LAG-gruppens medlemmar

Här finns LAG-gruppens medlemmar presenterade sorterat i alfabetisk ordning efter kommunens namn. Offentlig sektor har ersättare via fullmakt.
Om du har några frågor och/eller funderingar kan du ta kontakt med ”din” representant, eller med verksamhetskontoret  info@urnara.se

Bjurholms kommun

Christina Lidström – offentlig sektor, ordinarie ledamot
E-post: christina.lidstrom@bjurholm.se

Linda Berglund – ideell sektor, ersättare
E-post: likali@hotmail.com

Nordmalings kommun

Bo Sundqvist – privat sektor, ordinarie ledamot
E-post: bo.sundqvist@byggtema.com

 

Robertsfors kommun

Kjell-Åke Nilsson – offentlig sektor, ordinarie ledamot
E-post: Kjellke.nilsson@telia.se

 

Umeå kommun

 

Göran Sundqvist – ideell sektor, ordinarie ledamot
E-post: goran.sundqvist@tavelsjo.se

Arne Lindström – privat sektor, ersättare

Vindelns kommun

Vindelns kommun har valt att inte delta i URnäras arbete och har därför ingen representation i URnäras LAG-grupp under 2017.

 

Vännäs kommun

Lena Carneland – offentlig sektor, ordinarie ledamot
E-post: lena.carneland@gmail.com