I det här nyhetsbrevet kan du läsa om regeringens beslut om partnerskapsöverenskommelsen, anteckningar från nätverksträffen den 8 april, mall för att skriva utvecklingsstrategier, intresseanmälan för att bilda område för Lokalt ledd utveckling, vilka begrepp vi använder och budget för Lokalt ledd utveckling.

Regeringens beslut om partnerskapsöverenskommelsen

Den 10 april beslutade regeringen om att det svenska förslaget till partnerskapsöverenskommelse 2014–2020 kan överlämnas till Europeiska kommissionen för godkännande. Partnerskapsöverenskommelsen lägger grunden till förbättrad samordning mellan de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige. Partnerskapsöverenskommelsen tar upp lokalt ledd utveckling i avsnitt 3.1.1 och belyser ramarna för hur den ska fungera. Läs mer på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats.

Anteckningar från nätverksträffen den 8 april

Startskottet för att ta fram strategier för Lokalt ledd utveckling gick den 8 april. Då samlades intressenter, myndigheter och organisationer för att få veta mer om flerfondssamarbete och för att få mer information om förutsättningar för ta fram lokala utvecklingsstrategier. Nu finns presentationerna och anteckningarna från nätverksträffen på Landsbygdsnätverkets webbplatslänk till annan webbplats.Du kan även läsa Jordbruksverkets webbnyhet från träffen.

Mall för att skriva utvecklingsstrategier – första versionen

Vi har nu lanserat mallen med skrivanvisningar för att skriva lokala utvecklingsstrategier. Den har tagits fram utifrån förordningskrav och för att säkerställa att strategierna uppfyller vissa krav. Mallen är en första version och kommer eventuellt att uppdateras. Du hittar mallen till höger på sidan om lokalt ledd utveckling på Jordbruksverkets webbplats.

För att hjälpa skrivargrupperna i arbetet med strategierna kommer vi ta fram en handbok som mer utförligt förklarar de olika delarna i strategin och vilka krav som ställs. Vi planerar att lansera handboken i slutet på maj.

Intresseanmälan för att bilda område för Lokalt ledd utveckling

De som vill bilda ett område ska lämna in en intresseanmälan. Det behöver inte vara en förening som är bildad för det tänkta området, men en organisation, förening eller kommun som håller ihop och är kontaktperson för arbetet. Anmälan ska helst ha kommit in till Jordbruksverket senast den 23 maj 2014, för att vi ska hinna kontakta och bjuda in er till strategiutbildning i mitten av juni. Vi behöver också få en bild över vilka geografiska områden ni planerar att bilda, för att kunna ha en löpande dialog. Du hittar intresseanmälan i vår webbutiklänk till annan webbplats.

Vilka begrepp använder vi?

I denna programperiod har EU infört Lokalt ledd utveckling som begrepp, men vi kommer att fortsätta att kalla områdena för leaderområden och utvecklingsgrupperna i varje område för LAG (Local Aktion Grupp). Grundprincipen är att inte använda förkortningar så som LLU och CLLD! Det handlar om Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden oavsett fond. Målet är att stärka varumärket Leader som metod för lokal utveckling och som nu backas upp av alla fyra fonderna.

Budget för Lokalt ledd utveckling

Budgeten för Lokalt ledd utveckling för hela programperioden ligger på ca 2 miljarder kronor. Från landsbygdsfonden kommer 1680 miljoner kronor och från regional- och socialfonden kommer ca 140 miljoner kronor per fond. Alla belopp inkluderar övrig offentlig medfinansiering, som till exempel kan vara pengar från kommunen. Havs- och fiskeriprogrammet är inte klart ännu. Därför vet vi inte hur stort bidraget från den fonden blir.

Information SJV dat. 140416