Vill du utveckla din bygd?
Då har du hittat helt rätt!

URnära ideell förening har ett projekt som heter SKUR (samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen)

I projektet finns två ”ben” det ena benet handlar om möjligheterna att en by/utvecklingsgrupp/område tillsammans skriver en byautvecklingsplan. Planen skrivs för ert ”område” och hur ni framöver vill arbeta med utveckling på olika sätt. Läs mer om byaplaner

Det andra ”benet” handlar om att ni kan genomföra en delaktivitet. En delaktivitet är en mindre ”projekt” som genomförs ute på landsbygden. Detta påminner om aktiviteterna inom det tidigare genomförda projektet ”Umeåregionen – en möjlighet inför 2014”. Ni kan få upp till 20 000 för kostnaderna. Läs mer om delaktiviteter.