Projekt i Vännäs kommun

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

UR0943 – Kreativ utemiljö – Slöjdarnas Hus (Vännäs)

Turism- Försäljning – Konst

Projektbeskrivning:
Slöjdarnas Hus är ett av Västerbottens viktigaste besöksmål. För att stärka detta och för att ge besökarna mervärden vill vi skapa natur- och kulturupplevelser i omedelbar anslutning till huset som ex.vis stigar, rastplatser och planteringar med hög tillgänglighet för alla. Målet är att på sikt kunna skapa en ”sinnenas upplevelse” i området, med utrymme för permanenta torgplatser mm. I en fortsättning planerar vi att skapa en kreativ, lekfull och hälsofrämjande skulpturlekplats för barn och vuxna, där slöjdare och lokala producenter ges möjlighet att skapa redskap, utrustning mm och samtidigt visa upp och sälja produkter.  

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 288 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Katarina Molin
katarina.molin@vannas.net

Marianne Åsell
marianne@alvnet.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1004 – Ekonära Skolmat (Vännäs)

Ekologisk mat – Kostmedvetande – Närproducerat

Projektbeskrivning:
I projektet vill man öka andelen inköp av ekologiska och närproducerade varor. Man vill tillaga all mat från grunden och därmed utesluta så mycket som möjligt av artificiella tillsatser. Man vill därmed uppnå ett ökat medvetande hos barn/elever/föräldrar och personal när det gäller kostmedvetande och kunskap om ekologisk hållbarhet. I projektet ska man också utvärdera hur den förändrade kosthållningen upplevs. Pengsjö skola kan bli ett pilotprojekt för att utvärdera övergång till ekologiskt och närproducerade råvaror.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 316 812 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Marianne Sandström
marianne.sandstrom@vannasmail.net[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1017 – Linnévägen (Vännäs)

Skyltning – Turism – Bekvämlighetsinrättning

Projektbeskrivning:
Under föregående programperiod restaurerades den gamla inlandsvägen 7,7 km mellan V. Spöland och Jämteböle. Det är den väg Linné gick under sin Lapplandsresa 1732 då han även övernattade i Jämteböle. Linnévägen är ett populärt besöksmål och nu vill man säkerställa och utveckla detta med skyltning från Jämtebölesidan (vid V. Spöland finns sedan tidigare skylt) samt ställa upp en enkel toalett vid den mittersta raststugan.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 50 500 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Gustaf Sandberg
0935-420 23[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1035 – Någonting större (Vännäs)

Ungdomar – Musik – Samverkan

Projektbeskrivning:
Vi vill ge ungdomar både i och utanför Vännäs och Umeåregionen en musikupplevelse förlagd under påskhelgen då vanliga aktiviteter har uppehåll. Detta vill vi göra genom ett drogfritt tredagarssarrangemang med mycket musik och samvaro. Målet är att projektstödet ska användas som upptakt för ett återkommande arrangemang där vi på sikt också hittar samverkansformer med ungdomar i andra EU-länder.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000  kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Ludvig Jonsson
ludvig@nagontingstorre.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1121 – Förstudie: KULTurhus (Vännäs)

Förstudie – Samlingsplats

Projektbeskrivning:
Vi vet att det finns ett stort behov av en samlings- och mötesplats för kulturella aktiviteter. I förstudien ska ännu fler ”fångas upp” och förstudien ska resultera i ett strukturerat underlag som visar på behov, möjligheter och ev. svårigheter. Vännäs kommun har avsatt medel för en inledande projektering av ett allaktivitetshus och vi kommer i förstudien att ha ett aktivt samarbete med kommunen.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  79 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Carina Persson
carinapersson68@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1134 – Inflyttningskampanj i Tväråbäcksbydgen (Vännäs)

Byautveckling – Inflyttning – Modellprojekt

Projektbeskrivning:
1997 drev vi en liknande kampanj, med mycket gott resultat. Då var det totalt 50 personer som flyttade till bygden, och elevantalet i skolan fördubblades på kort tid! Vi fick stor genomslag i media, och fortfarande kan människor man möter säga ”visst var det ni som hade den där inflyttningskampanjen” Vi vill ta fram en modell och göra en lathund för andra byar att kopiera, eller låta sig inspireras av. Vi redovisar budget, med utfall.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  139 220 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lennart Engström
lennart.engstrom@alo.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1203 – Hästbruks Oskar (Vännäs)

Förstudie – Hästbruk – Företagsnytta

Projektbeskrivning:
Det övergripande målet med denna förstudie är att konkretisera nyttan av brukshästar.Vi planerar tre studiebesök som grundar sig att öka vår kunskap i mer praktisk karaktär hos redan etablerade entreprenörer i Malmö och Stockholm.Vi kommer att presentera vår ide för Umeåkommun med kranskommuner samt Länsstyrelsen, företag och privatpersoner.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  74 664 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Oskar Strömgren
oskar.stromgren@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1206 – Galleri Cyd (Vännäs)

