Sven-Erik Bucht har svarat på skrivelse från RuR angående bristen på svar på inskickade  skrivelse samt frågan om möjligheten att arbeta med Lokalt Ledd Utveckling.

Du kan ta del av skrivelsen här