd inom havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020
Regeringens webbplats om program för fiskerinäringenlänk till annan webbplats

Kontaktperson för journalister

Niclas Purfürst
Avdelningschef landsbygdsavdelningen
Fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 58 74

 

SJV 150326