Projekt i Nordmalings kommun

UR1222 Lotshuset Järnäsklubb (Nordmaling)

Förstudie – Turism – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för att inventera de utvecklingsidéer som finns för Järnäsklubbs gamla lotshus och för dess närliggande geografiska område. Medel söks även för att åtgärda lotshusets akuta behov av reparation och målning av fasaden. Syftet är att bevara och utveckla en kulturhistoriskt värdefull byggnad och på sikt göra den tillgänglig för en bredare allmänhet. Målet med projektet är den ovannämnad inventeringen ska leda fram till en plan för lotshuset och för området i stort.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 227 500 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Sirpa Kärki
sirpa@olofsforsbruk.nu[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1241 Gräsmyrs Loge (Nordmaling)

Turism – Kultur – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Gräsmyr Loge vill år 2014 vara norrlands största danssställe. I dagsläget så har vi norrlands största utedansbana. Gräs­myr bygdegård har 10 husvagnsplatser och en servicevagns som är i stort behov av tillsyn och renovering. Vi vill även bygga vidare på den kontakt med Österbotten som redan är tagen genom den förstudie som genomförts VIG 2011-7311. Vi vill även försöka hitta samverkan med Umeå inför kulturhuvustadsåret 2014 när det gäller dans, i första hand då ett dans­bandsarrangemang. Vi kommer även att genomföra en slutkonferans på området.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 191 280 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Monica Jonsson
monjon2008@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1244 Dans vid havet (Nordmaling)

Kultur – Byautveckling – Turism

Projektbeskrivning:
Bredviks Bygdegårdsförening som idag förvaltar den gamla festplatsen i Bäcknäsets fiskeläger vill bevara och utveckla en över 80-årig kulturtradition med danstillställningar vid havet i det gamla fiskelägret i Bredviks by. (Se bilagor om fest­platsens historia och Bygdegårdföreningens historia). Genom projektet vill Bygdegårdsföreningen att kulturtraditionen med Dans vid havet kan bevaras genom att området med den gamla dansbanan och tombolahusen upprustas och anpassas till dagens situation. Målsättningen är att bevara och handikappanpassa festplatsen med fokus på två målgrupper, eftermid­dagsdans för pensionärer och ”bryggdans” för båtfolket. Invigningen blir Bredviks bidrag till Kulturhuvudstadsåret 2014.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 315 000 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Fredrik Johansson
fredrikj@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1305 Kulturväven (Nordmaling)

Kultur – Byautveckling 

Projektbeskrivning:
Utökning av befintlig vävstuga. I seklets början vävdes det i varje stuga i dessa trakter. Syftet med utökningen är att ge plats för den yngre generationen. Kulturarvsskiftet skulle då ledas av kunniga ledare som har varit eldsjälar under den senaste 30 åren. Bygdegårdens vävstuga har fått en stor mängd förfrågningar från vävintresserade ungdomar från angränsande byar. Det finns för få tillgängliga vävstugor.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 200 000 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Sören Johansson
soren.johansson@byggtema.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1325 Tjäruskärs kaj etapp 1 (Nordmaling)

Turism – Besöksnäring – Handikappanpassning

Projektbeskrivning:
Byaföreningen äger fastigheten Järnäs 5:58 i vilken Tjäruskärs kaj och inkringliggande mark och vatten ingår. Idag finns en mindre samlingsbygnad på kajen. Området är utpekat i Natura 2000 och kajen utgör en naturlig utgångspunkt med sin ramp för båtar. Syftet med projektet är att stimulera tursim och besöksnäringen i Nordmaling, att göra Kråken-Tjäruskär till en attraktivare plats för boende, stugägare och besökare. Etapp 1 har som mål att erbjuda besökare vatten och sanitära möjligheter och att skapa ordning med parkeringsplatser. Handikappanpassning beaktas. Stöd sökes för anloppsanläggning, borrning efter dricksvatten och installation vatten och toalett i befintlig byggnad.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 160 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Mats Forsman
Mats.v.forsman@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1330 BioDome 2014 (Nordmaling)

Klimat – Innovation – Resursförbrukning

Projektbeskrivning:
Klimatet i Västerbotten lämpar sig inte jordbruksproduktion under vinterhalvåret utan hjälp av växthus. Traditionella växthus är inte ekologiskt hållbara då de förlitar sig på bekämpnings- och gödningsmedel samt fossila bränslen. Vi vill utveckla kostnadseffektiva och klimatreglerade växthus för ekologiskt hållbar närproduktion av växter, fisk och kräftor. Innivationen består av geodetiska byggt valv som inrymmer akvaponiskt ekosystem av växter och vattenlevande djur (fiskar, kräftor) där vattnet cirkulerar mellan växtbäddar och akvarier. Systemet och strukturen av valvet reducerar resursförbrukningen och det slutna ekosystemet möjliggör flera skördar per växtart i förhållande till traditionell odling.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Alexander Bascom
greenfreewill@rediffmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1333 Upptäck Lögdebygden (Nordmaling)

Byautveckling – Inflyttning

 Projektbeskrivning:
Vårt övergripande mål är att tillgängliggöra och förbättra naturupplevelserna av olika slag. Vår ansökan innehåller flera olika delprojekt. Ambitionen är att genomföra så många projekt som möjligt ihop med bygdens barn (skolan). VI vill att barnen själva ska få vara med och utforma sina egna naturupplevelser. Vi tror att detta stärker sammanhållningen, byakänslan och minimerar samtidigt risken för skadegörelse. Andra delprojekt genomförs med stöd av bl. a föreningar och företag.