Konst – Turism – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Det finns ett behov av en social mötesplats för alla åldrar som har öppet på kvällar och helger i Vännäs. Vidare är behovet av en utställningsplats för både etablerade och hobbykonstnärer i Vännäs stort. Syftet med stödet är att få möjlighet och medel att i uppbyggnadsskedet helhjärtat bygga grunden för denna sociala mötesplats. Målet är att bli den självklara samlingspunkten i Vännäs när människor vill uppleva kultur, föreläsningar, utbildning och social samvaro.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  280 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Cyrene Degerlund
cyrenedegerlund@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1212 – Den nya kulturbryggan (Vännäs)

Kultur – Turism – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Vännäs Slöjd vill bygga en scen som sommartid är placerad i Vindelälven – i nära anslutning till Slöjdarnas Hus. Vi vill med detta skapa en unik plats för olika aktörer att erbjuda besökare kulturupplevelser i en naturskön miljö. Slöjdarnas Hus har sommartid ca. 30 000 besökare och en scen på den orörda Vindelälven skulle ytterligare förstärka platsens betydelse som besöksmål. Vad vi känner till finns det inte något liknande i Norrland.Anläggningen har en miljö och hållbarhetsprofil och det kommer att märkas även vid byggandet av scenen. Vi har en strävan att erbjuda våra besökare unika upplevelser, arrangemang, utställningar m.m. av hög kvalité och med tanke på Kulturhuvudstadsåret 2014 skulle vi locka nya målgrupper.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  250 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Åke Sandström
ake.sandström@vannasmail.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1221 På lika villkor (Vännäs)

Byautveckling – Handikapsanpassning

Projektbeskrivning:
Vi vill ge personer med funktionshinder möjlighet att delta i möten och arrangemang på samma villkor som andra. Vi vill därför byta ytterdörr, installera trapphiss samt bygga altan för att stärka vår samverkan med kommunens omsorgsförvaltning, vår egen verksamhet samt erbjuda en bygdegård/-samlingslokal i första hand för personer i Umeåregionen. Vi har anpassade toaletter och dörröppningar/passager i övrigt är tillräckligt breda. Vi har ett livsmedelsgodkänt kök, vilket gör det möjligt att anorda arrangemang för allmänheten.Det finns idag mycket få möjligheter för personer med funktionshinder att delta i sammankomster utanför tätort. Vi vill därför bli ett alternativ som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 116 794 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lars Lindström
ockelsjö@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1225 Vännässjö i ny tappning (Vännäs)

Natur – Miljö

Projektbeskrivning:
Utveckla ett naturområde med fågeltorn, promenadstig, grill-/fiskestuga samt anläggande av parkering. Platsen ligger lätt åtkomlig för besökare och ansluter till flera andra lokala besöksmål. Genom projektet stärks besöksområdet kring sammanflödet av Vindelälven (nationalälv) och Umeälven. I projektet vill vi ge möjlighet till fågelstudier, vandring i kulturmark, fiske i Vindelälven samt en enklare övernattningsmöjlighet. Målgrupp är tidigare besökare i området, nya besökare samt elever i den närbelägna skolan. Genom projektet kan ”alla” hitta något av intresse i området.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 162 712 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Stellan Strand
maudostellan@alvnet.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1242 Nybyggarmuseum i ny miljö (Vännäs)

Förstudie – Kultur

Projektbeskrivning:
Pengsjö nybyggarmuseum har en av landets största privata samlingar från nybyggarepoken i Norrland. Visningar har under mer än 50 år kunnat ske tack vare stora ideella insatser från ägarna i flera generationer. Med stor arbetsinsats och svårig­het att rekrytera funktionärer till museet, har frågan om en omdaning av verksamheten aktualiserats. Förstudien ska undersöka möjligheten att flytta delar av samlingen av byggnader och föremål till Slöjdarnas Hus – ett besöksmål med ca 30.000 besökare sommaren 2012. Där finns både traditionell slöjd och hantverk i olika tekniker liksom modern slöjd och hantverk. Det finns tydliga kopplingar mellan de båda anläggningarnas innehåll och verksamhet.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 130 383 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Åke Sandström
ake.sandstro@vannasmail.net[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1329 Förstudie: Ett steg till (Vännäs)

Turism – Hälsa

Projektbeskrivning:
Att marknadsföra Vännäs och Nordmalings kommuns landsbygd, som en turist-, rekreations- och boendemiljö genom att göra en förstudie för att kartlägga möjligheterna att vandra/cykla och ha organiserade vandringar/pilgrimsvandringar i närområdet kring Pengsjön.

 

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 137 500 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Anna Gradin
anna.gradin@folkbildning.net[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]