Naturskyddsföreningen i Öland har starka åsikter kring Jordbruksverkets beslut att godkänna, men inte prioritera 5 områden inklusive URnära. 
Här nedan kan du läsa ett kort utdrag ut skrivelsen, och vill du ta del av den i sin helhet, klickar du här.

”Mot bakgrund av våra lokala erfarenheter, och de uppgifter vi har tillgång till, tycks det alltså

uppenbart att JV har fattat ett felaktigt och orättvist beslut, som avbryter framgångsrikt lokalt
utvecklingsarbete och skadar tilltron till den nationella ledningen för EUs program.
Vi har en stark känsla av att beslutet är förhastat, baserat på ett ofullständigt eller illa förberett
underlag. Beslutet kan rimligen inte ha föregåtts av en allsidig belysning av alternativa
fördelningsnycklar med sammanvägd bedömning av alternativens konsekvenser för en hållbar
utveckling i de olika landsbygdsregionerna.
ÖN menar att ansvaret nu vilar tungt på Jordbruksverket att finna en lösning på den
uppkomna situationen.
Vi undrar hur ni kommer att arbeta för att vårt, och de andra fyra Leaderområdena, inte ska
drabbas av det orättvisa beslutet?
Vi undrar vidare om vem som har, eller har haft, möjlighet att begära överprövning av
beslutet hos högre instans?
Öland 8 december 2015

Börje Ekstam
Fil dr, Ordförande i Ölands Naturskyddsförening”