Projekt i Bjurholms kommun

UR0804 – Förstudie – Vision Pepparkakslandet (Bjurholm)

Förstudie – Byautveckling – Turism

Projektbeskrivning:
Vi vill undersöka om vi kan marknadsföra orten, bygden och regionen med pepparkakan som varumärke. Det vi vill är att ena bygden kring ett gemensamt mål genom samarbete mellan olika aktörer.

Beviljat belopp: 231 320 kr
Kontaktuppgifter:
Jonte Fischer
info@jontes.nu
Slutrapport

UR0903 Warner Oland (Bjurholm)

Förstudie – Turism – Film

Projektbeskrivning:
Ett unikt besöksmål där skådespelaren Warner Olands liv smälter samman hembygden i den typiska skogbrukskommunen Bjurholm med filmstjärnemiljön i Hollywood. I en på traditio­nellt norrländskt vis timrad byggnad i form av en pagod, skildras filmstjärnans liv från upp­växten i det sena 1800-talets Bjurholm via framgångsrik karriär som kinesdetektiven Charlie Chan till den sista resan hem till Bjurholm 1938. Pagoden, ett museum kopplat till en min­neslund som komplement till andra besöksmål i Umeåregionen kan locka inte minst ut­ländska besökare.

Beviljat belopp: 165 540 kr
Kontaktuppgifter:
Ann-Christin Backlund
ankibacklund@netscape.net
Slutrapport
Hemsida

UR0911 – Säker hund året runt (Bjurholm)

Hundträning – Samverkan – Utbildning

Projektbeskrivning:
Bjurholms lokala kennelklubb vill bedriva säker verksamhet året runt. Detta möjliggörs om de åtgärder vi söker medel för i projektet beviljas. Det finns en stor efterfrågan i Umeåregionen på kurser, träffar, föreläsningar, ”hundträning” m.m. Genom projektet kan vi ställa detta till förfogande.

Beviljat belopp: 118 300 kr
Kontaktuppgifter:
Anna Lindberg
anna.lindberg@sv.se
Slutrapport

UR0944 Årets berättarkommun (Bjurholm)

Dokumentation – Byautveckling – Kultur

Projektbeskrivning:
Brännpunkt Bjurholm medverkan i Berättarfestival i Skellefteå med målsättning att genom föreläsningar, kurser, seminarier, utställningar, media visa berättandets drivkraft för glesbygdsutveckling. Samverka inom kommun och region med bl a kulturförvaltningar, arki, Umeå universitet, föreningar för anordnande av nämnda inslag, seminarier.

Målsättning: detta inledande steg skall leda till långsiktig plan för berättandet som en viktig del för samhälls- och näringsutveckling.

Beviljat belopp: 
247 000 kr
Kontaktuppgifter:
bo.leander@home.se
Slutrapport

UR0954 – Utrustning till vildmarkscamp Lillänget (Bjurholm)

Turism – Övernattning

Projektbeskrivning:
Projektet stärker ett redan etablerat besöksområde där det finns flottarmseum, flottarkoja, utescen, vedeldad bastu samt en vildmarkscamp för tält, husvagnar och husbilar. Under hela sommaren besöks området av många människor varför det är viktigt att kunna erbjuda en miljövänlig och lättskött sanitetstoalett.

Beviljat belopp: 21 000kr
Kontaktuppgifter:
Enar Strandberg
0932-106 50
Slutrapport

UR1111 – Destination Bjurholm StegEtt (Bjurholm)

Besöksnäring – Samverkan – Modellprojekt

Projektbeskrivning:
Projektet är första steget i ett försök att skapa en mer intressant och professionell utveckling besöksnäringen. Via bred förankring i samverkan mellan universitet, näringslivet, kommunen och ideella organisationer skapa en visuell bild/plan över de förutsättningar/behov/investeringar som regionen kring Bjurholm behöver för att utvecklas till en attraktivare och växande destination. Något motsvarande projekt med denna inriktning har tidigare ej genomförts i länet. Projektet kommer att vara modellbildande och överförbart på såväl övriga regionen som hela Norrland.

Beviljat belopp:
335 000 kr
Kontaktuppgifter:
Lars Lindqvist
lasse@balsjomaskin.se
Slutrapport

UR1144 – Klangvägen (Bjurholm)

Vandringsled – Konstverk – Samarbete

Projektbeskrivning:
Vi vill skapa en unik vandringsled med sträckning på ca 4km med ett tiotal ljudinstallationer/ ljudkonstverk utplaserade på leden konstverken kommer att vara skapade av lokala konstnärer och hantverkare.

