Information om SKUR

Vill du utveckla din bygd?
Då har du hittat helt rätt!

URnära ideell förening har ett projekt som heter SKUR (samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen)

I dagsläget kan URnära inte bevilja fler intresseanmälningar för byaplaner eller för delaktiviteter.
Om du har några frågor eller funderingar kring detta ta kontakt med verksamhetskontoret på 070-366 81 15 eller via e-post: lovisa.carneland@urnara.se 

I projektet finns två ”ben” det ena benet handlade om möjligheterna att en by/utvecklingsgrupp/område tillsammans skriver en byautvecklingsplan. Planen skrevs för ert ”område” och hur ni framöver vill arbeta med utveckling på olika sätt. Läs mer om byaplaner

Det andra ”benet” handlade om att man kunde genomföra en delaktivitet. En delaktivitet är en mindre ”projekt” som genomförs ute på landsbygden. Detta påminner om aktiviteterna inom det tidigare genomförda projektet ”Umeåregionen – en möjlighet inför 2014”.  Läs mer om delaktiviteter.