Projekt i Umeå kommun

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

UR0801 – Sävarån med biflöden (Umeå)

Turism – Fiske – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Genom projektet vill vi i Sävarådalen bevara och utveckla vårt natur- och kulturarv. Plane­rad projektverksamhet är framtagen av byborna själva och därmed väl förankrad. Insatser­na sker med stor natur- och miljöhänsyn. Projektet genomförs av 28 byar.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 600 000 kr[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Enar Jonsson
enar.jonsson@bullmark.se
Birgitta Eriksson
birgitta.eriksson@gravmark.se[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator][vc_column_text]

UR0906 – Salteriet i Täfteå (umeå)

Förstudie – Entreprenörskap- Byautveckling

Projektbeskrivning:
Vi vill genomföra en förstudie som förutsättningslöst undersöker möjligheterna att bygga om Salteriet för annan verksamhet. Förstudien ska ta fram ett tydligt förslag till verksamhet i det framtida Salteriet som är väl förankrad bland Täfteås bybor och där det finns ett engagemang hos tänkbara framtida lokala entreprenörer. Den nya verksamheten ska i sin tur gagna och ge liv till bygden.
                   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 236 000 kr[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Fredrik Petrusson
fredrik.petrusson@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Hemsida[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0913 – Hästen i Tavelsjöbygden

Hästcentrum – Ridleder – Ridhus

Projektbeskrivning:
Genom projektet vill man på sikt skapa ett ”hästcentrum” i Tavelsjöområdet där det finns goda förutsättningar för en hästägare att bosätta sig och för hästföretagare att utveckla sin verksamhet. I detta projekt vill vi:

  • ta fram ett färdigt beslutsunderlag för ett ridhus i Tavelsjöområdet
  • dokumentera ridleder i området och sevärdheter kring lederna, ta markägarkontakter för nyttjande av leder och vägar, planera för förbättringsåtgärder längs lederna, samt
  • i denna etapp anordna en rastplats för hästar/ryttare.

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 124 820 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Susanne Nordbrandt
susannenordbrandt@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0919 – Stora stenen (Umeå)

Vandringsled – Turism – Historia

Projektbeskrivning:
“Stora stenen” är ett projekt som diskuterats fram inom Överboda intresseförening tillsammans med Vännäsbygdens Hembygdsförening. Projektet avser att bytta vandringsleder som lyfter fram och speglar Överboda-Bergsområdets unika historia från stenålder till nutid, liksom naturvärden som fågelliv och fiske. Projektet vill öka attraktiviteten hos området för boende men också stärka besöksnäringen med en bredd i utbudet som kan attrahera många olika typer av besökare. Genom projektet stöds den lokala servicen i området (lanthandel och lokalt företagande).

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 205 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Paavo Lundqvist
ipo@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Hemsida [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0929 – Holmövecka (Umeå)

Turism – Besöksnäring – Inflyttning

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för att skapa en vecka som visar vad Holmön har att erbjuda. Att skapa en vecka full av aktiviteter och att göra Ön tillgänglig i form av att turlistan anpassa besöks och turistnäringen.Vi vill med detta visa på möjligheterna att bo och arbeta med Holmön som utgångspunkt. Locka nya grupper av besökare till Holmön och därigenom underlaget för befintlig besöksnäring. Stimulera till nysatsning inom besöksnäringen genom uthyrning, aktiviteter och service.kännedom och locka fler besökare till ön.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 110 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Johan Nyberg
jn.nyberg@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0947 – Kedjan (Umeå)

 Integration – Hantverk – Social gemenskap

Projektbeskrivning:
Samverkan mellan, i första hand, nysvenskar och svenskar från Ersboda Slöjdförening i stadsdelen Ersboda och nysvenskar boende inom Vännäs Kommun. Syftet är att hos invå­narna ska skapa en god relation och social gemenskap med olika kulturella grupper med hantverk, odlingar och mat som tema.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 152 120 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Johnhild Johansson
johnhild.j@prastosten.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0957 – Holmögadds vippfyr anno 1760 (Umeå)

Kulturhistoria – Turism – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att återskapa en kulturhistoriskt intressant plats i samband med 250-årsminnet av Holmögadd som fyrplats. Målgruppen är alla som antingen ser fyren från havet eller besöker den på land.

