Nu har det varit lite tyst på vår nyhetssida, men det innebär inte att det inte har hänt saker i verksamheten, utan det beror på att vi helt enkelt inte hunnit med detta. Vi rekommenderar att ni läser vårt Nyhetsbrev för att se vad som är på gång!