Om URnära ideell förening

URnära ideell förening

Den 25 augusti så samlades ett 50-tal personer på Hotel Vännäs i Vännäs och bildade URnära ideell förening. Föreningen som tar vid landsbygdsutvecklingsfrågor i Umeåregionen, och tar över stafettpinnen från Leader URnära som håller på att avsluta sin verksamhet.
URnära ideell föfrening ska arbeta vidare med Leadermetoden*.

Nedan är ett utdrag ut URnäras  stadgar:
”Föreningens ändamål är bedriva landsbygdsutveckling och att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.”
Föreningen har sitt säte i Umeå, men kontoret finns i Vännäs (läs mer under kontakt).

Till höger hittar du årsmötesprotokollet och stadgar. Om du känner att landsbygdsutveckling på det här sättet är intressant – fyll i en ansökan om medlemskap och skicka in – medlemskapet är gratis.

Om du vill ha kontakt med LAG-gruppens ledamöter (URnäras styrelse) finner du dom här.  Vill du få kontakt med verksamhetskontoret så hittar du uppgifterna om det här

Om ni har några frågor eller funderingar – så tveka inte att höra av er till oss.

* Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden. LEader metoden bygger på trepartnerskap (offentlig, privat och ideell sektor) som samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp LAG.