Holmögadd är den svenska fyr som varit bemannad under längst tid (ända fram till i början av 2000-talet). Man ser att det finns stora möjligheter att utveckla fyrplatsen och hela Holmögadd till ett unikt besöksmål.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 90 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Anders Wincent
anders.wincent@gardinperson.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Se webbkamera på Holmögadd[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_column_text]

I am text block. Click edit button to change this text.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1009 – Ett arboretum för alla i Baggböle (Umeå)

Handikappanpassning – Odling – Informationssatsning

Projektbeskrivning:
Projektet syftar till att göra informationssatsningar, bredda utbudet och öka tillgängligheten i Umeå älvdals finaste rekreationsområde. I projektet ingår förstärkning av Arboretum Norr som ett kunskapscentrum för odlandet av träd och buskar i regionen. Genom att göra riktade upplysningsinsatser mot olika grupper som universitet, skolor och turister vill projektet medverka till ett livslångt lärande. Ett stort delprojekt går ut på att handikappanpassa det kuperade området och med det garantera tillgängligheten för hela allmänheten.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Johnny Schimmel
arboretum.norr@slu.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1020 – Stora Fjäderägg II (Umeå)

Turism – Besöksmål – Båt

 Projektbeskrivning:
Övergripande syfte är att säkerställa fortsatt drift av turist- och museiverksamheten kring Slupen och vandrarhemmet på Stora Fjäderägg och att möjliggöra fortsatt utveckling av Stora Fjäderägg och holmöskärgården som besöksmål.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 76 657 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Tomas Staafjord
staafjord@me.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1101 – Holmön 5 färger – 5 årstider (Umeå)

Kultur – Hantverk – Nya tekniker och produkter

Projektbeskrivning:
Holmön är med sin kombination av de traditionella näringarna fiske och jordbruk samt säljakt unik i sitt slag. Fisket och framför allt säljakten skapade kontakter med människor på båda sidan Kvarken. Hantverk och slöjd både till eget behov och till avsalu har haft en framträdande plats i det dagliga livet. Material som trä, ull, lin och sälskinn användes till föremål som båtar, vävnader, nät och kläder. Vid inventeringar har man på ön hittat en speciell väv, kallad Holmöväv på grund av sin särpräglade färg och vävteknik som är unik för ön. Det är fem framträdande färger, svart, gult, grönt, vitt, rött och en blandning av kypert och tuskaft. Troligen ett inflytande från öst eller norr på grund av de speciella färgerna som inte finns på annat håll i västerbotten. Med väven som utgångspunkt vill man i projektet utveckla nya produkter och tekniker för brukshantverk. I projektet vill man också återuppta linodling samt hampodling för i första hand repslagning.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  183 600 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Karin Lundemark
karinskontor@ume.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1103 – Åtgärder för ökad tillgänglighet och information om kultur och natur på Norrbyskär (Umeå)

Tillgänglighet – Samarbete – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Norrbyskär är ett uppskattat besöksmål som har utvecklats till att bli betydande för regionen. Ambitionen med projektet är att:

  • öka tillgängligheten till öns kultur och natur oavsett ålder och ev. funktionsnedsättning.
  • att påbörja ett samarbete mellan aktörerna på ön för att skapa en gemensam grund till utveckling av destinationsmålet
  • att samla all information om besöksmålets utbud och om tillgängligheten på en plats och utforma själva entrén till besöksmålet (stationen i Hörnefors och färjekajen i Norryn) utifrån den skapade profilen.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  308 228 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Björn Halling
bjorn.halling@kfum.nu[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1108 – Jonkesstugan (Umeå)

Återskapande – Bevarande – Unik boendemiljö

Projektbeskrivning:
I projektet ska man återskapa och bevara en unik boendemiljö från vörjan av 1800-talet. Jonkesstugan skall användas som samlingspunkt för den främsta målgruppen – byborna. Jonkesstygan ska även finnas till för skolan och eleverna i byn, föreningar, nyinflyttade samt förstås återvänande bybor. I samband med utställningar om byns historia ska besökare utifrån ges en insyn om denna unika boendemiljö.

