• Hur går urvalskommitténs arbete och när kommer besked?
  • Det kommer mer information i slutet av april
  • Vänta med anmälan till utbildningen tills prioriteringen är klar

Hur går urvalskommitténs arbete och när kommer besked?

Urvalskommittén arbetar just nu hårt med att bedöma och prioritera strategier från de partnerskap som ansökt om att bilda leaderområden. Vi räknar med att urvalskommittén är färdig i mitten av april. Efter det kan vi skicka ut besked om vilka strategier som har prioriterats och därmed vilka partnerskap som kan fortsätta förberedelserna för att senare ansöka om att starta leaderområde. Ni kommer att få beskeden preliminärt under vecka 17. Då får ni även besked om vilken budget som tilldelas respektive område samt vilka fonder ni får arbeta med.

Det kommer mer information i slutet av april

Ni som får beslut om att er strategi är prioriterad kommer också att få en hel del annan information för att underlätta ert arbete med att starta leaderområden. Ni kommer då även att få information om

  • hur ni ansöker om att starta området
  • hur ni söker om förberedande stöd, steg 2
  • vad ni behöver komplettera i er strategi
  • vad ni behöver komplettera i er budget och finansiering
  • vad som krävs när ni bildar er organisation.

Vänta med anmälan till utbildningen tills prioriteringen är klar

Det blir endagsutbildningar i Stockholm den 12 och 13 maj för er som ska bilda nya leaderområden. Skriv gärna upp datumen i kalendern, men först när ni får besked om att er strategi är prioriterad kan ni anmäla er till utbildningen. Det är endast de som arbetar med prioriterade strategier som kommer att bjudas in till utbildningen.