Idag presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson regeringens förslag till landsbygdsprogram för 2014-2020. Jordbruksverket har förberett för att omsätta politiken i praktiken och går nu in i en intensiv fas för att införa de olika åtgärderna som ingår i programmet.
– Vi är glada att det nu finns ett färdigt programförslag och vi arbetar, tillsammans med länsstyrelserna, för att få största möjliga nytta för jordbruket och landsbygden, säger Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.

Hur ser tidplanen ut?

Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet kom¬mer att öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016. Först ut är stöd till investeringar i bredband som öppnas för ansökan redan under september i år. Stöd till investeringar i jordbruksföretag öppnas för ansökningar senast i oktober. Ett förberedande stöd till lokala grupper för att ta fram strategier inom ramen för lokalt ledd utveckling kommer också att öppnas för ansökningar i september.

Stöd som öppnas för ansökningar nu i april-maj 2014 och finansieras av kvarvarande pengar från programperioden 2007-2013:

  • Stöd till stängsel mot rovdjur
  • Stöd till lantrasföreningar

Regeringen fattade i september 2013 beslut om att, som en övergångslösning, förlänga vissa miljöåtgärder från det tidigare landsbygdsprogrammet under 2014. Det gäller miljöersättningar för skötsel av betesmarker och slåtterängar, vallersättning och ersättning för ekologisk produktion. Dessutom förlängs kompensationsbidraget under 2014.

– Vi räknar med att dessa stödformer kommer att ha ungefär samma omfattning även under 2015. När det gäller övriga åtgärder i programmet är tidsplanerna mer oklara än så länge, men vi kommer att jobba intensivt med införandet av programmet och informerar kontinuerligt via webbplatsen och andra kanaler, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket.

Fortsatt process

Regeringen kommer under våren 2014 fatta det formella beslutet att överlämna förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 till EU-kommissionen. Därefter har kommissionen sex månader på sig att granska och godkänna programmet.

Mer information

Nytt landsbygdsprogram 2014-2020

Landsbygdsdepartementets sammanfattning av landsbygdsprogrammet 2014-2020länk till annan webbplats

140402