Projekt i Umeåregionen

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0907 Byakontakten (Bjurholm-Nordmaling-Umeå-Robertsfors-Vindeln–Vännäs)

Byautveckling – Inflyttning – Entreprenörskap Projektbeskrivning: Projektet är ett samarbete mellan de landsbygdsutvecklingsgrupper som finns i paraplynät­verket RUR, omfattande samtliga kommuner i Umeåregionen I projektet ska man:

  • Stärka människors lokala engagemang, delaktighet och inflytande
  • Ge stöd och service till föreningarna i sina styrelseuppdrag
  • Utveckla bättre metoder för att öka intresset för entreprenörskap och försörjning
  • Kompetensutveckling utifrån ett lokalt ledarskap
  • Hitta former för nya och samordnade servicelösningar
  • Skapa livsmiljöer som lockar till inflyttning istället för utflyttning

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter: Birgitta Eriksson birgitta.eriksson@gravmark.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0956 – Kultur- och friskvårdskartor i landsbygden – del 1 (Vännäs -Umeå – Robertsfors – Nordmaling)

Orientering – Kulturhistoria – Turism Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att ta fram 6 olika kartor över olika landsbygdsområden i de fyra kommuner som ingår i projektet. Avsikten är att presentera nya sorters kartor som också i text och bild visar på bygdens kulturhistoriska arv och som kan locka allmänheten till att se och upptäcka nya platser genom spännande arrangemang. [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter: Tjelvar Otterbjörk tjelvar@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1102 – Närande och intressant i Umeåregionen (Bjurholm-Nordmaling-Umeå-Robertsfors-Vindeln–Vännäs)

Pilotprojekt för att utveckla samarbete inom Umeåregionen mellan kulturella föreningar, turistföretag, lantbruksföretag. Undersöka möjligheterna till gemensam marknadsföring. [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  70 856 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter: Sven-Erik Nyman sv.nyman@tele2.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1135 – Klara Gas (Bjurholm-Nordmaling-Umeå-Robertsfors-Vindeln–Vännäs

Kartläggning – Biogas – Jordbruk Projektbeskrivning: Gemensam planering och upphandling av satellitbrunnar och annan teknisk utrustning. Kartlägga behov av åtgärder på respektive gård för en effektiv gödsel- och röresthantering. Undersöka möjliga finansieringslösningar för åtgärder på respektive gård. Samverka med projektet Gas Klart 2013 och produktionsbolaget där finansiering söks från regionala medel.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  282 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter: Christer Lindberg Garden.london@ac.lst.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1149 – Paraplyprojekt: Leader på riktigt Läs mer på www.ideriket.nu

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1230 UMEÅREGIONEN – EN MÖJLIGHET INFÖR 2014!

Vi har nu beslutat om nära 90 delaktiviteter och har därmed slut på pengar. Det går inte längre att söka delaktiviteter. Men läs mer under Beviljade delaktivteter 

Leader URnäras LAG-grupp driver två egna projekt som riktar sig till Umeåregionens landsbygd kranskommunerna i Umeåregionen samt Umeå (utanför tätorten) inför och under 2014. Projekten är så kallade ”paraplyprojekt” vilket innebär att flera små projekt (delaktiviteter) kan genomföras under ”paraplyet”. Både att söka och redovisa är enklare än när man bedriver ett ”vanligt” projekt. Vår ambition med dessa är att så många som möjligt ska kunna göra en aktivitet i sin egen bygd innan eller under 2014.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1239 UMEÅREGIONEN – EN MÖJLIGHET INFÖR 2014!

Vi har nu beslutat om nära 90 delaktiviteter och har därmed slut på pengar. Det går inte längre att söka delaktiviteter. Men läs mer under Beviljade delaktivteter 

Leader URnäras LAG-grupp driver två egna projekt som riktar sig till Umeåregionens landsbygd kranskommunerna i Umeåregionen samt Umeå (utanför tätorten) inför och under 2014. Projekten är så kallade ”paraplyprojekt” vilket innebär att flera små projekt (delaktiviteter) kan genomföras under ”paraplyet”. Både att söka och redovisa är enklare än när man bedriver ett ”vanligt” projekt. Vår ambition med dessa är att så många som möjligt ska kunna göra en aktivitet i sin egen bygd innan eller under 2014.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1249 Kulturfestival med intellektuellt funktionshindrade (Umeåregionen)

Kultur – Byautveckling – Turism Projektbeskrivning: Projektet vill: göra något bättre för utvecklingsstörda i Umeåregionen, med en bra mix med utvecklingsstörda och ”nor­malstörda” tillsammans. Att riva fördomar genom att visa vilka talanger vi har i vårt område, Utveckla alla att bli bättre genom att tillvarata deras förmågor. Visa att man duger, att man kan få vara med på lika villkor – bidra och därmed berika vårt samhälle. Detta kan medföra att en förändring kan ske, att fördomar bryts ner och människor får uppleva att deras förmågor och entusiasm tas tillvara. Detta ska ske genom en kulturfestival under 1 vecka i Vännäs för alla! [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 292 503 Kr  [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter: Karl-Gustav Aronsson karl-gustav.aronsson@vannas.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1315 Fullfoder – samverkan mellan lantbruk och rennäring (Umeåregionen)

Lokalproduktion – forskning – samverkan

Projektbeskrivning:
Syfte är att utveckla lokal produktion av fullfoder för renar sa,t ökat samarbete mellan lokal lantbruks- och rennäringsföretag i foder frågor.

Aktiviteter:

* Insamling av uppgifter om olika foderkvaliteter och foderblandningar. Analys av lokalt foder.
* Blandning av olika lokalproducerade foder (ensilage, kor m.m) i fullfodervagn
* Provutfodring av 3-4 grupper med renar
* Utvärdering av hälsotillstånd, vikt ekonomi, teknisk funktion och arbetsmiljö
* Resultatspridning vid seminarium samt diskussion om fortsatt samverkan mellan lantbrukar/renägare[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 160 000 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Leif-Anders Blind
lablind@hotmail.se

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1335 Umeåregionens Älvdalar

Inom Umeåregionen finns åtta större älvdalar där flera har riksintresse. De har stor utvecklingspotential och högt besöksvärde, men är inte tydligt tillgängliga för allmänheten. I projektet kartläggs de sevärdheter och aktörer som finns längsmed älvdalarna. Genom att tillsammans med aktörerna sätta ihop expeditioner för besökare synliggörs älvdalarna och deras besöksmål.  Projektet omfattar också insatser för att förbättra tillgängligheten för älvdalarnas besöksmål. De älvdalar som ingår är Rickleån, Sävarån, Vindelälven, Umeälven, Leduån, Hörnån, Öreälven och Lögdeälven.

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]