Målet är att stärka varumärket ”Agnäs”, att visa upp vår vackra by och kommun för besökarna, att bidra till regionens kulturutbud och att skapa ett besöksmål som står sig i konkurrensen.

Vi vill skapa ett intressant samarbete mellan byaföreningen Agnäs Bästa, byns innevånare och företagare samt med konstnärer och hantverkare från Umeåregionen.

Beviljat belopp: 
 311 200 kr
Kontaktuppgifter:
Ida Reichlin
ida@lergrova.se
Slutrapport

UR1204 – Världens Värner (Bjurholm)

Förstudie – Kulturhistoria – Film

Projektbeskrivning:
Världens Värner handlar om bjurholmsfödde Värner Ölund som i slutet av 1800-talet emigrerade till USA och blev världsberömd skådespelare. Warner Oland Academy i Bjurholm försöker på olika sätt uppmärksamma hans historia, och det har visat sig att många andra vill det samma. Genom en förstudie vill vi skapa ett nätverk med olika intressenter och i ett åtgärdsprogram specificera aktiviteter, kostnader och möjliga finansieringsvägar samt förankra åtgärdsprogrammet hos samarbetspartners och tänkbara finansiärer. Syftet med projektet är att öka kunskapen om och intresset för Warner Oland och kring honom utveckla en verksamhet som bidrar till ökad attraktionskraft, lokalt och regionalt.

Beviljat belopp:  263 300 kr
Kontaktuppgifter:
Ann-Christin Backlund
warner.oland@hotmail.com
Slutrapport
Webbsida

UR1234 Sinnenas trädgård (Bjurholm)

Natur – Miljö – Hälsa

Att skapa en Sinnenas trädgård vid Älvgården, Bjuregården och Johannesgården i Bjurholm särskilt utformad för grön omsorg och rehabilitering av äldre men likväl öppen och tillgänglig som en grön mötesplats för besökare och samverkan. Syftet är att bidra till ett gott liv – hela livet, bidra till samverkan lokalt, regionalt och nationellt och att fungera som ett gott exempel på ett lokalt initiativ som stärker bygden och dess attraktivitet. Resultatet kommer att spridas inom kommunen, till regionen och nationellt till liknande verksamheter och mindre tätorter i landsbygdsområden.

Beviljat belopp: 356 300 kr
Kontaktuppgifter:
Annika Grundberg
annika.grundberg@bjurholm.se
Slutrapport

UR1313 Kolonilotter i Bjurholm (Bjurholm)

Odling – Samverkan – integration -ungdomar

Projektbeskrivning:
Projektet är en naturlig utveckling av förstudien och tilläggsansökan om genomförande fas med provinriktning (se bilaga 3).Syftet och målet är att planmässigt och fysiskt upprätta ett koloniområde med odlingslotter i Bjurholms tätort. Området ska förvaltas av en ansvarig förening och brukas av målgruppen kommuninvånare, med särskilt fokus på de som saknar odlingsyta, barn/ungdomar, utlandsfödda samt föreningar, organisationer, förskola/grundskola och andra som har ett samverkansintresse. Koloniområdet med odlingslotter är en naturlig mötesplats i samhället och en långsiktig investering med målgruppen i fokus.

Beviljat belopp: 298 000 Kr
Kontaktuppgifter:
kommunen@bjurholm.se

LEADER URnära

URnära var både en ideell förening och ett Leaderområde  som omfattade Umeåregionens sex kommuner; Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.

Hos oss har man kunnat söka projektmedel för utveckling av landsbygden (stöd från landsbygdsprogrammet, finansieringen kom från EU, stat och kommun). All utveckling byggde på Umeåregionens unika förutsättning och dess regionala identitet. Förutsättningarna för att erhålla projektmedel ökade om det finns ett starkt samarbete mellan ideell, offentlig och privat sektor (leadermetoden).

Leader URnära har haft en LAG-grupp som tillika fungerat som föreningsstyrelse. LAG-gruppen bestod av 18 ordinarie ledamöter och 18 individuella ersättare. Varje kommun hade en representant från varje sektor (ideell, offentlig och privat).

Leader URnära avslutade sin verksamhet 151231, men på www.ideriket.nu kan du se mer om våra genomförda projekt. Du hittar även information under Leader URnära – beviljade projekt.

För att läsa vår slutrapport digitalt klickar du här.