Våra konkreta mål är: att Lögdebygden ska bibehålla sin positiva inflyttningsstatistik och helst öka att minst en familj flyttar in i respektive by (Mo, Lögdeå, Ava, Aspeå) att projektet uppmärksammas av medida, minst ett reportage i VK, VF och TV

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 197 000 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lina Karlsson
ilsk24@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]

 UR0802 – Utveckling i Lögdeälvsdalen (Nordmaling)

Projektbeskrivning:
Projektet ska öka tillgängligheten till och kunskapen om Lögdeälven och Lögdeälvsdalen genom reglering och utveckling av älvnära camping och övrigt logiutbud, standardhöjning av Lögdeälvsleden och anknytande leder, förbättrad och utökad skyltning, marknadsföring och utnyttjande av forskningsresultat. En anställd projektledare samordnar och leder aktiviteterna i samspel med styrgruppen och berörda aktörer.

Beviljat belopp: 202 000 kr
Kontaktuppgifter:
Stig Wahlberg
s.sverker@hotmail.com
Slutrapport

UR0902 – Kråken – Tjäruskär i ord och bilder (Nordmaling)

Byahistoria – Modellprojekt – Kultur 

Projektbeskrivning:
Vi vill dokumentera livet i helg och söcken, dåtid och nutid. Målet är att få en dokumentation av vår bygd, men också att via projektet ge andra byar och bygder ett verktyg och en handledning för deras eget dokumentationsarbete.

Beviljat belopp: 46 930 kr
Kontaktuppgifter:
Rolf Karlsson
rolf.karlsson@umea.se
Slutrapport

UR0932 – Gästhamn i Nordmalings kommun

Båtturism – Hamn – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att genom en småskalig infrastruktur åtgärd i det gamla fiskelägret främja båtturism och samtidigt skapa en attraktiv by för inflyttning av nya invånare till området. Projektidén är att genom samverkan mellan fastighetsägarnas samfällighet, Bredviks Bygdegårdsförening och den nybildade Bäcknäsets Båtklubb skapa en utveckling av Bäcknäsets fiskeläger byggd på traditionell användning men som kan ge möjlighet till utveckling och tillväxt.

Beviljat belopp: 110 000 kr
Kontaktuppgifter:
Magnus Åberg
magrally@hotmail.com
Slutrapport

UR0953 – Brobygden (Nordmaling)

Modellträdgård – Byautveckling – Tursim

Projektbeskrivning:
I samverkan mellan Norrfors- och Nyåkersbygderna (som är en geografisk och funktionell enhet inom Nordmalings kommun) och med utgångspunkt i Nyåkersbygdens erfarenheter på området genomföra en utvidgad och vidareutvecklad inflyttningskampang med fokus på barnfamiljer från Tyskland i syfte att säkra ett positivt befolkningsnetto. Professionell marknadsföringskompetens och målgruppskännedom tillförs marknadsföringen på nätet och i tryck och hantering från personer som visat intresse. Inflyttare med tysk bakgrund ingår i styrgruppen.

Beviljat belopp: 88 830 kr
Kontaktuppgifter:
Mikael Fredlander
mikael.fredlander@nordmaling.com
Slutrapport
Webbplats

UR1028 – Olofsforstjuvarna (Nordmaling)

Dansföreställning – Historia – Ungdomar

Projektbeskrivning:
Projektet ska resultera i en dansteaterföreställning i Olofsfors masugn under juli månad. Föreställningens tema ska knyta an till brukets historia på ett konstnärligt ambitiöst men lättsamt sätt. Genom en sommarföreställning är målet att nå fler personer och ge dessa möjlighet att upptäcka Olofsfors kultur och miljö. Syftet är också att lyfta fram och bevara bygdens historia i modern tid med nytt ljus och visa att den är något att vara stolt över.

Beviljat belopp: 82 000  kr
Kontaktuppgifter:
Stina Sandström
stina@olofsforsbruk.nu
Slutrapport

UR1112 – Affärsutveckling på bruket (Nordmaling)

Entreprenörskap – Turism – Affärsutveckling

Projektbeskrivning:
Genom affärsutveckling syftar projektet till att skapa en positiv utveckling på Olofsfors bruk via målsättningen att förbättra arbteklimatet, öka besöksantalet, etablera nya verksamheter och förbättra lönsamheten hos befintliga aktörer. Projektet ska arbeta med att forma vision, sätta mål, utforma strategier och skapa aktiviteter. Målgruppen är i första hand aktörer på och i omgivningen kring bruket i form av entreprenörer, bruksmuseet och föreningar. Utöver befintliga aktörer finns i målgruppen även nya idag ej etablerade intressenter inom konst, kultur och event.

