Strategiprocessen

Så här ser tidsplanen och processen ut från det att de som vill bilda ett leaderområde lämnar in en intresseanmälan till att de områden som blir godkända får startbesked och området sen kan börja ta emot ansökningar. Planen är preliminär och kan komma att ändras. Du kan läsa mer om vissa av aktiviteterna till vänster under Inspiration och stöd.

Preliminär plan över stategiprocessen

När?

Aktivitet

16 juni Regeringskansliet höll ett remissmöte om förslag till operativt program för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden till lokalt ledd utveckling under programperioden 2014–2020.
17 och 18 juni Utbildning i att skriva lokala utvecklingsstrategier för de personer som är utsedda till att koordinera och skriva strategierna.
3–22 september Period för att ansöka om förberedande stöd för strategier som omfattar jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (oavsett vilka ytterligare fonder som ingår). Det föreredande stödet är till för de utgifter varje område har för att ta fram och skriva sina strategier.
1–22 oktober Period dag för att ansöka om förberedande stöd för strategier som enbart omfattar havs- och fiskerifonden, regionala utvecklingsfonden eller socialfonden. Det föreredande stödet är till för de utgifter varje område har för att ta fram och skriva sina strategier.
8-9 oktober Fördjupad utbildning i Stockholm för dem som ska skriva strategierna. Här hittar du en länk till anmälan.
1 december De lokala utvecklingsstrategierna ska vara klara och inlämnade till Jordbruksverket.
29-30 december Sekretariatet skickar ut brev med begäran om komplettering till partnerskapen.
16 januari 2015 Sista dag för partnerskapen att skicka in eventuella kompletteringar.
Januari-februari Expertgruppen bedömer alla inkomna strategier, tar fram beslutsunderlag och rangordnar dem.
2-3 mars Urvalskommittén gör en slutlig bedömning bland annat utifrån expertgruppens föredragning och beslutsunderlag och väljer ut de strategier som ska godkännas.
Slutet av mars Jordbruksverket skickar ut formella beslut till partnerskapen.
Mars–april Beslut om förberedande stöd. Därefter kan de grupper som får stöd beviljat lämna in ansökan om utbetalning av stödet.
April–juni De grupper som har godkända strategier kommer att behöva komplettera med bland annat bilda ideell förening, tillsätta verksamhetsledare och bilda LAG.
Juni Formellt startbesked till LAG som därefter kan börja ta emot ansökningar.

SJV 140905