Samarbetsprojekt

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

UR1224 Tempelleden (samarbetsprojekt med Leader Lappland)

Projektbeskrivning:
Projektet syftar till att skapa en sammahänga led från kusten till det planerade Buddisttemplet i Fredrika. Leden ska ”knyta ihop”befintliga leder genom två kommuner och anläggas i den kommun där templet planeras.

Leden ska vara öppen för alla och i ett längre perspektiv ska även övernattningsmöjligheterna ses över.
Projektet är ett samarbetsprojekt som drivs tillsammans med Leader Lappland.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Slutrapport [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR1229 Hållbar och effektiv landsbygdsutveckling (samarbetsprojekt med Leader Höga kusten och Leader Mittland)

Projektbeskrivning:
Leader URnära söker stöd för ett regionalt samarbetsprojekt med Leader Mittland och Leader Höga kusten. Projektet syftar till att: ge möjlighet till och utrymme för Leaderområdenas LAG-grupper att träffas och utbyta erfarenheter i sin roll som beslutande organ avseende projektmedel (lokal offentlig medfinansiering), ge möjlighet för verksamhetskontorens personal att träffas och utbyta erfarenheter i sin roll som handläggare av projektstöd, få en förståelse för, och en input om hur beslutsprocessen går till i närliggande Leader områden, få en djupare insikt i olika arbetssätt,kartlägga och diskutera olika kvalitetssäkringsmetoder, kontaktskapande inför nästkommande strukturfondsperiod[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]