Om Leader URnära

LEADER URnära

URnära var både en ideell förening och ett Leaderområde  som omfattade Umeåregionens sex kommuner; Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.

Hos oss har man kunnat söka projektmedel för utveckling av landsbygden (stöd från landsbygdsprogrammet, finansieringen kom från EU, stat och kommun). All utveckling byggde på Umeåregionens unika förutsättning och dess regionala identitet. Förutsättningarna för att erhålla projektmedel ökade om det finns ett starkt samarbete mellan ideell, offentlig och privat sektor (leadermetoden).

Leader URnära har haft en LAG-grupp som tillika fungerat som föreningsstyrelse. LAG-gruppen bestod av 18 ordinarie ledamöter och 18 individuella ersättare. Varje kommun hade en representant från varje sektor (ideell, offentlig och privat).

Leader URnära avslutade sin verksamhet 151231, men på www.ideriket.nu kan du se mer om våra genomförda projekt. Du hittar även information under Leader URnära – beviljade projekt.

För att läsa vår slutrapport digitalt klickar du här.