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Beviljat belopp:  77 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Vivan Sundblad
Vivan.sundblad@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1109 – Tavelsjön runt (Umeå)

Vandringsled -Tillgänglighet – Turism

Projektbeskrivning:
I projketet ska man skapa en vandringsled runt Tavelsjön. Syftet är att öka tillgängligheten till regionens största och djupaste sjö. Leden ger nya möjligheter för besökare från närområdet, svenska turister och långväga internationella gäster, studenter och forskare vid Umeå universitet. Leden kommer att utgöra en sammanhållande faktor för företagare inom besöksnäringen att etablera nya företag i bygden med t ex kanot- och båtuthyrning, båtturer, fågelskådning, fiske, fickecamp, bergsklättring, logiuthyrning, servering var för sig eller i paketarrangemang.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  615 280 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Göran Sundqvist
goran.sundqvist@tavelsjo.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1110 – Skapande av bättre förutsättningar för evenmangsutveckling på Norrbyskär (Umeå)

Evenemangskultur – Besöksmål – Turism

Projektbeskrivning:
Ambitionen och målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för en evenemangskultur på Norrbyskär. Detta har till syfte att öka attraktionen för Norrbyskär som besöksmål och på isikt bidra till att antalet besökare blir tillräckligt många för att utgöra en grund och trygghet i den framtida utvecklingen. De resurser som saknas för evenemangsutveckling är en större scen och bord/bänkar som är flyttbara utomhus till förtäring av olika slag. Scenen hyrs första medan bord och bänkar köps in.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  290 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Björn Halling
Bjorn.halling@kfum.nu[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1115 – Porten till Umeå (Umeå)

 

Projektbeskrivning:
Sörmjöle ska bli ”porten till Umeå”. En äreport uppförd på den ursprungliga platsen ska bli ett kännetecken, en identitet för byn, ett blickfång för förbipasserande trafikanter. Den ska byggas på ungerfär samma ställe där den stod, inte långt från affären. Därmed är det mycket troligt att turisterna även kommer att nyttja affären om de lockas att stanna vid minnesmärket. Den blir ett självklart besöksmål för boende i regionen och ett naturligt stopp för bilburna turister men även för cyklisterna längs Kustleden. Vid äreporten ska turistinformation om regionen finnas.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  350 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Östen Jonasson
osten.jonasson@mjole.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1145 – Minnen från Sävarådalen och Holmön (Umeå)

Digitalisering – foton – Landsbygd

Projektbeskrivning:
Sammanställa och digitalisera foton och inspelningar ur befintliga arkiv. Materialet omfattar perioden ca. år 1860 till nutid. Genomföra nya insamlingar och dokumentationer. Samtliga byar i Sävar kommundel samt Holmön ingår i projektet. Levnadsförhållanden och företagande skildras i såväl då- som nutid. Landsbygden står i fokus. Natur- och kulturlandskapets förändring speglas under en längre tidsperiod. Kunskap om förändring underlättar mångfald, integration och delaktighet i regionens samhällsliv.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  233 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Håkan Karlsson
hakan.karlsson45@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1201 – Röbäcks hembygd (Umeå)

Historia – Byautveckling – Marknadsföring

Projektbeskrivning:
Röbäcks Hembygdsförening har i många år gjort efterforskningar om Röbäcks historia. För att bättre kunna kommunicera en del av arbetet till en bredare allmänhet vill vi vidareutveckla tre del områden: 1.Fotoutställningen 2.Historiska platser 3.Ladrenoveringen.Genom att utnyttja modern tryck -och kommunikationsteknik kan vi på ett utmärkt sätt dokumentera en del av vår historia via att göra s-k. roll-ups.Vi kan då på ett enkelt och snabbt sätt visa upp utställningarna vid föreningens egna arrangemng och även låna ut dem till olika intresserade företag och aktörer,tex. i samband med Umeås kulturhuvudstadsår.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  53 400 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Röbäcks hembygdsförening
info@röbäcks-hembygd.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Hemsida [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1205 – Ungdomslyftet (Umeå)

