Här finns LAG-gruppens medlemmar presenterade sorterat i alfabetisk ordning efter kommunens namn. Offentlig sektor har ersättare via fullmakt.
Om du har några frågor och/eller funderingar kan du ta kontakt med ”din” representant, eller med verksamhetskontoret (tele: 070-366 81 15 eller info@urnara.se)

Bjurholms kommun

Vakant – offentlig sektor, ordinarie ledamot
E-post:

Carolina Lindqvist Edlund – privat sektor, ordinarie ledamot
E-post: carolina.edlund@happyhomes.se

Linda Berglund – ideell sektor, ordinarie ledamot
E-post: likali@hotmail.com

Leif Söderlund – offentlig sektor, ersättare genom fullmakt
E-post: Leif.g.soderstrom@telia.com

Claudia Wieczorek- ideell sektor, ersättare
E-post: Claudia.wieczorek@bjurholm.se 

 

Nordmalings kommun

Madelaine Jakobsson – offentlig sektor, ordinarie ledamot
E-post: Madelaine.jakobsson@centerpartiet.se

Bo Sundqvist – privat sektor, ordinarie ledamot
E-post: bo.sundqvist@byggtema.com

Per Ingvar Ohlsson – ideell sektor, ordinarie ledamot
E-post: p-i.ohlsson@hotmail.com

Monica Jonsson – offentlig sektor, ersättare genom fullmakt
E-post: monjon2008@hotmail.com

Anna Winther – privat sektor, ersättare
E-post: anna.winther@nordmaling.se 

Robertsfors kommun

Kjell-Åke Nilsson – offentlig sektor, ordinarie ledamot
E-post: Kjellke.nilsson@telia.se

Olof Karlsson – privat sektor, ordinarie ledamot
E-post: olof.karlsson@sikea.se 

Lars Tängdén – ideell sektor, ordinarie ledamot
E-post: lars.tangden@arbetsformedlingen.se

Britt-Inger Vängbo – ideell sektor, ersättare
E-post: bvo@robertsfors.se 

Umeå kommun

Christer Lindvall – offentlig sektor, ordinarie ledamot
E-post: christer.lindvall@umea.se

Roger Sandström – privat sektor, ordinarie ledamot
E-post: roger.sandstrom@stocksjo.se 

Enar Jonsson – ideell sektor, ordinarie ledamot (ordförande)
E-post: enar.jonsson@bullmark.se

Göran Sundqvist – ideell sektor, ersättare
E-post: goran.sundqvist@tavelsjo.se

Vindelns kommun

Vindelns kommun har valt att inte delta i URnäras arbete och har därför ingen representation i URnäras LAG-grupp under 2017.

 

Vännäs kommun

Anna-Stina Ögren – offentlig sektor, ordinarie ledamot
E-post: elsaogran@gmail.com

Anders Nilsson – privat sektor, ordinarie ledamot
E-post: Anders.nilsson@tavlesjo.se

Henric Jakobsson – ideell sektor, ordinarie ledamot
E-post: henric.jakobsson@bjurholm.se

Melina Karlsson – privat sektor, ersättare
E-post: melina.poppins@gmail.com