Under vecka 17 ska Jordbruksverket lämna preliminära besked om vilka områden som är prioriterade för att bli nya Leaderområden.

Vi kommer, så fort vi fått besked, att meddela detta på denna sida.