Beviljat belopp:  335 000 kr
Kontaktuppgifter:
Bengt-Erik Hesse
info@stiftelsennavet.se
Slutrapport

 UR1126 – Norrländska vingårdar (Nordmaling)

Förädling – Utveckling – Kunskap

Projektbeskrivning:
Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för ökad förädling av den norrländska skogsbärsråvaran. Genom att öka och förmedla kunskapen om lämpliga och väl anpassade tillverkningsprocedurer för blivande producenter skapas ökade möjligheter till en framtida etablering av norrländska bärvinsgårdar med småskalig produktion. Fokus kommer att ligga på att utveckla kunskaperna inom de ekologiska procedurerna vid framställning av bärvin som slutprodukt.

Beviljat belopp:  300 950 kr
Kontaktuppgifter:
Stiftelsen Navet
info@stiftelsennavet.se
Slutrapport

UR1136 – Nya Norrforsgården (Nordmaling)

Bygdegård – Renovering – Turism

Projektbeskrivning:
Iordningställande och utrustning av Norrforsbygdens nya bygdegårdslokaler sedan den tidigare lokalen kallställts av ägaren. Verksamheten skall omfatta gängse bygdegårdsverksamheter och vår traditionella och ideellt drivna pizzeria- och pubverksamhet. En lokal för styrketräning iordningställs liksom dusch och omklädningsrum för idrottsutövare. I samråd med aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor söks ytterligare verksamheter att förlägga till de nya lokalerna. Ortens ”servicepunkt” förläggs dit. Bygden inklusive sökanden arbetar på att återstarta mackanläggningen lokaliserad i anslutning till den nya bygdegården. Gården skall vara ett besöksmål för nationell och internationell turism.

Beviljat belopp:  320 000 kr
Kontaktuppgifter:
Sune Berggren
norrforsbageri@nordiq.net
Slutrapport

UR1234 Sinnenas trädgård (Bjurholm)

Natur – Miljö – Hälsa

Att skapa en Sinnenas trädgård vid Älvgården, Bjuregården och Johannesgården i Bjurholm särskilt utformad för grön omsorg och rehabilitering av äldre men likväl öppen och tillgänglig som en grön mötesplats för besökare och samverkan. Syftet är att bidra till ett gott liv – hela livet, bidra till samverkan lokalt, regionalt och nationellt och att fungera som ett gott exempel på ett lokalt initiativ som stärker bygden och dess attraktivitet. Resultatet kommer att spridas inom kommunen, till regionen och nationellt till liknande verksamheter och mindre tätorter i landsbygdsområden.

Beviljat belopp: 356 300 kr
Kontaktuppgifter:
Annika Grundberg
annika.grundberg@bjurholm.se
Slutrapport

UR1313 Kolonilotter i Bjurholm (Bjurholm)

Odling – Samverkan – integration -ungdomar

Projektbeskrivning:
Projektet är en naturlig utveckling av förstudien och tilläggsansökan om genomförande fas med provinriktning (se bilaga 3).Syftet och målet är att planmässigt och fysiskt upprätta ett koloniområde med odlingslotter i Bjurholms tätort. Området ska förvaltas av en ansvarig förening och brukas av målgruppen kommuninvånare, med särskilt fokus på de som saknar odlingsyta, barn/ungdomar, utlandsfödda samt föreningar, organisationer, förskola/grundskola och andra som har ett samverkansintresse. Koloniområdet med odlingslotter är en naturlig mötesplats i samhället och en långsiktig investering med målgruppen i fokus.

Beviljat belopp: 298 000 Kr
Kontaktuppgifter:
kommunen@bjurholm.se

LEADER URnära

URnära var både en ideell förening och ett Leaderområde  som omfattade Umeåregionens sex kommuner; Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.

Hos oss har man kunnat söka projektmedel för utveckling av landsbygden (stöd från landsbygdsprogrammet, finansieringen kom från EU, stat och kommun). All utveckling byggde på Umeåregionens unika förutsättning och dess regionala identitet. Förutsättningarna för att erhålla projektmedel ökade om det finns ett starkt samarbete mellan ideell, offentlig och privat sektor (leadermetoden).

Leader URnära har haft en LAG-grupp som tillika fungerat som föreningsstyrelse. LAG-gruppen bestod av 18 ordinarie ledamöter och 18 individuella ersättare. Varje kommun hade en representant från varje sektor (ideell, offentlig och privat).

Leader URnära avslutade sin verksamhet 151231, men på www.ideriket.nu kan du se mer om våra genomförda projekt. Du hittar även information under Leader URnära – beviljade projekt.

För att läsa vår slutrapport digitalt klickar du här.