Sedan föreningen Lokal Utveckling Sverige (LUS) bildades 2015 har styrelsen på medlemmarnas uppdrag fört regelbundna dialogsamtal med Jordbruksverket. Syftet har hela tiden varit att underlätta genomförandet av Lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet. Dessa dialogmöten är viktiga och vi hoppas och tror att de kommer att fortsätta så länge det behövs.

Styrelsen i LUS har förståelse för att tålamod krävs men vi har nu ändå sett oss tvingade att i några specifika frågor göra ett tydligt ställningstagande för att markera vår ståndpunkt. Ställningstagande finns på  www.lokalutvecklingsverige.se eller här: LUS ställningstagande 170221

Detta ställningstagande kommer också att skickas ut till berörda parter såsom Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Näringsdepartementet, Tillväxtverket, ESF samt flera av Landsbygdsnätverkets medlemmar.