Umeå Umeåregionens socialdemokrater hemställer i ett öppet brev att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska ändra Jordbruksverkets beslut att utesluta regionen från EU:s leaderprogram under 2014–2020.

”URnära med bas i Umeåregionen (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner) har lika länge som Sverige varit medlem i EU framgångsrikt bedrivit landsbygdsutveckling med mer än goda resultat” skriver de bland annat i det öppna brevet som undertecknats av Christer Lindwall, Umeå, Johan Söderling, Vännäs, Monica Jonsson, Nordmaling, Mathias Haglund, Vindeln, Patrik Nilsson, Robertsfors och Dagmar Schröder, Bjurholm.

I brevet framhålls bland annat både alla genomförda projekt under årens lopp och hur väl de lyckats. Där sägs också att om Jordbruksverket haft kunskap om och tagit hänsyn till regionala behov så skulle URnära ha varit en naturlig och viktig del i den svenska landsbygdsutvecklingen.

Avslutningsvis skickas en hälsning till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:

”Alla delar av landet måste få möjlighet att utvecklas…vi socialdemokrater hemställer att du som ansvarigt statsråd ger oss den möjligheten.”

Brevet i sin helhet kan du läsa här

Vk 1508