Ungdomar – Byautveckling – Socialtföretagande

Projektbeskrivning:
Sysselsättning av vuxna (16-25) med handikapp, genom bedrivande av sommarcafé.
Verksamheten är att betrakta som ett socialt företagande med stort modellvärde. Inriktningen i arbetet ska vara en förlängning av verksamheten i nuvarande stödfamilj d.v.s ge ungdomarna stöd, råd, utveckling och självständighet.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  208 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Marie Swahn
marieswahn@msn.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1209 – Tavelsjöbaden – en socialt hållbar mötesplats året runt (umeå)

Socialtföretagande – Tursim – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för att upprusta IOGT-NTO gården i Tavelsjö för allmänheten och i synnerhet barnfamiljer. Gården ligger vackert belägen vid Tavelsjön och har tidigare varit ett populärt sommarhem. Vår ambition är att bedriva verksamheter här för alla året runt med boende, Service, kurser, barn & ungdomsgrupper, Skoterkafé samt långfärdsskridskoled runt sjön mm. Allt sker i en drogfri miljö. Vi vill att så många som möjligt ska vara delaktiga och att det finns ett drogfritt alternativ. Målet är att verksamheten ska bli självbärande på sikt kunna forma ett socialt företag. För allmänhetens del i verksamheten har vi matriell som behöver förvaras. För detta behöver vi en förådsbyggnad på ca 100 kvm. Detta förrådsutrymme krävs för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet och uppfylla våra mål.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  364 500 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Patrik Åström
patrik.astrom@iogt.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1218 – 100 bäddar i bygden – förstudie (Umeå)

Förstudie – Tursim – Företagande

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för en förstudie som ska skapa förutsättningarna för att bygdens företag, när fortsättningsprojektet genomförs, ska ha ett underlag för att investera i nya byggnader och renovering av byggnader som kan erbjudas till uthyrning till turister och andra besökare. Målet att 100 nya bäddar ska åstadkommas. Förstudien ska informera och skapa intresse för företagare att delta i det fortsättningsprojekt som ska skapas. Genomförandet av fortsättningsprojektet kommer att fordra ny finansiering.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  110 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Göran Sundqvist
Goran.sundqvist@tavelsjo.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1240 Utveckling av anläggning för fritidsändamål (Umeå)

Tursim – Natur – Kultur

Projektbeskrivning:
Komplettering av befintlig anläggning för kultur- och fritidsändamål. Förstärkning av besöksmål med möjlighet till övernattning. I projektet ingår även riktade insatser mot barn och ungdomar i form av naturnära aktivitetsredskap.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 110 790 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Paavo Lundqvist
paavo@storastenen.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1301 100 tomter i bygden (Umeå)

Inflyttning – Hållbarhet

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för att engagera markägare i inspirations- och utbildningsaktiviteter som leder fram till ett ständigt utbud av minst 100 byggbara tomter runt om i bygden. Detta bygger på övertygelsen att byggandet ökar om det ständigt finns ett brett och varierat utbud av tomter. En växande befolkning ger framtidstro, ökar värdet på fastigheter, främjar investringsvilja och minskar risken för felsatsningar. En positiv befolkningsutveckling är avgörande för att kunna behålla och utöka offentlig och kommersiell service då flertalet verksamheter efterhand kräver ökat befolkningsunderlag för att kunna leva vidare och växa

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 102 000 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Göran Sundqvist
goran@sundqvist-konsult.se 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1320 Bygdens projektledare (Umeå)

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för att genomföra utbildning om hur man planerar och genomför projekt. Det visar sig ofta att det är en mycket begränsad grupp personer som har erfoderlig kunskap om detta. Vi avser därför att starta en kvalificerad utbildning för projektledare att genomföras på kvällstid/helger inriktad mot föreningsaktiva inom Umeåregionens olika kommuner. Motiv till projektet:

* Föreningslivet är nyckeln till fungerande landsbygds- och byautveckling

* Nuvarande och kommande föreningsledare behöver ökade kunskaper i en allt mer komplicerad verklighet

* Kunniga projektledare minskar och  underlättar administrationen av projket för alla inblandade parter.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 218 730 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Hans Weinehall
hans.winehall@tavelsjo.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column][/vc_row]